Archiv pro štítek: jidelna

Český Brod 2022

V posledních měsících jsme zaznamenali neobvykle velkou aktivitu ze strany vedení města. Začaly se rychle dělat chodníky, plánují se silnice, nové herní prvky na dětské hřiště, probíhají schůzky s obyvateli Liblic a začalo se řešit strategické plánování budoucnosti našeho města přímo na náměstí u kostela. Ano, volby jsou hned po prázdninách a tentokrát nechce pan starosta s místostarostou nic podcenit. Všude sliby, rozjíždějí se projektové dokumentace na vše možné. Že by předvolební kampaň? Jenom musíme doufat, že taková snaha a péče o občany vydrží i po volbách. A jestli se snaží z velké části proto, že se bojí, aby je opozice u voleb neporazila, tak je to jedině dobře, i to je smyslem existence opozice.

náměstí

Pravdou je, že se poslední roky vedení města začalo více snažit. Rozjíždějí a připravují se projekty, které jsou pro město důležité a bez kterých bychom se nehnuli z místa. Vodohospodářské stavby, přístavba školy, nová školka U Letadýlka s větší kapacitou, křižovatka u nádraží, nové náměstí apod. Vypadá to, že se po dlouhých letech konečně bude Český Brod moci nadechnout a rozvíjet se. S novou výstavbou přibydou i noví obyvatelé, což přinese více peněz do rozpočtu, bude se zvyšovat občanská vybavenost a kvalita života ve městě. Konečně. Plně podporujeme zdravý růst města.

Otázkou však je, proč se výše uvedené zásadní akce podmiňující řádný chod a rozvoj města neřešily daleko dříve, ale jsou na pořadu dne až nyní. Minimálně 15 let se ví o chátrající školce za hranicí životnosti, o nedostatečných kapacitách ve školách a jídelnách, nedostatku kvalitní pitné vody, narůstající dopravě ve městě, nedostatku parkovacích míst, apod. Za posledních 20 let se ze zásadních projektů realizovalo snad jen „Přednádraží“, oprava kina a v posledních letech opravy školních jídelen, výdejen, což završil tzv. „Školní restaurant“. Jestli jsme na něco zapomněli, podívejte se do Katalogu projektů, kterým nás město nedávno obdarovalo.

Tyršova

Zajímavé je srovnání počtu obyvatel s okolními obcemi a městy. Např. Kounice v roce 1991 měly 954 obyvatel, tento rok 1598. Úvaly v roce 1991 měly 4604 obyvatel, tento rok 7035. Český Brod v roce 1991 měl 7031 obyvatel a nyní v roce 2022 máme dle Českého statistického úřadu 7071 obyvatel. Proč se mnohé obce rozvíjí a naše krásné město s tak obrovským potenciálem už 30 let stagnuje?! Ano, můžeme jezdit na koupaliště do Úval, k doktorovi do Kolína, za kulturou do Prahy a na dětské hřiště třeba do Kounic.. je to ale dlouhodobě tristní vizitka vedení našeho města. To se musí změnit!

Ing. Jaroslav Kokeš, Mgr. Jiří Havlíček

Restaurant

Jednání zastupitelstva 1. prosince 2021

Na zářiovém jednání zastupitelstva si vedení města díky „svým“ zastupitelům prohlasovalo tzv. Investiční úvěrový rámec ve výši 250.000.000,- V podstatě si vedení města chce vzít od banky půjčku čtvrt miliardy na pokrytí různých investic, jako je např. dostavba ZŠ Žitomířská, výstavba nové školky „U Letadélka“, oprava střechy penzionu Anna, vodohospodářské stavby, opravy komunikací apod. Všechny tyto investice jsou důležité a již měly být realizovány před mnoha lety. Díky hospodaření města se v minulosti ze zásadních staveb pouze upravil prostor před vlakovým nádražím a postupně se opravují budovy v areálu zlikvidované nemocnice. O objektech občanské vybavenosti (koupaliště, bazén, kluziště, parky, víceúčelové veřejné sportoviště…) ani mluvit nemůžeme. V Brodě bohužel téměř nic není. Navíc vláčíme dlouhé roky dluh převyšující 50 milionů a další desítky milionů si město půjčuje od 1.SčV, a.s., která spravuje vše kolem vody v našem městě.

Nicméně jsme se na prosincovém jednání zastupitelstva dozvěděli, že stejně žádná vybraná banka není ochotna financovat takový přemrštěný úvěrový rámec, který požaduje město Český Brod. Zásadní otázkou je, proč nás chce ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN uvrhnout do takto extrémních dluhů?! Vysvětlovali nám to krom jiného tím, že je naše město ve výborné finanční kondici, na což si nechali i vypracovat posudek od jimi (městem) zaplaceného „experta“. Každému normálně uvažujícímu člověku je ale jasné, že toto nemá se „zdravými dluhy“ nic společného! Navíc hrozí, že s naším hospodařením a výbornou finanční kondičkou se z těchto dluhů město už nevzpamatuje. 

Jídelna

Na červnovém jednání zastupitelstva jsme jednoznačně odhlasovali, že nedojde ke sloučení školní jídelny v ul. B. Smetany s novým školním restaurantem, který se nachází v areálu nemocnice. Stará školní jídelna totiž funguje bez problémů dlouhá léta pod 1. ZŠ Žitomířská. Kolektiv kuchařek v posledních letech výborně reprezentoval město v soutěžích mezi školními jídelnami, děti i rodiče jsou s kvalitou jídel spokojeni. Tak proč ničit něco, co dobře funguje? Nyní vedení města předložilo na jednání bod, díky kterému dojde již od 1.1.2022 ke sloučení školních jídelen pod novým školním restaurantem, v čele s novým ředitelem. Pro sloučení poslušně, bez jediného slova, hlasovalo celé vedení města se „svými“ zastupiteli. Výsledkem je, že všechny kuchařky i s paní vedoucí podaly výpověď.

Restaurant

„Za bolševika ve vedoucích funkcích ve státní správě pracovali lidé neschopní a v současné době ve vedení pracují lidé všehoschopní.“

Českobroďák SNK

Zastupitelstvo města 10. 2. 2021

Vedení města, které je nově (po vystoupení sdružení Mgr. Janíka) reprezentováno koalicí ODS, TOP 09, Pro Brod a Starostové nám předvedlo velké divadelní představení zejména při volbě nového člena rady pana Pavla Kvasničky (STAN), který nahradil odstupujícího radního pana Bc. Stuchla (STAN). V pozadí odstoupení pana Stuchla je černá stavba, kterou si protiprávně postavil na městském pozemku ve Štolmíři.

Dále byla zajímavá diskuse ke školní jídelně v nemocnici, kdy jsme se ptali na využití stávající jídelny ve Smetanově ulici. Přestože v roce 2020 jela často jen na 20 – 50%, stále se dovážely obědy z Milovic a tím se zvyšovaly náklady pro město (v řádu statisíců korun). Nehledě na často kritizovanou kvalitu dováženého jídla. Zastupitel Ing. Kokeš se na to ptal na jednání, avšak dostával od koaličních zastupitelů odpovědi, na které se vůbec neptal. Takto se často odpovídá z pozice vedení města, když nejsou relevantní argumenty na naše otázky. V průběhu února jsme si vyžádali celou smlouvu k dovozu obědů z Milovic, a to se všemi 5-ti dodatky. Pan starosta nám to dával celkem na třikrát. Byli jsme docela překvapeni, většina dodatků neměla ani podpisy a datum. Jak je možné, že takovéto smlouvy jsou pro někoho závazné a navíc obhajované i právničkou města.

nová jídelna

Při projednávání rozpočtu na tento rok máme pocit, že se plánují náklady, jakoby jsme žádnou hospodářskou krizi neměli. Jdeme do rekordního zadlužení našeho města. V rámci rozpočtu si koalice schvaluje investiční výdaje na akce, které nečekaly na schválení rozpočtu a začaly se již realizovat (např. demolice koupaliště).

koupalištěZastupitelé Českobroďáka SNK při jednání vyjádřili podporu pro dotační programy pro všechny neziskové organizace ve městě, ale nepodpořili příslib finanční spoluúčasti (až 2 mil.) na projekt T.J.Sokol Český Brod, který hodlá žádat o dotaci na rekonstrukci části suterénu. V této době bychom měli být opatrní na veřejné finance a nerozdávat je plnými hrstmi. Pakliže bychom uvolnili takovéto velké finanční prostředky, tak raději za ně vystavme pěkné všestranné veřejné sportoviště, které bude sloužit mládeži i dospělým a bude tam přístup zdarma pro všechny občany. Například prostor po bývalém koupališti by byl vhodný. Za to, že jsme nepodpořili finance pro tělovýchovnou jednotu, jsme si na zastupitelstvu vysloužili sprosté urážky od náčelníka T.J.Sokol.

Je mnoho co zlepšovat v našem městě. Jsme přesvědčeni, že ve vedení Českého Brodu musí být lidé zapálení pro město, kteří budou s plným nasazením hájit zájmy všech občanů a nebudou stranit vybraným skupinám a spolkům.

Zastupitelé SNK Českobroďák

Centrální školní jídelna 2

V minulém čísle jsme nakousli problémy doprovázející vznik nové školní jídelny. Na mimořádném jednání zastupitelstva 28.12.2020 jsme měli schválit výjimku na zakázku na gastrovybavení a nábytek za 2 mil. Kč. Nakonec bylo schváleno výběrové řízení, a to formou poptávkového řízení. Poptávka byla provedena během několika dní na přelomu roku a nakonec stejně byly vybrány firmy, které mělo vedení města původně připravené. Naše kritika směřovala na samotný fakt, že takovou podstatnou a finančně náročnou záležitost schvalujeme na poslední chvíli a to onou výjimkou ze zadávání zakázek malého rozsahu. Tato výjimka byla např. užita, když vedení města zadalo studii na parkovací dům v ZZN. Tuto studii dělal městský architekt Pavlíček se svým známým architektem Hájkem. Tehdy to stálo občany města téměř milion korun. Rozhodla o tom samotná rada města, bez souhlasu zastupitelů. Parkovací dům byl atypický a pro velkou většinu zastupitelů nepřijatelný!

