Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání Územního plánu Města Český Brod

 Dne 20. září 2016 v 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Český Brod proběhné opakované veřejné projednání 

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Ing. Vondrová, budova radnice, kancelář č. 7). v úřední dny Po a St 8,00-11,00 a 12,00-16,00 Dále je návrh územního plánu po zapracování námitek uveřejněn na internetových stránkách města Český Brod na adrese: http://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan.

oznameni-o-projednani-up

Ke stažení: ohlaseni-projednani-uzemniho-planu