Katalog projektů města 2022

Poprvé ve volebním roce 2018 nám pan starosta Nekolný představil Katalog projektů 2007 – 2017. Tento volební rok vychází Katalog projektů 2017 – 2021. Tentokrát má v úvodu hezkou fotku i pan místostarosta Klinecký. V katalogu je souhrn úplně všech investic, které se uskutečnily. Otázkou je, zda-li je takový katalog k něčemu potřeba. A také jestli to není jen předvolební reklama ODS a TOP 09, která je placená z veřejných financí. Navíc o většině investic se pravidelně dokola dočítáme v tomto zpravodaji, který obsahuje pouze články o prosperitě města. Články, které se nehodí, tak se často nezveřejní. Sami jsme se zde setkali s tvrdou cenzurou.

katalog

Katalog obsahuje realizované investice, na kterých se podíleli mnozí zaměstnanci úřadu. Prioritu projektům určilo zastupitelstvo, zpravidla koaliční většina (ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Koaliční většina hlasuje o prioritách města podle toho, jak jim to pan starosta a místostarosta doporučí nebo možná i nařídí. Nemají ani moc na výběr, neboť k poslušnosti je váže tzv. koaliční smlouva, kterou všichni podepsali a nyní zvedají ruce, jak je potřeba, jak se jim řekne. Je to tak rozhodně jednoduší, nicméně je to proti slibu zastupitele, který by měl hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou zde pak i výrazné střety zájmů, kdy v zastupitelstvu, v koalici sedí lidé, kteří jsou díky své práci přímo napojeni na veřejný rozpočet města nebo čerpají tučné dotace od města pro jejich organizace a spolky. Bohužel v našem městě dlouhodobě platí, že ruka ruku myje a všichni se plácají po ramenou, jak se dílo daří. Pan starosta je takovým „nomenklaturním kádrem“ v ODS. Rychle se mu snaží přiblížit pan místostarosta, jehož strana TOP 09 se brzy stala takovým „béčkem“ ODS.

katalog1

Některé projekty v katalogu jsou správné, potřebné pro město a i opoziční zastupitelé jejich realizaci podpořili. Některé z nich naopak jsou téměř nepotřebné pro občany a mohly se zde ušetřit velké peníze. Náklady u mnohých projektů byly překročeny z mnoha důvodů, vícepráce, stavby se protahovaly, dostatečně nekontrolovaly, předávaly s vadami apod. Je spousta nedokonalostí v uvedených projektech a často se koncová cena díla dost prodražila oproti uváděným sumám v katalogu projektů. Katalog projektů nám ukazuje, kde všude by se často daly ušetřit nemalé peníze, kdyby se z radnice vše řádně řídilo a kontrolovalo. Ušetřené finance by se pak daly použít např. na vybudování nových povrchů silnic a chodníků, opravu náměstí nebo třeba zajištění veřejného koupání pro občany.

Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel Českobroďák SNK

Nemocnice – Český Brod

            Bývalá okresní nemocnice v našem městě byla slavnostně otevřena 30. 4. 1905. Na její stavbu přispěl např. Jan z Lichtensteinu či mnoho občanů z českobrodska. V nemocnici působila řada známých lékařů a úroveň zdravotní péče byla vysoká. Mnoho z nás se narodilo ve zdejší porodnici, která měla výbornou pověst. Leckterého z našich spoluobčanů v této nemocnici operovali, některým zde zachránili život. Byla velkým zaměstnavatelem pro lidi z Českého Brodu a okolí. Jak to, že to s naší nemocnicí tak špatně dopadlo a zbyla nám z ní v podstatě LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)?

nemocnice s poliklinikou

            Jedná se opět o téma, které je tak trochu v Českém Bodě TABU. Existuje velká skupina pamětníků, kteří v nemocnici pracovali nebo měli nějaké blízké spojení či jiné lidské vazby s nemocnicí a jejími zaměstnanci. Veřejně ale mnohem častěji mezi čtyřma očima tito lidé hovoří o likvidaci, umělém zadlužení, rozkradení apod. Nechceme tady šířit nějaké nepravdy a fámy a proto se nebudeme pouštět do hlubších rozborů tímto směrem. Nikdo nebyl nikdy z ničeho obviněn či souzen. Můžeme ale poukázat na to, že tu nemocnice každodenně bezmála 100 let fungovala ku prospěchu lidí z českobrodska a v dnešní době vás v našem městě po 16 hod. nikdo neošetří. Dalo by se říci, že nemocnici potkal podobný osud jako koupaliště a Lidový dům. Společným jmenovatelem těchto událostí je brodská ODS. Účetně hospodařila nemocnice pod vedením zástupců z ODS tak, že nakonec byla nemocnice jako organizace města zrušena a pronajata.

