Archiv pro štítek: 2016

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání Územního plánu Města Český Brod

 Dne 20. září 2016 v 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Český Brod proběhné opakované veřejné projednání 

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Ing. Vondrová, budova radnice, kancelář č. 7). v úřední dny Po a St 8,00-11,00 a 12,00-16,00 Dále je návrh územního plánu po zapracování námitek uveřejněn na internetových stránkách města Český Brod na adrese: http://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan.

oznameni-o-projednani-up

Ke stažení: ohlaseni-projednani-uzemniho-planu

Naše školní jídelna na čtvrtém místě z celé České republiky

Naše školní jídelna při ZŠ Žitomířská v celostátní soutěži skončila na velmi pěkném 4. místě ve finálové soutěži z vybraných deseti jídelen. Po dobu tří měsíců, kdy chodím pro obědy do jídelny mohu potvrdit kvalitu jídla. Chutné, lehce stravitelné a v dostatečném množství. Nejenom samotné jídlo, ale i vstupní prostor doznal značné obnovy.

skolni-jidelna

Nevím čím to je, ale z mých celoživotních zkušeností, určitě v lidech, kteří se o provoz starají a mají odpovědnost. Rovněž i kolektiv kuchařek, odevzdává odpovědně svojí profesní dovednost.  Všem patří velký dík za to,  že děti mají takovou jídelnu.

Odkaz na web školní jídelny: https://www.jidelnacb.eu

Ing. Jaroslav Kokeš, SNK Českobroďák

Jak dopadl názorový průzkum 2016

Názorový průzkum jsme realizovali již počtvrté a to za asistence Agora CE, o.p.s. Jeho smyslem bylo dát našim občanům možnost vyjádřit se k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty. Zjistit směr, kterým se má Český Brod ubírat. Obsáhlou Závěrečnou zprávu názorového průzkumu včetně grafů, statistických dat a komentářů najdete ZDE (1933 kB). V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři starosty. Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkové šetření .

názorový průzkum2016

Dotazníkové šetření navazovalo na názorové průzkumy prováděné v minulých letech (2007, 2012, 2014). Zachytilo tak, jak občané vnímají změny ve městě v posledních devíti letech a jak se mění jejich názor na podmínky života ve městě, například na to, zda se město stává upravenějším, bezpečnějším a celkově vhodnějším pro život. Právě takové informace, spolu s identifikací hlavních problémů, mohou být užitečným podkladem pro plánování dalšího rozvoje města.

Ačkoliv měl každý možnost účastnit se průzkumu, populace Českého Brodu se do něj nezapojila rovnoměrně. Obecně je možné říci, že se do výzkumu zapojili především vzdělanější obyvatelé resp. obyvatelky ve středním věku. Šance vyplnit dotazník v tištěné či on-line podobě využilo celkem 402 respondentů.

Ve srovnání s výsledky předchozích ročníků dotazníkového šetření lze konstatovat, že spokojenost se životem v našem městě obecně roste. Přestože zde přetrvávají některé oblasti či konkrétní problémy (např. ve zdravotnictví nebo dopravě), které vnímají obyvatelé negativně, i o těchto je možné říci, že ve srovnání s ostatními ročníky dochází ke snižování jejich palčivosti. Stále menší množství lidí je vnímá, jako významné problémy. Na druhou stranu trendy, které znamenají snižování spokojenosti s určitými oblastmi (např. stav a úprava veřejných prostranství), znamenají pokles v tak malé míře, že se může jednat pouze o chybu statistického měření.

V některých oblastech došlo dokonce k zásadnímu zlepšení, které znamená posun spokojenosti v řádech desítek procent. Asi nejzásadnější „skokanem roku“ tak je oblast bezpečnosti tradičně vnímaná v Českém Brodě jako problematická. V celkovém shrnutí se cítí občané Brodu daleko bezpečněji, než v předchozích letech.

Petra Ištvániková, PR manažerka
Vojtěch Černý, Agora CE, o.p.s.

ZDROJ: www.cesbrod.cz

Spokojenost se životem ve Městě Český Brod

Neváhejte a podílejte se alespoň touto formou na dění ve městě. Vyplňte dotazníkové šetření 2016 Dotazník a podrobné pokyny naleznete na webu města.

Odkaz na dotazník ZDE: 

http://dotaznik.cesbrod.cz/

Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut.

Každá otázka se zobrazuje zvlášť. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit, přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi. K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit.

Abychom zamezili zneužití on-line dotazníku a zkreslení jeho výsledků, je povoleno odeslat dotazník z jednoho počítače (zařízení) pouze jednou.

dotazník_cesbrod2016

Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku. Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv. návratku. Tzn. zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme zasílat iformační newsletter města. Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí.

Převzato z webu Města Český Brod: www.cesbrod.cz