Archiv pro štítek: kokeš

Ing. Jaroslav Kokeš – zastupitel

V zastupitelstvu Českého Brodu jsem strávil hodně let. Co mě nutí v mém věku pokračovat? Je to vidina toho, že i v našem městě nastane změna, kterou všichni potřebujeme jako sůl. Tomuto jsem ochoten maximálně napomáhat. Věřte mi, že je již pět minut po dvanácté.

Maky a Kokeš

Celý život se řídím heslem: poctivě a vytrvale! Bohužel v Českém Brodě narážíme na neustále se opakující problémy, které naše město zbytečně sráží dolů a brání jeho rozkvětu po všech stránkách. Přitom Český Brod má obrovský potenciál. Je zapotřebí určit si priority a poctivě pracovat. Je třeba naslouchat občanovi a snažit se mu pomáhat, ne mu házet klacky pod nohy. Úřad by měl být maximálně vstřícný k občanům, k městu a jeho potřebám. Je třeba hledat způsoby, jak na to a ne důvody, proč nejde to či ono!

cropped-snk-log.jpg

V Českobroďáku SNK jsem našel partu poctivých a pracovitých lidí, kteří nejsou nijak závislí na veřejných financích a nejsou v zastupitelstvu proto, aby si dohlédli na své zájmy. A to je důležité! Je třeba začít více myslet na všechny občany, kteří ve městě žijí. Investice z veřejných peněz by měly být vidět a jejich výsledek by měl být benefit pro všechny. V tomto směru plně důvěřuji Markétě Havlíčkové, která s novým elánem a pílí sobě vlastní, jistě kvalitně povede naše město do let budoucích.

Český Brod 2022

V posledních měsících jsme zaznamenali neobvykle velkou aktivitu ze strany vedení města. Začaly se rychle dělat chodníky, plánují se silnice, nové herní prvky na dětské hřiště, probíhají schůzky s obyvateli Liblic a začalo se řešit strategické plánování budoucnosti našeho města přímo na náměstí u kostela. Ano, volby jsou hned po prázdninách a tentokrát nechce pan starosta s místostarostou nic podcenit. Všude sliby, rozjíždějí se projektové dokumentace na vše možné. Že by předvolební kampaň? Jenom musíme doufat, že taková snaha a péče o občany vydrží i po volbách. A jestli se snaží z velké části proto, že se bojí, aby je opozice u voleb neporazila, tak je to jedině dobře, i to je smyslem existence opozice.

náměstí

Pravdou je, že se poslední roky vedení města začalo více snažit. Rozjíždějí a připravují se projekty, které jsou pro město důležité a bez kterých bychom se nehnuli z místa. Vodohospodářské stavby, přístavba školy, nová školka U Letadýlka s větší kapacitou, křižovatka u nádraží, nové náměstí apod. Vypadá to, že se po dlouhých letech konečně bude Český Brod moci nadechnout a rozvíjet se. S novou výstavbou přibydou i noví obyvatelé, což přinese více peněz do rozpočtu, bude se zvyšovat občanská vybavenost a kvalita života ve městě. Konečně. Plně podporujeme zdravý růst města.

Otázkou však je, proč se výše uvedené zásadní akce podmiňující řádný chod a rozvoj města neřešily daleko dříve, ale jsou na pořadu dne až nyní. Minimálně 15 let se ví o chátrající školce za hranicí životnosti, o nedostatečných kapacitách ve školách a jídelnách, nedostatku kvalitní pitné vody, narůstající dopravě ve městě, nedostatku parkovacích míst, apod. Za posledních 20 let se ze zásadních projektů realizovalo snad jen „Přednádraží“, oprava kina a v posledních letech opravy školních jídelen, výdejen, což završil tzv. „Školní restaurant“. Jestli jsme na něco zapomněli, podívejte se do Katalogu projektů, kterým nás město nedávno obdarovalo.

Tyršova

Zajímavé je srovnání počtu obyvatel s okolními obcemi a městy. Např. Kounice v roce 1991 měly 954 obyvatel, tento rok 1598. Úvaly v roce 1991 měly 4604 obyvatel, tento rok 7035. Český Brod v roce 1991 měl 7031 obyvatel a nyní v roce 2022 máme dle Českého statistického úřadu 7071 obyvatel. Proč se mnohé obce rozvíjí a naše krásné město s tak obrovským potenciálem už 30 let stagnuje?! Ano, můžeme jezdit na koupaliště do Úval, k doktorovi do Kolína, za kulturou do Prahy a na dětské hřiště třeba do Kounic.. je to ale dlouhodobě tristní vizitka vedení našeho města. To se musí změnit!

