Statistika Městské policie Český Brod za rok 2022

V minulém měsíci měli čtenáři Českobrodského zpravodaje možnost vidět, jaké počty kriminálních deliktů eviduje Policie České republiky. A jaký je výsledek statistiky Městské policie Český Brod za rok 2022?

Celkem strážníci zaevidovali 991 přestupků (v roce 2021: 973, 2020: 769, 2019: 1 182, 2018: 1149) projednaných příkazem na místě (pokutou), z toho:

 • 5 přestupků proti pořádku v územní samosprávě;
 • 1 přestupek proti veřejnému pořádku;
 • 14 přestupků proti majetku;
 • 603 přestupků podle zákona o silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti);
 • 309 přestupků překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti;
 • 59 ostatních.

Dále strážníci zaevidovali 7 327 podezření ze spáchání přestupků, které oznámili příslušnému správnímu orgánu (v roce 2021: 9 155, 2020: 7 848, 2019: 7 294, 2018: 11 498), z toho:

 • 2 přestupky proti pořádku v územní samosprávě;
 • 3 přestupky proti veřejnému pořádku;
 • 2 přestupky proti majetku;
 • 200 přestupků podle zákona o silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti);
 • 7 099 přestupků překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti;
 • 19 přestupků podle zákona o silniční dopravě;
 • 2 ostatních

MP pes - únor 2023

Další necelých 300 událostí bylo řešeno domluvou. Celkově oznámili Policii České republiky strážníci 14 důvodných podezření ze spáchání trestného činu. Za rok 2022 strážníci uložili příkazem na místě pokuty za 489 800 Kč.

Aktuálně máme uzavřeno 6 veřejnoprávních smluv v obcích, kde provádí naši strážníci měření rychlosti: Doubravčice, Krupá, Poříčany, Rostoklaty, Tismice a Tuchoraz.

Rekordní byl počet výjezdů na žádost Policie České republiky: 132 (v roce 2021: 86, 2020: 31, 2019: 49, 2018: 59).

A co se chystá nového pro rok 2023? Zastupitelstvem města a Radou města bylo schváleno rozšíření SW vybavení městské policie, který zjednoduší povinnou administrativu, zautomatizuje některé postupy. Již v předchozích měsících jsem upozorňoval na nový radar, který změří rychlost vozidla a majitel vozu obdrží až výzvu. Máme ho již fyzicky ve městě a po absolvování povinné administrativy se s ním budeme setkávat ve všech částech našeho města. Letos také zprovozníme pevné měřící místo v našem městě. Dále Městská policie dostala do správy technologii parkovišť, semaforů, měřičů rychlosti a platebních parkovacích automatů. V průběhu roku budeme vypisovat výběrové řízení na doplnění o jednoho strážníka.

Ing. Evžen Pospíšil

Uložte si do svých telefonů kontakt na Městskou policii Český Brod: 736 675 756