Archiv pro štítek: snk

Prohlášení – Volby 2018

Českobroďák SNK vedl povolební vyjednávání se všemi subjekty, které uspěly v komunálních volbách v Českém Brodě (kromě KSČM a Pro Brod). Poslední jednání proběhla dnes.

Naším cílem bylo prosadit některé priority z našeho programu, aniž bychom si narokovali pozice ve vedení města, ačkoliv jsme schopni vedoucí funkce obsadit. Dostali jsme od voličů důvěru v podobě 4 mandátů, a tak bychom si i tyto funkce mohli při jednání nárokovat.

Nyní s námi již nikdo nejedná a vše je tak v rukách koalice, která dnes oficiálně potvrdila dohodu.

V případě programové neshody nově rodící se koalice je naše uskupení nadále připraveno vyjednávat.
Metoděj Málek

Jak volit v komunálních volbách 2018 – Český Brod

V komunálních volbách dostanete jediný volební lístek, na němž budou všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Lístek dostanete domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se tak nestane nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.

Jsou tři možnosti,  jak volit

  1. Volit jednotlivé kandidáty– volič může zakřížkovat nejvýše 21 kandidátů, neboť to je počet zastupitelů v naší obci. Mohou být z jakékoliv strany nebo volebního uskupení. POZOR: Když zakřížkujete více kandidátů, než se v obci volí, je celý hlasovací lístek neplatný!
  2. Volit jedno volební uskupení (stranu, koalice stran, sdružení nezávislých kandidátů)– v tomto případě stačí označit křížkem velký čtvereček v záhlaví sloupce vybraného volebního uskupení. Volič volí všech 21 zastupitelů a všech 21 hlasů dostane zvolená strana či uskupení. POZOR: Pokud zakřížkujete dvě a více stran, bude hlasovací lístek opět neplatný!
  3. Kombinace předchozích variant (nejsložitější způsob „křížkování“) – volič označí „velkým“ křížkemněkteré volební uskupenía dále přidá ještě „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. Tyto malé křížky musí volič dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných volebních uskupení. PŘÍKLAD: Volíte 21 zastupitelů a dáte „velký“ křížek některé straně a 6 „malých“ křížků kandidátům z jiných stran. Hlas tedy připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 15 kandidátům (21 – 6 = 15) z uskupení, kterému jste dali „velký“ křížek.
K volbám_ZDROJ: Reflex.cz
K volbám ZDROJ: Reflex.cz

 

Obálka a hlasovací lístek, přenosná volební urna

Volič v prostoru za plentou upraví svůj hlasovací lístek a vloží jej do úřední obálky, kterou mu vydá volební komise po ověření totožnosti. Neodporuje zákonu, pokud má volič již lístek vyplněný z domova, ale musí přesto za plentu a lístek vložit do úřední obálky. Následně vhodí volič volební lístek v úřední obálce do volební urny před volební komisí.

Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby je navštívili dva členové komise s přenosnou volební urnou.

Silnice a chodníky v roce 2018

Infrastruktura je základem každého města. Patří naše město stavem vozovek a chodníků do 21. stol. nebo jsme trochu zaspali?
Kupodivu je v Brodě ještě spousta silnic v hrozném stavu. Chodníky jsou často neudržované a rozbité. Hlavní komunikace skrz Zahrady není zrovna ideální, ve Štolmíři rovněž najdeme velké nedostatky. Ulice Nová a Bylanská v Liblicích stojí za exkurzi  :-)
Bohužel díky špatnému stavu chodníků dochází ke zraněním chodců, velký problém mají osoby se sníženou pohyblivostí.

Český Brod – Samé dluhy!

Jako opoziční strana Českobroďák SNK chceme reagovat na politickou kampaň, kterou starosta předvedl v úvodníku minulého čísla zpravodaje. Zde vyzývá voliče, že si mohou vybrat mezi těmi, co chtějí město rozvíjet (vedení města) nebo těmi, kteří chtějí město „tuctové bez kultivovaného veřejného prostoru“. Pan starosta se asi před podzimními volbami zamyslel a chce pro občany město „zajímavé, příjemné, chytré a se svou osobitou tváří“, jak uvádí. Zní to velmi líbivě, kdo by takové město nechtěl, že? Ale máme na to peníze? O dluzích a problémech města se v tomto plátku obvykle nedočtete.

školka
MŠ Kollárova, Český Brod

Většina zastupitelů Č. Brodu byla proti architektonické soutěži na přestavbu mateřské školy v Kollárově ulici z důvodů vysokých nákladů. Nejen zastupitelé Českobroďáka, ale i koaličních stran, které jsou ve vedení města, toto vidí jako plýtvání veřejnými penězi. Ano odměna architektům je „pouhých“ 600 tis jak popisuje starosta, ale zapomněl na další stovky tisíc, které s realizací soutěže souvisí. Kdybychom nebyli enormně zadluženi (přes 50 milionů) a neplatili takové splátky (cca 8 mil ročně), tak potom si můžeme v Brodě kdejaký nadstandard dovolit. Zadlužené město navíc koupilo areál ZZN za 15 mil nebo rekonstruuje „komunikační prostory“ nemocnice za 24 mil. Tyto náklady nejsou podpořeny žádným dotačním titulem, takže se plně musí uhradit z městského rozpočtu. Neustále se rozdává milion sem, milion tam, a přitom v Brodě chybí některé základní služby a benefity, které by se slušely pro město s naším počtem obyvatel.

hlasování_arch_soutež
Přehled hlasování ZM o architektonické soutěži MŠ Kollárova

Českobroďák SNK samozřejmě chce novou hezkou a plně funkční školku, zrovna tak podporujeme tělovýchovné jednoty a nezisková uskupení. Ale všeho s mírou. S veřejnými penězi se musí nakládat zodpovědně, problémů je ve městě mnoho.
Dále jsme se v minulém čísle zpravodaje dočetli, že jsme na tom s bezpečností výborně, spolupráce složek na 1 a vše kromě dopravy a parkujících aut je v pořádku. Bohužel tomu tak není. Snižující se kriminalita je celorepublikový trend. Výdaje města na městskou policii jsou cca 8 mil Kč pro rok 2018. Činnost strážníků se však nijak nezměnila. Např. v parku denně narazíte na rizikové osoby porušující zákon a vyhlášky města. A zkuste tam najít strážníky. Někteří rodiče raději vozí děti na dětská hřiště do jiných měst. Myslíte, že pomůže nové auto MP či snad obsáhlá koncepce?
Ano pane starosto, jsou to otázky pro voliče. Než sem napíšete obsáhlou odpověď o tom, že jsme neznalí věci, každá investice je potřebná a dluhy jsou bezpečné za nízké úroky apod., tak se zajděte alespoň podívat do toho parku.

Českobroďák SNK