Archiv pro štítek: havlíček

Český Brod 2022

V posledních měsících jsme zaznamenali neobvykle velkou aktivitu ze strany vedení města. Začaly se rychle dělat chodníky, plánují se silnice, nové herní prvky na dětské hřiště, probíhají schůzky s obyvateli Liblic a začalo se řešit strategické plánování budoucnosti našeho města přímo na náměstí u kostela. Ano, volby jsou hned po prázdninách a tentokrát nechce pan starosta s místostarostou nic podcenit. Všude sliby, rozjíždějí se projektové dokumentace na vše možné. Že by předvolební kampaň? Jenom musíme doufat, že taková snaha a péče o občany vydrží i po volbách. A jestli se snaží z velké části proto, že se bojí, aby je opozice u voleb neporazila, tak je to jedině dobře, i to je smyslem existence opozice.

náměstí

Pravdou je, že se poslední roky vedení města začalo více snažit. Rozjíždějí a připravují se projekty, které jsou pro město důležité a bez kterých bychom se nehnuli z místa. Vodohospodářské stavby, přístavba školy, nová školka U Letadýlka s větší kapacitou, křižovatka u nádraží, nové náměstí apod. Vypadá to, že se po dlouhých letech konečně bude Český Brod moci nadechnout a rozvíjet se. S novou výstavbou přibydou i noví obyvatelé, což přinese více peněz do rozpočtu, bude se zvyšovat občanská vybavenost a kvalita života ve městě. Konečně. Plně podporujeme zdravý růst města.

Otázkou však je, proč se výše uvedené zásadní akce podmiňující řádný chod a rozvoj města neřešily daleko dříve, ale jsou na pořadu dne až nyní. Minimálně 15 let se ví o chátrající školce za hranicí životnosti, o nedostatečných kapacitách ve školách a jídelnách, nedostatku kvalitní pitné vody, narůstající dopravě ve městě, nedostatku parkovacích míst, apod. Za posledních 20 let se ze zásadních projektů realizovalo snad jen „Přednádraží“, oprava kina a v posledních letech opravy školních jídelen, výdejen, což završil tzv. „Školní restaurant“. Jestli jsme na něco zapomněli, podívejte se do Katalogu projektů, kterým nás město nedávno obdarovalo.

Tyršova

Zajímavé je srovnání počtu obyvatel s okolními obcemi a městy. Např. Kounice v roce 1991 měly 954 obyvatel, tento rok 1598. Úvaly v roce 1991 měly 4604 obyvatel, tento rok 7035. Český Brod v roce 1991 měl 7031 obyvatel a nyní v roce 2022 máme dle Českého statistického úřadu 7071 obyvatel. Proč se mnohé obce rozvíjí a naše krásné město s tak obrovským potenciálem už 30 let stagnuje?! Ano, můžeme jezdit na koupaliště do Úval, k doktorovi do Kolína, za kulturou do Prahy a na dětské hřiště třeba do Kounic.. je to ale dlouhodobě tristní vizitka vedení našeho města. To se musí změnit!

Ing. Jaroslav Kokeš, Mgr. Jiří Havlíček

Nemocnice – Český Brod

            Bývalá okresní nemocnice v našem městě byla slavnostně otevřena 30. 4. 1905. Na její stavbu přispěl např. Jan z Lichtensteinu či mnoho občanů z českobrodska. V nemocnici působila řada známých lékařů a úroveň zdravotní péče byla vysoká. Mnoho z nás se narodilo ve zdejší porodnici, která měla výbornou pověst. Leckterého z našich spoluobčanů v této nemocnici operovali, některým zde zachránili život. Byla velkým zaměstnavatelem pro lidi z Českého Brodu a okolí. Jak to, že to s naší nemocnicí tak špatně dopadlo a zbyla nám z ní v podstatě LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)?

