Archiv pro štítek: PROJEDNÁNÍ

Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmíř

Návrh na umístění drobného mobiliáře a kultivování pěších tras z Českého Brodu do Štolmíře – asfaltová cesta a “Topolovka”

Navrhovaná úprava pěších tras nabízí občanům jedinečnou možnost trávení volného času v přírodě a zároveň v těsné blízkosti města. Asfaltové propojení se Štolmíří je vhodné pro pěší, cyklisty, bruslaře, apod. – trasa je dlouhá cca 700 m. Původní pěší cesta na Štolmíř, nazývaná “Topolovka”, je zase více přírodního charakteru s délkou cca 1 km po napojení na asfaltovou silničku ze Štolmíře k “Háječku”. Tato cesta by si zasloužila prostřih zarostlého profilu pro průchod pěších či běžců. V některých místech by bylo vhodné dosadit novou zeleň pro doplnění linie cesty. Nacházejí se zde pozůstatky starých či polorozpadlých laviček. Nabízela by se možnost odstranit původní nefunkční prvky a nahrazení novými v designu blízkému přírodnímu prostředí. Stejně podél novějšího asfaltového propojení.


V těsnější blízkosti “Útulny” by byla možnost umístění přírodního krytého drobného posezení jako útočiště před palčivým sluncem či deštěm a nalezení odpočinku. V současné chvíli zde ale nelze umístit žádný přístřešek, to bude možné až po změně územního plánu. Jako náplň pro trávení volného času nebo zakončení procházky by se mohlo využít alespoň piknikové místo se stolem a lavicemi.
Případným pokračováním projektu by mohlo být vytvoření naučné trasy podél cest (např. o místní fauně a flóře).

Odhadované náklady

150 000 Kč
Podrobný rozpočet akce ke stažení: ZDE

Pozn.: Po konzultaci s navrhovatelkou byl upraven rozpočet z 300.000 Kč na 150.000 Kč. K výraznému snížení rozpočtu došlo na základně vyjmutí postavení altánu, který v této chvíli není možné na místě vybudovat. Z návrhu bylo vyňato také veřejné ohniště pro možné riziko požárů ve volné zemědělské krajině. Do projektu byl dodán také položkový rozpočet.

Posouzení realizovatelnosti:

Návrh je realizovatelný. V případě, že bude umístěn pouze mobilní drobný mobiliář nepodlé realizace návrhu vydání opatření ze strany stavebního úřadu.
Odbor výstavby a územního plánování

Návrh je realizovatelný. Z hlediska ochrany přírody bez připomínek. Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme námitek. Z hlediska vodního hospodářství bez připomínek. Z hlediska ochrany ZPF nemáme námitek. Z hlediska státní správy lesů bez připomínek.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh je realizovatelný.

Odbor rozvoje
Suterén Sokolovny

Sokol Český Brod, město, peníze a urážky

Taktně jsme si dovolili reagovat článkem  v březnovém vydání Českobrodského zpravodaje (náš článek naleznete ZDE) na nezdvořilé chování při jednání zastupitelstva Města Český Brod ze dne 10. února 2021. Článkem nám odpověděl starosta města Český Brod Bc. Jakub Nekolný (článek naleznete ZDE) a z našeho pohledu zcela nesmyslně nepřiměřená reakce náčelníka T.J. Sokol Ing. Jaroslava Petráska ml. (článek naleznete ZDE).

„Níže v tomto textu naleznete skutečné vysvětlení uváděných nepravd.“

Velmi nás štve, že starosta města Bc. Nekolný často porušuje pravidla, která striktně redakční rada českobrodského zpravodaje vyžaduje po ostatních občanech – po redakční uzávěrce ve zpravodaji uveřejňuje články, kterými reaguje na naše příspěvky. Nikdo jiný tato výsostní práva nemá. Je to značně nefér k politickým oponentům a zcela proti pravidlům. Již v minulosti pan starosta veřejně na jednání zastupitelstva přislíbil, že takto činit nebude! V březnovém čísle se k němu přidal další člen redakční rady Ing. Petrásek ml. (leader koaliční strany Pro Brod) a rovněž bez ohledu na pravidla, která mu to zakazují, reaguje na náš článek. Jde tu o princip, kdy vrchní autorita města veřejně zneužívá svého postavení starosty a ještě navíc to umožňuje dalším! Je správné, aby takoví lidé byli v redakční radě?

