Archiv autora: snk-admin

Nebezpečná školka Kollárova (U letadýlka)

5. června 2019 zasedalo zastupitelstvo města Český Brod. Velmi závažná věc se řešila v samotném závěru, kdy vystoupila ředitelka mateřské školky Kollárova Mgr. Zumrová a apelovala na vedení města a zastupitele, aby již začali něco dělat s kritickým stavem školky. Citovala ze znaleckého posudku, který označuje školku jako dožilou a nebezpečnou pro její návštěvníky. Paní ředitelka se nechce smířit s tím, že se problém začne řešit, až dojde k neštěstí, které by mohlo mít fatální následky. Na problém upozorňuje již mnoho let. Tak proč se nic se školkou neděje??

školka

Pan Nekolný s panem Klineckým a městským architektem vymysleli, že uspořádáme architektonickou soutěž na přestavbu mateřské školy v Kollárově ulici. Tato soutěž by byla finančně příliš nákladná pro naše město a pravděpodobně bychom jen těžko hledali peníze na realizaci „nejkrásnější školky na světě“. Usnesením č. 20 ze dne 4. 4. 2018 zastupitelstvo uložilo Radě města zrušit architektonickou soutěž na výstavbu nové MŠ Kollárova. Odkaz na článek zde. Českobroďák SNK a mnoho dalších zastupitelů chtěli po vedení města, aby se místo vymýšlení „zbytečností“ začala skutečně realizovat výstavba nové školky, aby se započalo s projektovou dokumentací. Mohl se ještě stihnout termín, kdy byly vypsané až 90% dotace pro výstavbu nové školky. Bohužel se nestalo vůbec nic.

hlasování_arch_soutež

Místo aby se začalo se stavbou nové školky, tak Rada města (NEKOLNÝ, KLINECKÝ, STUCHL, ULÍK, MAJER, CHARVÁT a JANÍK) dne 23. 1. 2019 předložila do zastupitelstva materiál, aby se opět rozjela veřejná architektonická soutěž MŠ Kollárova. Po proběhlé diskuzi nakonec pro tuto soutěž nehlasoval nikdo. Architektonická veřejná soutěž byla opět definitivně zrušena. V podstatě se všichni zastupitelé shodli, že problém je velice akutní a že je zapotřebí zahájit práce na projektové dokumentaci a standardně hledat zhotovitele nové školky. Takže jsme čekali, že se věci dají konečně do pohybu! Opět se nestalo vůbec nic!!

Máme již červen 2019 a paní Dočkalová (vedoucí odboru územního rozvoje) zastupitelům sdělila, že zatím není ohledně školky udělána ani čárka! Na jednání zastupitelstva pan starosta ubezpečoval paní ředitelku školky, že je školka samozřejmě jednou z priorit pro město. Dle sdělení členů stavební komise ze dne 6.5.2019 pan místostarosta Klinecký řekl, že školka není pro pana starostu prioritou. Proto bylo komisí žádáno o plán priorit, aby projekt školky pak zbytečně neležel několik let v šuplíku a poté musel být aktualizován – to vše znovu za nemalé peníze. Celá věc byla vyřešena již dvakrát zastupitelstvem a vedení města mělo dávno zahájit přípravy na realizaci školky. Jako by město nevědělo, že komisi je nadřízena rada města a radě je nadřízeno zastupitelstvo. Bohužel jsme v Českém Brodě a vůli zastupitelů nebere pan starosta a spol. zcela vážně.Celé to působí tak, že sice dlouhá léta vedení města řeší problematiku školky, ale ve skutečnosti je to vůbec nezajímá! Na zastupitelstvu to dokonce vypadalo i tak, že za zpožďování realizace může stavební komise. Školka je ve velmi špatném stavu, kdo bude zodpovědný za případnou tragédii?? Opětovně se setkáváme s tím, že město hasí až vzniklý požár. Dlouhá léta (deset let a více) se ví o velmi špatném stavu školky, o tom, že nám již nestačí kapacity základních škol, stravovacích zařízení apod. Jediné co může pomoci je rozvířit všeobecnou diskuzi, podepsat petici za novou školku a o celou věc se zajímat.

STUDIE LIBLICKÉHO PŘEDMĚSTÍ – CUKROVAR

Minulou středu 22. 5. 2019 proběhlo veřejné setkání na téma Liblické předměstí – Cukrovar. Zástupce investora pan Pavel Vyplašil ze společnost NELI S.P.A., a.s. představil studii zástavby daného území, která má oproti prvnímu lednovém setkání už konkrétnější podobu. K nahlédnutí zde.

ZDROJ: https://www.cesbrod.cz/item/studie-liblickeho-predmesti-cukrovar

Podpořte nás u voleb 2014

Podpořte nás u voleb 2014 - Spět ke zdravému městu

Naše Sdružení Nezávislých Kandidátů je skupina občanů Českého Brodu a okolí, které spojuje stejná myšlenka… přestat jen nečinně přihlížet, ale aktivně přiložit ruku k dílu!

Není nám lhostejné jak je naše město řízeno a jak radnice hospodaří s penězi nás všech. Každý z nás by měl mít právo vidět do jeho hospodaření. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli kandidovat v komunálních volbách, které se konají 10. a 11. října tohoto roku.

098
059
014b_jarda

Nejsme na politice závislí, každý z nás je tzv. „životně aktivní“. Přesto chceme věnovat svůj čas, odbornost a hlavně chuť do lepšího fungování našeho města. Nejsme ovlivněni žádnou politickou stranou ani jinými subjekty existujícími v Českém Brodě. Jsme zodpovědní hlavně za práci, kterou vykonáváme nebo budeme vykonávat pro naše město, pro občany Českého Brodu, obyvatele přilehlých obcí i pro generace, které přijdou po nás.

K našim základním prioritám patří těchto šest následujících bodů:

  • BEZPEČNOST
  • FINANCOVÁNÍ MĚSTA
  • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  • VODA
  • KULTURA, SPORT A VZDĚLÁVÁNÍ
  • ZDRAVOTNÍ PÉČE

Český Brod má svou bohatou historii, ale neméně důležitá je i jeho budoucnost. Podpořte nás a sami se aktivně zapojte. Přivítáme Vaši podporu… SPĚJME KE ZDRAVÉMU MĚSTU! Pro další informace neváhejte napsat na dotaz@snk.ceskobrodak.cz