Ing. Jaroslav Kokeš, Mgr. Jiří Havlíček

Katalog projektů města 2022

Poprvé ve volebním roce 2018 nám pan starosta Nekolný představil Katalog projektů 2007 – 2017. Tento volební rok vychází Katalog projektů 2017 – 2021. Tentokrát má v úvodu hezkou fotku i pan místostarosta Klinecký. V katalogu je souhrn úplně všech investic, které se uskutečnily. Otázkou je, zda-li je takový katalog k něčemu potřeba. A také jestli to není jen předvolební reklama ODS a TOP 09, která je placená z veřejných financí. Navíc o většině investic se pravidelně dokola dočítáme v tomto zpravodaji, který obsahuje pouze články o prosperitě města. Články, které se nehodí, tak se často nezveřejní. Sami jsme se zde setkali s tvrdou cenzurou.

katalog

Katalog obsahuje realizované investice, na kterých se podíleli mnozí zaměstnanci úřadu. Prioritu projektům určilo zastupitelstvo, zpravidla koaliční většina (ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Koaliční většina hlasuje o prioritách města podle toho, jak jim to pan starosta a místostarosta doporučí nebo možná i nařídí. Nemají ani moc na výběr, neboť k poslušnosti je váže tzv. koaliční smlouva, kterou všichni podepsali a nyní zvedají ruce, jak je potřeba, jak se jim řekne. Je to tak rozhodně jednoduší, nicméně je to proti slibu zastupitele, který by měl hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou zde pak i výrazné střety zájmů, kdy v zastupitelstvu, v koalici sedí lidé, kteří jsou díky své práci přímo napojeni na veřejný rozpočet města nebo čerpají tučné dotace od města pro jejich organizace a spolky. Bohužel v našem městě dlouhodobě platí, že ruka ruku myje a všichni se plácají po ramenou, jak se dílo daří. Pan starosta je takovým „nomenklaturním kádrem“ v ODS. Rychle se mu snaží přiblížit pan místostarosta, jehož strana TOP 09 se brzy stala takovým „béčkem“ ODS.

katalog1

Některé projekty v katalogu jsou správné, potřebné pro město a i opoziční zastupitelé jejich realizaci podpořili. Některé z nich naopak jsou téměř nepotřebné pro občany a mohly se zde ušetřit velké peníze. Náklady u mnohých projektů byly překročeny z mnoha důvodů, vícepráce, stavby se protahovaly, dostatečně nekontrolovaly, předávaly s vadami apod. Je spousta nedokonalostí v uvedených projektech a často se koncová cena díla dost prodražila oproti uváděným sumám v katalogu projektů. Katalog projektů nám ukazuje, kde všude by se často daly ušetřit nemalé peníze, kdyby se z radnice vše řádně řídilo a kontrolovalo. Ušetřené finance by se pak daly použít např. na vybudování nových povrchů silnic a chodníků, opravu náměstí nebo třeba zajištění veřejného koupání pro občany.

Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel Českobroďák SNK

Nemocnice – Český Brod

            Bývalá okresní nemocnice v našem městě byla slavnostně otevřena 30. 4. 1905. Na její stavbu přispěl např. Jan z Lichtensteinu či mnoho občanů z českobrodska. V nemocnici působila řada známých lékařů a úroveň zdravotní péče byla vysoká. Mnoho z nás se narodilo ve zdejší porodnici, která měla výbornou pověst. Leckterého z našich spoluobčanů v této nemocnici operovali, některým zde zachránili život. Byla velkým zaměstnavatelem pro lidi z Českého Brodu a okolí. Jak to, že to s naší nemocnicí tak špatně dopadlo a zbyla nám z ní v podstatě LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)?

nemocnice s poliklinikou

            Jedná se opět o téma, které je tak trochu v Českém Bodě TABU. Existuje velká skupina pamětníků, kteří v nemocnici pracovali nebo měli nějaké blízké spojení či jiné lidské vazby s nemocnicí a jejími zaměstnanci. Veřejně ale mnohem častěji mezi čtyřma očima tito lidé hovoří o likvidaci, umělém zadlužení, rozkradení apod. Nechceme tady šířit nějaké nepravdy a fámy a proto se nebudeme pouštět do hlubších rozborů tímto směrem. Nikdo nebyl nikdy z ničeho obviněn či souzen. Můžeme ale poukázat na to, že tu nemocnice každodenně bezmála 100 let fungovala ku prospěchu lidí z českobrodska a v dnešní době vás v našem městě po 16 hod. nikdo neošetří. Dalo by se říci, že nemocnici potkal podobný osud jako koupaliště a Lidový dům. Společným jmenovatelem těchto událostí je brodská ODS. Účetně hospodařila nemocnice pod vedením zástupců z ODS tak, že nakonec byla nemocnice jako organizace města zrušena a pronajata.