K tomu co napsal náčelník T. J. Sokol Ing. Petrásek v reakci na článek Českobroďáka SNK. Za uplynulých 6 let jsme vždy podpořili veškeré městské finanční prostředky, které směřovaly pro provoz Sokola, nákupy pomůcek a mnohé rekonstrukce. Nebylo toho málo. Opravdu přejeme bratrům a sestrám ze Sokola, aby si zrekonstruovali i část sklepa, na který mají projekt. Ing. Petrásek nejspíš oběhnul a obvolal podstatnou většinu zastupitelů města a svoji vizi jim představil a nedá se s tím než souhlasit, o budovu Sokola se stará dobře. Jenomže má to jeden háček nebo spíš několik háčků. V materiálech určených zastupitelům k tomuto bodu nebyla uvedena žádost T.J. Sokol o dotaci na Národní sportovní agenturu (NSA), kde jsou stanoveny podmínky dotace. Navíc je nejasné financování, Sokol nemá vlastní prostředky a banka mu nepůjčí, NSA nemusí schválit dotaci v max. míře. Kdo to pak doplatí? Jaké je případné využití zrekonstruovaných prostor (sálu) nebo jak je velká členská základna a jak jsou využívány stávající cvičební sály, apod. A nyní k tomu hlavnímu problému. Je krize, město se potácí opět ve velkých dluzích, čaruje s čísly, dokonce „vybralo“ z velké části i fond pro sport a kulturu a celý kontokorent města. Jsme ve veliké finanční tísni, rozvoj města již delší dobu stojí. Letos se vedle jídelny financují i zásadní vodohospodářské stavby (pozdě ale přeci).

„Aktuální dluh Města Český Brod je téměř 55 milionů korun, rezervy nejsou.“

Náš zastupitel Mgr. Havlíček při osobní schůzce s Ing. Petráskem opravdu nic nenamítal proti rekonstrukci v Sokolovně. Samotné hlasování každého zastupitele by se však mělo skládat z nastudování podkladů, pochopení širších souvislostí a zvážení různých úhlů pohledu, přínosů či ekonomické zátěže. Každý by pak měl hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v zájmu města a jeho občanů.

V této době bychom si měli zbytné investice odpustit a ne je poskytovat jiným subjektům, zvlášť když na ně nemáme. Měli bychom být zodpovědní a opatrnější k našim penězům. A když už bychom je měli investovat, tak do projektů, které budou sloužit všem občanům – např. nové veřejné sportoviště, zrekonstruovaný kvalitní park, opravy chodníků, silnic a kanalizace. Pořád jen slyšíme z vedení města, že na nic nejsou peníze. Je velice divné, že tentokrát pro miliony do Sokola hlasovali i všichni z TOP 09 a STAN. Na jaře se pomalu prali o to, aby nedali fotbalistům milion na nový trávník a teď všichni poslušně zvedají ruce pro opravu části sklepa v Sokole. Nyní již TOP 09 nechce za ty peníze zrekonstruovat náměstí nebo opravit některé tragické chodníky? Nyní už jim nevadí, že jdou opět velké veřejné finance do projektů spolků a neziskovek a ne do majetku města? Co problémy drtivé skupiny brodských občanů, nemají spíš tam směřovat veřejné prostředky…? V tomto případě nám jde o to, aby veřejné finanční prostředky, kterých není vůbec nazbyt, posloužili zpravidla všem a ne jen malé skupině vyvolených. Argumenty typu „dali jsme fotbalu a Slavoji, tak teď dáme miliony Sokolům“, nejsou v současné finanční situaci relevantní.

Suterén Sokolovny
Oprava suterénu sokolovny, kam se veřejnost nepodívá.

Ing. Petrásek píše, že „zastupitelé Českobroďáka bez jakéhokoliv slova vysvětlení hlasovali proti…“ není to pravda, za Českobroďáka měl dlouhé vysvětlení Bc. Málek při projednávání tohoto bodu. Lze si pustit záznam (záznam naleznete ZDE, začátek projednávání bodu je v čase 02:30:18). Petrásek se dále zapřísahá, že nadávky nebyly kvůli projednávanému bodu a že padly až po jednání zastupitelstva směrem k panu Havlíčkovi. Opět to není pravda. Ihned po tomto bodu, který se týkal Sokola, byla vyhlášena na chvíli přestávka v jednání. V první minutě této přestávky napochodoval náčelník brodských Sokolů ke stolu opozice a hlasitě řekl: „všichni tady u toho stolu jste čůr…“ a zase rychle odešel do předsálí, kde Českobroďáku nahlas nadával do srá.. apod. Několik dalších zastupitelů toho bylo svědkem. Dále v článku pan Petrásek vyjadřuje lítost nad tím, že byl kdy součástí Českobroďáka a že se za to stydí. Ano, v minulém volebním období byl za naše sdružení v zastupitelstvu města. Také jsme se styděli za to, že po nějaké době začal hlasovat dle osobních zájmů jako zástupce Sokola, ne jako zastupitel hájící zájmy města, a ne dle programu, se kterým se do zastupitelstva dostal. Měli jsme „koule“ na to se s ním ve slušnosti rozejít, aniž by to narušilo naše přátelské vztahy. K panu Ing. Jaroslavovi Petráskovi ml. se více nebudeme vyjadřovat, všichni ho známe, jak umí jednat s každým, kdo nesdílí jeho názory.

„Ing. Jaroslav Petrásek ml. občanům v minulém příspěvku českobrodského zpravodaje prokazatelně a bez ostychu lhal.“

Závěrem podotýkáme, že jsme se ještě nikdy s obdobným jednáním v rámci zastupitelstva nesetkali. Přicházíme i s vlastními body a nápady, z nichž jsou mnohé schváleny, bohužel jejich realizace je často zdlouhavá a závislá na vedení města. Na naši činnost se můžete podívat na webové stránce snk.ceskobrodak.cz. Kritizujeme a upozorňujeme na možné přešlapy, je to naše práce. Dostává se nám nazpět kritika a vysvětlování postojů vedení města. Vždy se tak dělo více méně korektně ve veřejném prostoru, žádné osobní útoky. Občané si pak vyberou, komu dají důvěru při volbách. Nyní se stal ale nebezpečný precedens. Jako jediní jsme nesouhlasili s poskytnutím příslibu peněz pro zdejší spolek a byli jsme velice hrubě na půdě zastupitelstva uráženi žadatelem o tyto dotace, a to ihned po projednaném bodě. Tato osoba je volebním leadrem koaliční strany Pro Brod, která má zastoupení v úzkém vedení (Radě) našeho města. Občané by měli zbystřit, protože toto není jen problém Českobroďáka s funkcionářem Sokola. Hází to velice špatné světlo na celé vedení města a způsoby rozdávání dotací. Trváme na tom, že je potřeba ve městě zásadních změn a výše uvedené je toho důkazem!

Zastupitelé SNK Českobroďák

Park pro děti i dospělé – „park plný her“

Jedním z bodů volebního programu Českobroďáka SNK jsou kvalitní veřejná sportoviště pro děti i dospělé. V rámci toho přicházíme s návrhem na revitalizaci městského parku u Šembery. Ať už si zde příchozí chce pohrát, proběhnout se, oddechnout od starostí všedního dne či jen najít trochu stinného místa během horkých letních dní.

park5

Návrh vychází ze stávajícího členění, počítá s revitalizací stávajícího oploceného dětského hřiště se zaměřením na nejmenší, ale také s rozšířením herního plácku kolem kolotoče pro starší děti. Kolem Šembery a rybníka je navržen víceúčelový dětský asfaltový ovál pro malé cyklisty, bruslaře, atd. Okruh by měl být doplněn o „hravá zastavení“ – herní/naučné prvky. Měla by být opravena lávka u pivovaru, která by mohla být celkem snadno také rozšířena (stávající pilíře by toto umožňovaly). Na druhé straně parku u Pro-doma by si ovál vyžádal novou lávku či využil stávající užší chodník na mostě přes potok.

Část za potokem/kolem rybníka získá na významu o „sluneční a piknikovou louku“ s molem a opalovacími lavicemi. Poblíž pivovarské zdi je navržen altán či otevřená pergola s venkovním obřadním místem. Poblíž by mohlo vzniknout posezení s veřejným grilem.

V parku jsou navrženy roztroušené zábavné či naučné prvky – hmatový chodníček tvořený z různých materiálů, kuželky, dětský domeček, vodní hrátky, apod.

Samozřejmostí návrhu je revitalizace některých cest, modernizace a sjednocení mobiliáře včetně kvalitního osvětlení pro večerní hodiny či zimní měsíce. Nedílnou součástí hezkého parku je zajištění veřejného pořádku ruku v ruce s vyšší hlídkovou činností městské policie či rozšířením dalších bezpečnostních opatření (např. kamery u dětských hřišť).

Některé části tohoto projektu byly již městu prezentovány. Tato studie bude městu poskytnuta jako jedna z možností pro plánovanou revitalizaci parku.

Veřejné setkání – Úpravy veřejného prostranství na sídlišti, ul. Palackého

Zveme Vás na Veřejné setkání na téma úpravy veřejného prostranství na sídlišti, v ulici Palackého v Českém Brodě, které se koná v pondělí 11. září 2017 od 18:00 hodin. Akce navazuje na setkání 5.6.2017 a proběhne za účasti vedení města a projektanta.

ZDROJ:http://www.cesbrod.cz/item/verejne-setkani-upravy-verejneho-prostranstvi-na-sidlisti-ul-palackeho