nemocnice

            Českobroďák se začal o nemocnici zajímat v roce 2013 a 2014. V té době provozovatel nemocnice dlužil městu na nájmu cca 13 milionů korun. Ten samý provozovatel nemocnice měl po dobu několika let prominutý nájem, čili platil 1,- Kč za rok. Bylo nám řečeno, že jde o smlouvy a nedá se s tím nic dělat. Počátkem roku 2014 Českobroďák zveřejnil velkou kritiku na tyto poměry a najednou šlo problémové smlouvy vypovědět. Město rychle vypsalo výběrové řízení a nový provozovatel nemocnice zaplatil ihned celý dluh a doteď platí řádně nájem. Za vším zůstává jen obrovská pachuť, která postupně mizí s novými obyvateli Brodu a s mladými generacemi, které o plně funkční nemocnici slyšeli jen z vyprávění.

            V současné době se město chlubí, jak zachraňuje areál nemocnice. Jako poslední tam vzniklo nové tzv. moderní poradenské centrum. Jistě se městu hodí a necháme si občas poradit od profesionálů. Nicméně naší prioritou zůstává, abychom se mohli nechat v našem městě ošetřit i po 16-té hodině a nemuseli jsme s každou „prkotinou“ letět do Kolína, kde nás většinou čeká plná čekárna pacientů.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

Lidový dům v Českém Brodě

Někteří současní i minulí představitelé Českého Brodu by byli rádi, kdyby se toto téma již nikdy neotvíralo. Říkají, že se hrabu v minulosti. Ano, je to minulost, která se nám každým rokem vzdaluje dál a dál. Je zde ještě velká skupina občanů, kteří mají k Lidovému domu a nemocnici vztah, který si budovali v průběhu celého života a toto téma jim není vůbec lhostejné. Pak zde roste velká skupina nových obyvatel Českého Brodu, kteří o těchto zásadních brodských objektech nemají žádné povědomí. Všem připomenu trochu nedávné historie, z které bychom se měli hlavně do budoucna poučit. Obě tyto stěžejní stavby potkal stejný osud jako koupaliště „Kutilka“, o kterém jsme psali v minulém čísle zpravodaje.

U Černého koněLidový dům, adresou Prokopa Velikého čp. 105, byl pro kulturní potřeby města upraven v roce 1968. Uvnitř je velký společenský sál. Konaly se zde velké městské kulturní akce jako např. plesy, koncerty a taneční. Součástí objektu je i restaurace U Černého koně. Celé generace obyvatel města zde prožily velkou část svého kulturního života. Tento stánek brodské kultury však vzal za své, když na brodskou radnici usedla ODS. Lidový dům nová reprezentace města od roku 1998 pronajala firmě Ameba s.r.o. za 18.000,- měsíčně. Tržní odhad kupní ceny této nemovitosti byl na přelomu milénia 4.800.000,- Kč. V roce 2001 byla část objektu včetně restaurace prodána firmě Ameba za 1.150.000,- Kč a další část včetně společenského sálu byla prodána o několik let později za cenu 1.255.000,- Kč. Takto se u nás v Českém Brodě hospodařilo s tak významným majetkem. Jednateli a společníky ve firmě Ameba s.r.o. byl současný starosta p. Nekolný, dále p. Fořt a p. Thomes, v té době radní a zastupitelé města. V roce 2006 jsem na členy Rady města podal kvůli Lidovému domu trestné oznámení. Policisté však nezjistili podezření ze spáchání trestného činu a oznámení tzv. „založili“.