nemocnice

            Českobroďák se začal o nemocnici zajímat v roce 2013 a 2014. V té době provozovatel nemocnice dlužil městu na nájmu cca 13 milionů korun. Ten samý provozovatel nemocnice měl po dobu několika let prominutý nájem, čili platil 1,- Kč za rok. Bylo nám řečeno, že jde o smlouvy a nedá se s tím nic dělat. Počátkem roku 2014 Českobroďák zveřejnil velkou kritiku na tyto poměry a najednou šlo problémové smlouvy vypovědět. Město rychle vypsalo výběrové řízení a nový provozovatel nemocnice zaplatil ihned celý dluh a doteď platí řádně nájem. Za vším zůstává jen obrovská pachuť, která postupně mizí s novými obyvateli Brodu a s mladými generacemi, které o plně funkční nemocnici slyšeli jen z vyprávění.

            V současné době se město chlubí, jak zachraňuje areál nemocnice. Jako poslední tam vzniklo nové tzv. moderní poradenské centrum. Jistě se městu hodí a necháme si občas poradit od profesionálů. Nicméně naší prioritou zůstává, abychom se mohli nechat v našem městě ošetřit i po 16-té hodině a nemuseli jsme s každou „prkotinou“ letět do Kolína, kde nás většinou čeká plná čekárna pacientů.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

Lidový dům v Českém Brodě

Někteří současní i minulí představitelé Českého Brodu by byli rádi, kdyby se toto téma již nikdy neotvíralo. Říkají, že se hrabu v minulosti. Ano, je to minulost, která se nám každým rokem vzdaluje dál a dál. Je zde ještě velká skupina občanů, kteří mají k Lidovému domu a nemocnici vztah, který si budovali v průběhu celého života a toto téma jim není vůbec lhostejné. Pak zde roste velká skupina nových obyvatel Českého Brodu, kteří o těchto zásadních brodských objektech nemají žádné povědomí. Všem připomenu trochu nedávné historie, z které bychom se měli hlavně do budoucna poučit. Obě tyto stěžejní stavby potkal stejný osud jako koupaliště „Kutilka“, o kterém jsme psali v minulém čísle zpravodaje.

U Černého koněLidový dům, adresou Prokopa Velikého čp. 105, byl pro kulturní potřeby města upraven v roce 1968. Uvnitř je velký společenský sál. Konaly se zde velké městské kulturní akce jako např. plesy, koncerty a taneční. Součástí objektu je i restaurace U Černého koně. Celé generace obyvatel města zde prožily velkou část svého kulturního života. Tento stánek brodské kultury však vzal za své, když na brodskou radnici usedla ODS. Lidový dům nová reprezentace města od roku 1998 pronajala firmě Ameba s.r.o. za 18.000,- měsíčně. Tržní odhad kupní ceny této nemovitosti byl na přelomu milénia 4.800.000,- Kč. V roce 2001 byla část objektu včetně restaurace prodána firmě Ameba za 1.150.000,- Kč a další část včetně společenského sálu byla prodána o několik let později za cenu 1.255.000,- Kč. Takto se u nás v Českém Brodě hospodařilo s tak významným majetkem. Jednateli a společníky ve firmě Ameba s.r.o. byl současný starosta p. Nekolný, dále p. Fořt a p. Thomes, v té době radní a zastupitelé města. V roce 2006 jsem na členy Rady města podal kvůli Lidovému domu trestné oznámení. Policisté však nezjistili podezření ze spáchání trestného činu a oznámení tzv. „založili“.

Lidový dům
Už málo lidí si pamatuje podrobnosti těchto událostí.. V posledních letech byl „Liďák“ využíván jako herna s forbesy a ubytovnou. Českému Brodu od doby jeho prodeje chybí vlastní kulturní sál na pořádání velkých kvalitních akcí. Pěkná restaurace s kuchyní a zahrádkou mohla být městem rovněž využita pro potřeby města a občanů. Pronájem z bytů v patře by se také hodil. Za zasedání zastupitelstva bychom nemuseli platit nájem v Sokolovně, apod. Nyní je Lidový dům na prodej za 24.900.000,- Kč.
Orwel: „Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo, říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“

Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel Českobroďák SNK