Jak probíhá práce zastupitelstva

Na zasedání Zastupitelstva města 22.1.2020 se projevila snaha vedení města vtahovat do problémů letitého charakteru i opoziční zastupitele. Jednání se účastnil petiční výbor pro řešení kritického stavu mateřské školky Kollárova. Jsem přesvědčen, že zástupci petičního výboru odcházeli velice zklamáni. Ne jenom školka, ale drtivá většina problémů v našem městě je řešena na poslední chvíli, když už je stav kritický. Vedení města má svoji koalici, která má většinu, a tudíž si odhlasují jakoukoliv věc v rámci zastupitelstva. Jak všichni víme, v našem městě tvoří „vedení“ již 25 let stále stejné koalice pod vedením ODS. Prosím o to rozlišovat, kdo je koalice a kdo je opozice.

Na posledním zastupitelstvu byl schválen rozpočet města s 13,1 mil. schodkem. Máme přitom dlouhodobě dluh přes 50 miliónů. Ani jeden zastupitel z opozice nehlasoval pro tento rozpočet. Ale všude se dočteme, že byl zastupitelstvem schválen. Občas slýchávám, zejména před volbami od koaličních zastupitelů, co se všechno ve městě vybudovalo, udělalo pro občany a jak si vedení města dobře vede. Bohužel v Českém Brodě nemáme s čím srovnávat a zejména s jiným vedením, protože i když Českobroďák v roce 2014 volby přesvědčivě vyhrál, tak tato koalice ho postavila do opozice. Proto apeluji na občany, aby vnímali zastupitelstvo vždy na dvě části. Ono ve své podstatě je špatné, že jedna strana dokáže být u moci nepřetržitě 25 let. Dostává se do profesního útlumu, je postupně vyhořelá na nové podněty a demotivovaná.

Vezmeme-li další letitý problém – místní koupaliště… díváme se na postupnou devastaci tohoto prostoru. Kdo jiný by měl konat než vedení města. Podobně je tomu i u dalších problémů, které vrcholí nedostatkem pitné vody, zastaralou kanalizací, dopravními kolapsy, špatnými silnicemi a chodníky, nedostatečnou kapacitou základních škol, nemocnicí a Liďákem. Dalo by se říci, že koncepce investic a oprav nemá dlouhodobě svůj řád a pořadí. Moc jsme se zahleděli do odměn za funkce, ale odpovědnost je naším nepřítelem. Podobná situace byla se školní jídelnou. Již v roce 2012 – 2014 se mluvilo o velkém problému nedostatečné kapacity jídelny. Nescházelo mnoho a vedení města mělo v úmyslu jídelnu předat soukromé firmě. No a teprve v roce 2019 se začal problém intenzivně řešit pomocí centrální kuchyně v bývalé nemocnici. Kdo tedy nese odpovědnost za stav města po všech stránkách? Ten, kdo vládne a má rozhodující většinu v zastupitelstvu. Na závěr bych vyslovil přání. Nebojme se přiznat chyby, přijmout odpovědnost a říci pravdu na rovinu!

 Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel