Archiv pro štítek: pospíšil

Kriminalita v našem městě v roce 2022

Na začátku nového roku bývá čas bilancovat. Policie ČR od září 2022 uvedla do plného provozu Mapu kriminality, která je přístupná všem uživatelům internetu na adrese https://kriminalita.policie.cz. Je možné si za jednotlivá časová období porovnat jak trestné činy, tak i přestupky za jednotlivé obce.

Zároveň v detailu zobrazení jsou informace o přesném datu a času jednotlivých událostí a stav objasnění. Data jsou průběžně aktualizována, tak má občan možnost zjistit změny v objasnění.

kriminalita2022

Zdroj: web kriminalita.policie.cz – Statistika za rok 2022

Zástupci obce navíc mají přístup i k detailnějším statistikám za vlastní obec, a tak dle evidence k 2. 1. 2023, kdy je uzávěrka tohoto zpravodaje, je statistika Policie České republiky za rok 2022 následující: 109 trestných činů (z toho 6 násilných trestných činů; 3 požáry, výbuchy; 16 krádeží vloupáním; 25 krádeží; 14 podvodů; 25 jiné majetkové; 3 obecně nebezpečných; 4 dopravní nehody; 13 toxikománie) a 330 přestupků (z toho 136 na úseku bezpečnosti silničního provozu a silničního hospodářství; 40 na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií; 42 proti veřejnému pořádku a občanskému soužití; 109 proti majetku a 3 ostatní přestupky).

V porovnání s rokem 2021 došlo v našem městě k navýšení počtu trestných činů (+ 27), kdy došlo zejména k navýšení počtu podvodů (+ 9) a majetkových trestných činů (+ 12). Naopak počet přestupků v evidenci Policie České republiky se snížil na 268. Samostatně jsou vedeny přestupky zaevidované městskou policií, ale ty sečteme pro některý další zpravodaj.

V souvislosti se zlepšováním dohledu nad bezpečností silničního provozu v našem městě byl na konci roku pořízen pro Městskou policii Český Brod nový radar. Jedná se o plně automatizovaný technický prostředek, který bude zaznamenávat porušení nejvyšší povolené rychlosti na rizikových místech v působnosti Městské Policie Český Brod. Výše popsané zařízení umožní zajištění bezpečnosti i na místech, kde to nebylo doposud možné z důvodu technických parametrů stávajícího zařízení a s ohledem na zajištění bezpečnosti kontrolovaných vozidel a jejich řidičů porušujících ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dodržování stanovené rychlosti je taktéž jednou z cest k vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tímto krokem se rozrůstá vybavení Městské policie o další prvek, kterým bude efektivněji prováděn dohled nad silničním provozem a je jednou z forem preventivních opatření v oblasti bezpečnosti dopravy postupně zaváděných již několik let v našem městě.

Ing. Evžen Pospíšil,

člen Rady města a zastupitel pověřený řízením Městské policie

Pospisil@cesbrod.cz

ZZN

Činnosti v oblasti bezpečnosti města za měsíc listopad 2022

Z pohledu snahy o bezpečnější Český Brod nebyl listopad odpočinkovým měsícem. Jedním z prvních úkolů pro odbor rozvoje ve spolupráci s Technickými službami bylo zabezpečit areál bývalého ZZN tak, aby nemohl být obýván neoprávněnými spoluobčany. Výsledek máte možnost přímo v areálu vidět – byl uklizen různě rozmístěný stavební materiál a byl fyzicky zamezen přístup do jednotlivých nemovitostí. Dále je prostor průběžně sledován kamerovým systémem a hlídkami Městské policie.

ZZN

Strážnici Městské policie v souvislosti se změnou dopravního značení v ulicích Na Vyhlídce a v okolí častěji upozorňovali řidiče na novou dopravní situaci i na správný význam pojmu „jednosměrná pozemní komunikace“.

Dne 24. 11. se uskutečnila schůzka zástupců vedení města s ředitelem Územního odboru Kolín Policie České republiky plk. JUDr. Miroslavem Breburdou, MBA. Zástupci města se zajímali o možnosti zvýšení bezpečnosti v našem městě a apelovali na pomoc v oblasti drogové trestné činnosti. Důraz byl kladen obzvlášť na oblast nádraží a bývalého ZZN.

V brzké době byl na vlakovém nádraží Český Brod zadržen devětatřicetiletý občan, který dlouhodobě na tomto místě distribuoval marihuanu a pervitin. Distribuce se děla úplatně i bezúplatně. Průběžnou informační podporu v této věci kriminalistům poskytovali i strážníci Městské policie a Městského kamerového systému.

Nadrazi

Je zřejmé, že výskyt drog ve městě není o jednom distributorovi a bude se jednat o dlouhodobý boj, který nemusí mít konce. Nicméně je to záležitost, kterou v Českém Brodě nesmíme podceňovat a už vůbec ne přehlížet či jakkoliv tolerovat! Dle nedávno zjištěných poznatků pouliční dealeři dávali zdarma či za úplatu „fety“ i dětem. Jeden vazebně stíhaný dealer situaci v brodských ulicích nezachrání. Proto i tímto způsobem apelujeme a prosíme občany města o zvýšenou pozornost, všímavost a „pomoc“ při potírání této zvlášť závažné trestné činnosti. Pakliže máte konkrétní informace či pouhé podezření, nebo pořídíte fotografii (video), pošlete poznatek e-mailem na ko.oo.brod@pcr.cz(Policie ČR) či rovnou volejte linku 158. Poznatek lze zaslat i anonymně.

Nebo např. budete-li si myslet, že někde v parčíku od hloučku dětí cítíte pach kouře marihuany, nebo zaznamenáte jiné protiprávní jednání, kontaktujte Městskou policii na tel.: 736 675 756. Jestliže strážníci vyjedou zbytečně, resp. na místě nezjistí protiprávní jednání, tak se ve výsledku nic neděje – Městská policie je tu pro všechny občany a pro vyšší bezpečnost v našem městě.

Ing. Evžen Pospíšil, člen Rady města a zastupitel pověřený řízením Městské policie, pospisil@cesbrod.cz