Archiv pro štítek: kutilka

Veřejné sportoviště

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 22. 01. 2020

Veřejné sportoviště

Předkládá: Ing. Lucie Baslová

Zpracoval: Ing. Lucie Baslová

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí: – se zpracováním projektu pro veřejné sportoviště v prostorách nefunkčního koupaliště.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Město Český Brod má nedostatek veřejných hřišť pro své obyvatele. Doporučená výměra plochy pro neorganizovanou tělovýchovu mládeže a dospělých je 700 m2 na 1000 obyvatel. Plochy pro neorganizovaný sport a tělovýchovu jsou určené pro děti, mládež i dospělé. Možností využití hřiště je spousta např. hřiště s basketbalovým košem, workoutové hřiště, prostor pro odpočinek a relaxaci. V areálu je dostatek prostoru pro vybudování skate parku pro jízdu na skateboardu, kolech a in-line bruslích. Na financování projektu je možné využít dotace a také Fond podpory sportu, kultury a volného času. Současné vedení města dlouhodobě podporuje koncepci financování tělocvičných jednot a spolků. Veřejně přístupných hřišť, kam mohou občané zdarma nebo za symbolickou finanční částku chodit sportovat, je minimum. Nyní se rozhoduje o zbourání koupaliště, a tak je jedinečná příležitost nejprve navrhnout co bude město v uvedeném prostoru realizovat v budoucnu, dříve, než se prodá nebo pronajme subjektům, které využijí prostor pro potřeby svých členů, nikoliv pro širokou veřejnost. Pojďme zpracovat návrh veřejného sportoviště pro všechny občany Českého Brodu.