Archiv pro štítek: regulacniplan

Zastavení prací na regulačním plánu

 Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 24. 06. 2020

Zastavení prací na regulačním plánu MPZ

Předkládá: Bc. Metoděj Málek

Návrh na usnesení:

71/2020 Zastavení prací na regulačním plánu Zastupitelstvo města:

  1.  rozhoduje o zastavení veškerých prací na regulačním plánu MPZ Český Brod.
  2.  rozhoduje o pořízení změny územního plánu v jeho textové části ve smyslu vyřazení povinnosti zpracovávat regulační plán, z důvodu odstranění stavební uzávěry, a to zkráceným postupem.

Na jednání zastupitelstva dne 24. června 2020 byl předkládán současným vedením města (Nekolný a Klinecký) návrh Regulačního plánu městské památkové zóny. V podobě, v které byl předložen na Zastupitelstvo města, byl neakceptovatelný pro většinu zastupitelů, jak z řad koalice tak i opozice. Regulační plán výrazně zasahoval do vlastnických práv dotčených obyvatel města. Často se jednalo o zcela nesmyslné návrhy řešení pana architekta Myšky. Na jednání zastupitelstva jsme se měli vypořádat s velkým množstvím zcela regulérních stížností a připomínek občanů na navrhované změny.

V průběhu jednání navrhl zastupitel Bc. Metoděj Málek zastavení prací na Regulačním plánu a uvedení v soulad s Územním plánem Města Český Brod. Cílem bylo rovněž odstranění stavební uzávěry v centru města, konkrétně v MPZ (městská památková zóna). Dle tvrzení vedoucího stavebního odboru města lze nesoulad odstranit do šesti měsíců.

Na této akci se opět ukázalo, jak lze plýtvat našimi penězi. Jedná se o utrácení statisíců a milionů korun z veřejného rozpočtu města za zbytečnosti, které navíc jdou ve velké míře proti zájmům občanů Českého Brodu.

Veškeré informace k Regulačnímu plánu naleznete na uvedeném webovém odkazu: https://www.cesbrod.cz/item/navrh-regulacniho-planu-mesta/category/regulacni-plan

Výsledek hlasování naleznete na obrázku níže. Neméně zajímavé je samotné jednání k uvedenému bodu. Záznam a zápis naleznete na uvedeném odkazu: ZDE

Zápis z jednání ZM: 12. ZM – 24.06.2020zA

Hlasování regulační plán 2020