Zrušení příspěvku na infrastrukturu

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 24. 06. 2020

Revokace usnesení č.90/2019 Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města

Předkládá: Mgr. Jiří Havlíček

Zpracoval: Mgr. Jiří Havlíček

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje: – revokaci (zrušení) usnesení č. 90/2019 Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Příspěvek na infrastrukturu značnou měrou brání rozvoji Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad. Je nepřekonatelnou překážkou jak pro velké developery (Liblické předměstí), tak pro mnohé občany Českého Brodu, kteří si hodlají postavit bytový či nebytový objekt. Příspěvek je často vnímán jako protiprávní, hovoří se o “vydírání“ stavitelů, viz. reportáž Josefa Klímy. Nepřidává to na dobré pověsti města, vyvolává zbytečné negativní emoce a odrazuje investory i občany od možné výstavby v našem městě. Všichni chápeme smysl zavedení tohoto kontroverzního příspěvku. Infrastruktura stojí nemalé peníze. Proto by mohlo být jedním z řešení individuální přístup k developerům, kdy by se jednalo s každým zvlášť o konkrétním příspěvku. Zástupce investora Liblického předměstí na jednání zastupitelstva řekl, že by byl schopen zásadně přispět na čističku odpadních vod, přívod pitné vody do města, apod. Zároveň by vystavěl např. školku i krytý plavecký bazén, parčík u Šembery, silnice a chodníky. Rozvoj města je pro nás důležitý, zvláště pak navrhované Liblické předměstí může naše město posunout podstatně dál, byli bychom městem čítajícím přes 10 tisíc obyvatel, čímž by se i podstatně zvýšily příjmy do rozpočtu města a mohla se zlepšit jeho občanská vybavenost.