nemocnice s poliklinikou

            Jedná se opět o téma, které je tak trochu v Českém Bodě TABU. Existuje velká skupina pamětníků, kteří v nemocnici pracovali nebo měli nějaké blízké spojení či jiné lidské vazby s nemocnicí a jejími zaměstnanci. Veřejně ale mnohem častěji mezi čtyřma očima tito lidé hovoří o likvidaci, umělém zadlužení, rozkradení apod. Nechceme tady šířit nějaké nepravdy a fámy a proto se nebudeme pouštět do hlubších rozborů tímto směrem. Nikdo nebyl nikdy z ničeho obviněn či souzen. Můžeme ale poukázat na to, že tu nemocnice každodenně bezmála 100 let fungovala ku prospěchu lidí z českobrodska a v dnešní době vás v našem městě po 16 hod. nikdo neošetří. Dalo by se říci, že nemocnici potkal podobný osud jako koupaliště a Lidový dům. Společným jmenovatelem těchto událostí je brodská ODS. Účetně hospodařila nemocnice pod vedením zástupců z ODS tak, že nakonec byla nemocnice jako organizace města zrušena a pronajata.

nemocnice

            Českobroďák se začal o nemocnici zajímat v roce 2013 a 2014. V té době provozovatel nemocnice dlužil městu na nájmu cca 13 milionů korun. Ten samý provozovatel nemocnice měl po dobu několika let prominutý nájem, čili platil 1,- Kč za rok. Bylo nám řečeno, že jde o smlouvy a nedá se s tím nic dělat. Počátkem roku 2014 Českobroďák zveřejnil velkou kritiku na tyto poměry a najednou šlo problémové smlouvy vypovědět. Město rychle vypsalo výběrové řízení a nový provozovatel nemocnice zaplatil ihned celý dluh a doteď platí řádně nájem. Za vším zůstává jen obrovská pachuť, která postupně mizí s novými obyvateli Brodu a s mladými generacemi, které o plně funkční nemocnici slyšeli jen z vyprávění.

            V současné době se město chlubí, jak zachraňuje areál nemocnice. Jako poslední tam vzniklo nové tzv. moderní poradenské centrum. Jistě se městu hodí a necháme si občas poradit od profesionálů. Nicméně naší prioritou zůstává, abychom se mohli nechat v našem městě ošetřit i po 16-té hodině a nemuseli jsme s každou „prkotinou“ letět do Kolína, kde nás většinou čeká plná čekárna pacientů.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

koupák

Veřejné koupání v Českém Brodě

Dne 9. února 2022 zasedalo zastupitelstvo města. Na programu bylo hlavně schvalování souhlasů s přípravou a realizací různých investičních akcí. Zastupitelé Českobroďáka se všemi akcemi souhlasili. Jedná se o chodníky, nové povrchy ulic apod. Nicméně nám v tom výčtu investic chyběly zásadní věci, jako jsou dětská hřiště, veřejná sportoviště a hlavně nějaká možnost koupání pro občany Českého Brodu.

koupaliště

V minulosti zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení koupaliště „Kutilka“. Koupaliště za působení ODS v našem městě potkal stejný osud jako např. krásný kulturní sál v Lidovém domě nebo svého času vyhlášenou spádovou nemocnici v Českém Brodě. Pravdou je, že spravovat takovýto majetek stojí značné úsilí a nemalé finanční prostředky. Zajímavé je, že některé obce to normálně zvládají.

V roce 2019 Českobroďák SNK navrhoval, aby byla v rámci výstavby „Liblického předměstí“ (areál bývalého cukrovaru) preferována stavba nového krytého plaveckého bazénu s celoročním provozem. Investor pro sportovní účely vymezil v projektu velký prostor. Zastupitelé s tímto všeobecně souhlasili. Nicméně vidíme, že to s výstavbou tohoto projektu nebude tak jednoduché a bazénu bychom se také nemuseli dožít.

Českobroďák SNK navrhl v rámci únorového jednání zastupitelstva bod „Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku“. Tento rybník se nachází téměř v centru města, v klidné části, za velkým parkem, který vede podél Šembery. Biotop je prostor pro veřejné koupání se samočistícími vlastnostmi, a to bez používání chemických prostředků. Veřejné koupání formou biotopu je v současné době stále žádanější a tuto formu veřejného koupání preferují i menší obce. Na biotopy obecně lze čerpat dotace, což je třeba prověřit a také si nechat udělat odborné stanovisko ohledně vhodnosti realizace biotopu v Pivovarském rybníku. Samotný provoz není tak finančně náročný jako jiné typy veřejného koupání. Tento biotop by asi nepokryl kompletní potřebu po veřejném koupání, která je v našem městě. Nicméně by mohl být využíván velkou částí občanů Českého Brodu, zejména pak rodin s malými dětmi, které mají omezené možnosti dojíždění do vzdálenějšího okolí. Rybník a okolní pozemky jsou majetkem města. Tento návrh byl pozitivně přijat a odsouhlasen všemi zastupiteli. Dokonce jsme se dozvěděli, že je městem plánováno odbahnění tohoto rybníku a opravy hráze, což je důležitý krok k přeměně rybníku na veřejné přírodní koupaliště. Snad se koupání brzy dočkáme.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 9.02.2022