 Jídelna01

Zpět k jídelně. Pan starosta a paní vedoucí odboru rozvoje Dočkalová obhajovali výjimku na gastrovybavení a nábytek tím, že čekali, až si to vše vybere sám nový ředitel školní jídelny Ing. Hladík. Jako bychom nebyli schopni sami nakoupit hrnce, příbory a nábytek. Zvláště pak máme-li pod městem plně funkční zavedenou školní jídelnu, která prošla před pár lety velkou rekonstrukcí. Paní vedoucí by jistě ráda poradila. Každopádně nový ředitel centrální jídelny Ing. Hladík začátkem roku rezignoval a odešel. Připadá nám to jako v Kocourkově. Vedení města nemá tuto stěžejní akci pod kontrolou. Není to stavba stezky do Klučova nebo pěšina kolem topolů. Je to investice cca za 100 mil. Kč. 14.1.2021 schválila Rada města další milion do rekonstrukce. Termín otevření se posouvá na březen, personál by měl být přijat od února. 28.12.2020 jsme odhlasovali vydání 2 mil. Kč dle přání pana Ing. Hladíka. Teď by nás zajímalo, kdo bude v jídelně v „kancelář – ložnici“ spát na té posteli za 35 tisíc, co si poručil a kterou pan starosta tak obhajoval na jednání.

Dlouhodobě kritizujeme špatné hospodaření vedení města, zvláště pak pana starostu a místostarostu, kteří mají mít důležité investiční akce města plně pod kontrolou! My jako opozice jsme pak vedením a jejich příznivci napadáni, že jen kritizujeme a sami neřešíme problémy. Uvědomte si, že my jako opozice netrávíme každý den ve funkcích na radnici a nemáme pod sebou všechny možné odbory a zaměstnance úřadu. Nedisponujeme penězi z rozpočtu města, které bohužel až moc často přichází v niveč. Mrzí nás, že většina ostatních zastupitelů tomu jen tiše přihlíží.

Zastupitelé SNK Českobroďák

Mimořádné jednání zastupitelstva 28.12.2020 – školní jídelna

Problémy se školním stravováním máme v Českém Brodě dlouhá léta. Když začalo vážně hrozit, že školní jídelnu zavře hygiena a paní vedoucí jídelny ze zoufalství nosila na zastupitelstvo fotografie dokazující špatný stav školní jídelny, teprve se vedení města začalo problémem zabývat. Jak je bohužel zvykem, započala řada nekoncepčních kroků, které ve finále stojí nemalé veřejné peníze. Nejprve se opravila stávající jídelna v ulici Bedřicha Smetany, poté se v nemocnici otevřela tzv. výdejna, kam dovážíme obědy z Milovic, načež se v areálu nemocnice buduje zcela nová jídelna, což je největší investiční akce za poslední léta (přes 90 mil). Již v roce 2020 se v této nové jídelně měli stravovat žáci zdejších škol. V listopadovém čísle zpravodaje byl článek pana starosty, kde konstatoval zkušební provoz nové jídelny během měsíce ledna, a že se mohou děti těšit na ostrý provoz od 1.2.2021.

centrální školní jídelna

16.12.2020 se Rada města usnesla a schválila výjimku ze směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na zajištění gastrovybavení v budově školní kuchyně a jídelny. Jak je možné, že na městě na konci roku zjistí, že nemáme gastrovybavení do nové jídelny v hodnotě téměř 2 mil bez DPH a narychlo schvalujeme výjimky, aby to šlo nakoupit bez řádného výběrového řízení?? Kvůli vyřešení tohoto závažného nedostatku bylo na 28.12.2020 svoláno mimořádné zastupitelstvo. Selhání vedení města v této záležitosti je zarážející a neomluvitelné.

výdejna jídel

Rada města doporučila zastupitelstvu dovybavení jídelny s předem vybraným dodavatelem do 31.1.2021. Diskutované byly některé položky jako např. postel do kanceláře ředitele jídelny za cca 25 tis, matrace za 10 tis apod. Vše hrazeno z rozpočtu města.

školní jídelna

Nakonec byl v průběhu jednání zastupitelům rozdán předem připravený text usnesení, který ruší usnesení rady města z 16.12.2020 a vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění gastrovybavení, a to formou poptávkového řízení. Vzhledem k tomu předpokládáme další prodloužení doby uvedení jídelny do provozuschopného stavu. Termín dokončení již byl 2x posunut.

Za vzniklou situaci se starosta omluvil a vzal odpovědnost plně na sebe. Což je sice hezké gesto, ale úplně k ničemu. Domníváme se, že nejdůležitější a nejnákladnější akce tohoto města by měla mít na starost osoba s dobrými organizačními schopnosti, která není již vyhořelá a zásadní práci pro občany města obětuje plné nasazení. Obecně platí, že naši politici nemají dostatek morálních hodnot na odstoupení ze svých dobře placených míst. ODS již naše město vede 22 let!

 Českobroďák SNK