Archiv pro štítek: územní plán

Areál ZZN a parkovací dům

Zastupitelstvo města dne 13. 12. 2017 odhlasovalo těsnou většinou 11 hlasů koupi areálu ZZN za 15 mil korun. Pan starosta (ODS) s panem druhým místostarostou (TOP 09) tvrdě obhajovali koupi tohoto bývalého zemědělského areálu, kterému dominuje obří silo. Majitel ZZN Polabí, a.s. nabídl areál městu údajně za velmi výhodnou cenu.

Koupit strategický areál téměř v centru města je bezpochyby dobrá věc, ale mohli jsme si to v současné finanční situaci dovolit a víme, co s ním? Obzvlášť v době, kdy musíme vystavět novou „školku u letadla“, je třeba přivést dostatek kvalitní vody do města, jsou nutné investice do dopravní infrastruktury, občané volají po některých základních službách, které v Brodě chybí…

Navíc se ukázalo, že výhodná koupě pro město to úplně není. Podle objektivního znaleckého posudku je tržní cena areálu 11,6 milionu korun. I přesto, že se město musí chovat jako řádný hospodář, areál jsme koupili za 15 miliónů (výběr z posudku na přiložených obrazcích). Za město o ceně vyjednával pan starosta. Proti byli i mnozí koaliční zastupitelé, neboť v koupi rovněž viděli plýtvání veřejnými prostředky.

V červnu jsme navrhovali, že účinným řešením problémů s parkováním na Škvárovně by byla výstavba parkovacího domu. Nyní vidíme, že ODS a TOP 09 mají ve volebním programu výstavbu parkovacího domu v areálu ZZN a dokonce Rada města již narychlo zadala Odboru rozvoje vypracovat projektovou přípravu.

Českobroďák SNK souhlasí se stavbou parkovacího domu v blízkosti nádraží (i když jsme měli na mysli místo podstatně bližší k nádraží). Jsme rádi, že se konečně plánuje projekt, který by mohl vyřešit problémy s parkováním na léta dopředu. Jen se bojíme, aby věc nebyla ušita horkou jehlou před volbami, bez hlubších koncepčních kroků. Jedná se přeci jenom o finančně nákladnou záležitost.

Bohužel jsme zjistili, že tato věc nebyla konzultována s odborníky z komise pro územní rozvoj a stavebnictví či ve finančním výboru. Ostatní zastupitelé města se o tom dozvídají z facebooku. Předpokládáme, že není vyhotovena či aktualizována územní studie, která by řešila budoucí uspořádání stávajících a nových objektů v areálu ZZN se zakreslením plánovaného parkovacího domu. Jaké budou pořizovací, případně provozní náklady? Nezatíží parkovací dům v areálu ZZN již tak problémovou křižovatku u nádraží, půjde z areálu ZZN v dopravní špičce jednoduše vyjet? Pro kolik vozidel bude dům a kolik se bude platit za parkování? Je umístění domu v areálu ZZN vhodné a bude řidiči vůbec využíván nebo budou raději parkovat nadále na Škvárovně? Je zapotřebí celou věc řešit v kontextu dalších dopravních opatření… samotné postavení parkovacího domu situaci s parkováním ve městě nevyřeší. A co parkovací dům u sídliště, bude následovat? Nechceme házet klacky pod nohy dobrému záměru a věříme, že to není opět jen „naoko“.

Český Brod – město s (ne)vyřešenou dopravou

Oblast dopravy je žhavé téma nejen v Českém Brodě, ale je to problém všech krajů a větších měst. Jakou pozornost dopravě věnovalo a věnuje současné vedení města? Vedení města se 2-3 volební období výrazně nemění, to je jistě dostatečná doba, aby se leccos vyřešilo a zlepšilo. Vždyť i z diskusního Fóra města, pořádaného každý rok, tak i z průzkumů veřejného mínění, pořádaného každé 3 roky, se ukazuje nespokojenost obyvatel města se situací v dopravě a požaduje se její zlepšení. Jak se dařilo či spíše jak se nedařilo?

kolona
Kolona v ulici Jungmannova, Český Brod

Kritickým bodem dopravy je křižovatka u ZZN. Pro řidiče aut, tak autobusů, ale rovněž pro cyklisty a především pro chodce. Křižovatka stále zůstává nevyřešena. Sice se vloni projednávaly návrhy na světelné či kruhové řešení křižovatky, ale k ničemu se vedení města nerozhoupalo.
V letošním roce město odkoupilo areál ZZN. Hodlá jej využít též k přesměrování stávající dopravy a parkování. Tato úprava částečně pomůže automobilové dopravě, ale nepomůže chodcům jdoucím na nádraží.

Před 7 lety se vzkřísilo téma zklidnění dopravy ve středu města. Mixuje se tu tranzitní doprava s cílenou na úřad, poštu či do obchodů a to nejen aut, ale i cyklistů a chodců. Žádoucí je snížit tranzitní automobilovou dopravu. Očekávané řešení by převedlo tranzit mimo město, ale toto nepřišlo. Tranzit se přenesl do souběžné Jungmannovy ulice. Že je zde dopravní zatížení neúměrné, vidíme dnes, až na výjimky, všichni. Odpolední ucpání této ulice až do ul. Palackého je již běžné.

Intenzitu dopravy výrazně zvyšují parkoviště u nádraží a rozšíření obchodního centra na východní straně města. Problém je v tom, že se sem auta dostanou pouze průjezdem obydlenými ulicemi města. Buď Malechovem, anebo Palackého a Jungmanovou, anebo Zborovskou ulicí. Vedení města opět opomenulo řešit dopravu tak, aby obyvatelé města zvýšenou automobilovou dopravou netrpěli.

Doprava na hlavní trase přes město, Český NrodJe zřejmé, že snížení dopravní zátěže částečně vyřeší obchvat města. Přípravy pro jeho vybudování byly vedením města velmi podceněny. Původně byl navržen tzv. Severo-západní obchvat neboť odvedl nejvíce tranzitu mimo město a byl nejsnadněji realizovatelný. Jeho realizaci však zrušila petice občanů, kteří se cítili tímto obchvatem ohroženi. V novém územním plánu je navržen Východní obchvat. Bude to běh na dlouhou trať, ale je třeba o tom velmi aktivně jednat se Středočeským krajem! Parkování na náměstí, na sídlišti, na Škvárovně apod. může být v krátkém horizontu alespoň zčásti řešitelné. Uvidíme, jestli se o to vedení města pokusí.

Českobroďák SNK

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání Územního plánu Města Český Brod

 Dne 20. září 2016 v 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Český Brod proběhné opakované veřejné projednání 

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Ing. Vondrová, budova radnice, kancelář č. 7). v úřední dny Po a St 8,00-11,00 a 12,00-16,00 Dále je návrh územního plánu po zapracování námitek uveřejněn na internetových stránkách města Český Brod na adrese: http://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan.

oznameni-o-projednani-up

Ke stažení: ohlaseni-projednani-uzemniho-planu