 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku

Předkládá:  Mgr. Jiří Havlíček   Zpracoval:  Mgr. Jiří Havlíček

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí:

- s přípravou a s realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku

Zastupitelstvo města pověřuje:

- odbor rozvoje přípravou této investiční akce a předložení výsledků této přípravy zastupitelstvu města do 30. 6. 2022

Důvodová zpráva:

1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Zastupitelstvo města v minulosti rozhodlo o zrušení koupaliště „Kutilka“. Jelikož výstavba tzv. Liblického předměstí, kde by případně mohl být alokován prostor pro veřejné koupání, je v nedohlednu a poptávka občanů Českého Brodu po veřejném koupání je plně oprávněná, navrhuji prověřit možnosti úpravy Pivovarského rybníku (pozemek parcelní číslo 64 je v majetku Města Český Brod) a jeho okolí na tzv. Biotop, tj. prostor pro veřejné koupání se samočistícími vlastnostmi.

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)

3) Dopady řešení na rozpočet města

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu

Restaurant

Jednání zastupitelstva 1. prosince 2021

Na zářiovém jednání zastupitelstva si vedení města díky „svým“ zastupitelům prohlasovalo tzv. Investiční úvěrový rámec ve výši 250.000.000,- V podstatě si vedení města chce vzít od banky půjčku čtvrt miliardy na pokrytí různých investic, jako je např. dostavba ZŠ Žitomířská, výstavba nové školky „U Letadélka“, oprava střechy penzionu Anna, vodohospodářské stavby, opravy komunikací apod. Všechny tyto investice jsou důležité a již měly být realizovány před mnoha lety. Díky hospodaření města se v minulosti ze zásadních staveb pouze upravil prostor před vlakovým nádražím a postupně se opravují budovy v areálu zlikvidované nemocnice. O objektech občanské vybavenosti (koupaliště, bazén, kluziště, parky, víceúčelové veřejné sportoviště…) ani mluvit nemůžeme. V Brodě bohužel téměř nic není. Navíc vláčíme dlouhé roky dluh převyšující 50 milionů a další desítky milionů si město půjčuje od 1.SčV, a.s., která spravuje vše kolem vody v našem městě.

Nicméně jsme se na prosincovém jednání zastupitelstva dozvěděli, že stejně žádná vybraná banka není ochotna financovat takový přemrštěný úvěrový rámec, který požaduje město Český Brod. Zásadní otázkou je, proč nás chce ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN uvrhnout do takto extrémních dluhů?! Vysvětlovali nám to krom jiného tím, že je naše město ve výborné finanční kondici, na což si nechali i vypracovat posudek od jimi (městem) zaplaceného „experta“. Každému normálně uvažujícímu člověku je ale jasné, že toto nemá se „zdravými dluhy“ nic společného! Navíc hrozí, že s naším hospodařením a výbornou finanční kondičkou se z těchto dluhů město už nevzpamatuje. 

Jídelna

Na červnovém jednání zastupitelstva jsme jednoznačně odhlasovali, že nedojde ke sloučení školní jídelny v ul. B. Smetany s novým školním restaurantem, který se nachází v areálu nemocnice. Stará školní jídelna totiž funguje bez problémů dlouhá léta pod 1. ZŠ Žitomířská. Kolektiv kuchařek v posledních letech výborně reprezentoval město v soutěžích mezi školními jídelnami, děti i rodiče jsou s kvalitou jídel spokojeni. Tak proč ničit něco, co dobře funguje? Nyní vedení města předložilo na jednání bod, díky kterému dojde již od 1.1.2022 ke sloučení školních jídelen pod novým školním restaurantem, v čele s novým ředitelem. Pro sloučení poslušně, bez jediného slova, hlasovalo celé vedení města se „svými“ zastupiteli. Výsledkem je, že všechny kuchařky i s paní vedoucí podaly výpověď.

Restaurant

„Za bolševika ve vedoucích funkcích ve státní správě pracovali lidé neschopní a v současné době ve vedení pracují lidé všehoschopní.“

Českobroďák SNK