Lidový dům
Už málo lidí si pamatuje podrobnosti těchto událostí.. V posledních letech byl „Liďák“ využíván jako herna s forbesy a ubytovnou. Českému Brodu od doby jeho prodeje chybí vlastní kulturní sál na pořádání velkých kvalitních akcí. Pěkná restaurace s kuchyní a zahrádkou mohla být městem rovněž využita pro potřeby města a občanů. Pronájem z bytů v patře by se také hodil. Za zasedání zastupitelstva bychom nemuseli platit nájem v Sokolovně, apod. Nyní je Lidový dům na prodej za 24.900.000,- Kč.
Orwel: „Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo, říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“

Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel Českobroďák SNK

koupák

Veřejné koupání v Českém Brodě

Dne 9. února 2022 zasedalo zastupitelstvo města. Na programu bylo hlavně schvalování souhlasů s přípravou a realizací různých investičních akcí. Zastupitelé Českobroďáka se všemi akcemi souhlasili. Jedná se o chodníky, nové povrchy ulic apod. Nicméně nám v tom výčtu investic chyběly zásadní věci, jako jsou dětská hřiště, veřejná sportoviště a hlavně nějaká možnost koupání pro občany Českého Brodu.

koupaliště

V minulosti zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení koupaliště „Kutilka“. Koupaliště za působení ODS v našem městě potkal stejný osud jako např. krásný kulturní sál v Lidovém domě nebo svého času vyhlášenou spádovou nemocnici v Českém Brodě. Pravdou je, že spravovat takovýto majetek stojí značné úsilí a nemalé finanční prostředky. Zajímavé je, že některé obce to normálně zvládají.

V roce 2019 Českobroďák SNK navrhoval, aby byla v rámci výstavby „Liblického předměstí“ (areál bývalého cukrovaru) preferována stavba nového krytého plaveckého bazénu s celoročním provozem. Investor pro sportovní účely vymezil v projektu velký prostor. Zastupitelé s tímto všeobecně souhlasili. Nicméně vidíme, že to s výstavbou tohoto projektu nebude tak jednoduché a bazénu bychom se také nemuseli dožít.

Českobroďák SNK navrhl v rámci únorového jednání zastupitelstva bod „Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku“. Tento rybník se nachází téměř v centru města, v klidné části, za velkým parkem, který vede podél Šembery. Biotop je prostor pro veřejné koupání se samočistícími vlastnostmi, a to bez používání chemických prostředků. Veřejné koupání formou biotopu je v současné době stále žádanější a tuto formu veřejného koupání preferují i menší obce. Na biotopy obecně lze čerpat dotace, což je třeba prověřit a také si nechat udělat odborné stanovisko ohledně vhodnosti realizace biotopu v Pivovarském rybníku. Samotný provoz není tak finančně náročný jako jiné typy veřejného koupání. Tento biotop by asi nepokryl kompletní potřebu po veřejném koupání, která je v našem městě. Nicméně by mohl být využíván velkou částí občanů Českého Brodu, zejména pak rodin s malými dětmi, které mají omezené možnosti dojíždění do vzdálenějšího okolí. Rybník a okolní pozemky jsou majetkem města. Tento návrh byl pozitivně přijat a odsouhlasen všemi zastupiteli. Dokonce jsme se dozvěděli, že je městem plánováno odbahnění tohoto rybníku a opravy hráze, což je důležitý krok k přeměně rybníku na veřejné přírodní koupaliště. Snad se koupání brzy dočkáme.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 9.02.2022

 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku

Předkládá:  Mgr. Jiří Havlíček   Zpracoval:  Mgr. Jiří Havlíček

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí:

- s přípravou a s realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku

Zastupitelstvo města pověřuje:

- odbor rozvoje přípravou této investiční akce a předložení výsledků této přípravy zastupitelstvu města do 30. 6. 2022

Důvodová zpráva:

1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Zastupitelstvo města v minulosti rozhodlo o zrušení koupaliště „Kutilka“. Jelikož výstavba tzv. Liblického předměstí, kde by případně mohl být alokován prostor pro veřejné koupání, je v nedohlednu a poptávka občanů Českého Brodu po veřejném koupání je plně oprávněná, navrhuji prověřit možnosti úpravy Pivovarského rybníku (pozemek parcelní číslo 64 je v majetku Města Český Brod) a jeho okolí na tzv. Biotop, tj. prostor pro veřejné koupání se samočistícími vlastnostmi.

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)

3) Dopady řešení na rozpočet města

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu

Spět ke zdravému městu.