Ing. arch. Markéta Havlíčková

naše kandidátka na starostku

HavlíčkováSrdečně Vás zveme na:

předvolební meeting

14. 9. od 17 hod.

náměstí u zvonice

v Českém Brodě

Chtěla bych přinést novou energii a nasazení do práce pro naše město. Svou pracovitostí, kreativitou a cílevědomostí mohu výrazně pomoci Českému Brodu překonat dlouholetou stagnaci a zajistit jeho zdravý rozvoj. Díky svým profesním znalostem a zkušenostem mohu být nám všem velice prospěšná v následujících letech, kdy město čekají velké stavební akce, realizace různých menších, ale i zásadních projektů. Je zapotřebí řádně pečovat o stávající majetek města a zároveň se dívat vpřed, koncepčně a svědomitě plánovat další kroky pro blízkou i vzdálenější budoucnost.

Logo_fb

Základním předpokladem práce na radnici je řešit každodenní problémy napříč celým městem, včetně Liblic, Štolmíře a Zahrad. Zrovna tak se rozvoj musí týkat všech lokalit a nesmí se soustředit jen na několik málo privilegovaných míst. Je zapotřebí nastartovat a podporovat služby a společenské vyžití pro širokou veřejnost. Např. koupání, veřejná sportoviště, dětská hřiště, lékařská péče, silnice, chodníky a celkově zkvalitnit veřejný prostor a jeho bezpečné užívání.

Chci komunikovat a spolupracovat se všemi, kteří mají zájem o naše město. Oporou mi budou zvolení zastupitelé Českobroďáka SNK, kteří v zastupitelstvu města, výborech a komisích působí již dvě celé volební období.