Archiv pro štítek: zzn

Bezpečnost je naše priorita

Zástupci Českobroďáka SNK měli oblast bezpečnosti jako jednu ze svých priorit od roku 2014, kdy poprvé kandidovali do zastupitelstva. Po letošních, z našeho pohledu velmi úspěšných, volbách jsme od zahájení vyjednávání chtěli mít možnost více oblast bezpečnosti ovlivňovat. Standardně spadá řízení obecní (městské) policie do pravomoci starosty města, ale zastupitelstvo města může řízením pověřit jiného zastupitele. Tuto variantu jsme preferovali, jelikož na bedrech starosty města leží plno povinností a jsme přesvědčeni, že když se této oblasti bude věnovat jeden zastupitel, byť při svém zaměstnání, tak by to mělo přinést pozitivní výsledky.

požár ZZN

Jsou věci, které v oblasti bezpečnosti nemůžeme přímo ovlivnit – např. aktuální nedostatek zaměstnanců Policie České republiky. O to větší očekávání obecně musí být od naší městské policie. Městská policie nejsou jen strážníci, které potkáváte v ulicích našeho města, ale i zaměstnanci městského kamerového dohledu, kteří na více než 60 kamerách sledují dění ve městě. Jejich služby jsou důležité i ve chvílích, kdy se zpětně dohledávají viníci trestných činů a přestupků. Takto v poslední době mj. nalezli viníka krádeže z cykloboxů nebo vyšetřovatelům pomáhali při požáru v areálu bývalého ZZN.

nebezpečné místo

V dalším vývoji MP chci navázat ve spolupráci s dalšími zastupiteli na kroky zahájené v předchozím období, tj. zvýšit personální stav strážníků a jejich materiální vybavení. Je zapotřebí zakoupit, rozšiřovat a využívat radary, které budou kontrolovat rychlost bez nutnosti fyzické obsluhy strážníků. Kamerový systém rozšířit na místa, kde dochází k páchání protiprávního jednání a stávající kamery modernizovat. Postupně dojde k obměně používaného softwaru městské policie, který usnadní strážníkům práci a bude jednodušeji evidovat jejich činnost. Veškerá tato a další opatření budu směřovat k tomu, aby strážníci měli více prostoru být v ulicích města a dělat svoji práci. Pevně věřím, že se brzy se strážníky začneme častěji potkávat v rámci pěších hlídek, které budeme více směřovat na problémové lokality. Svoji činností by měli stále více narušovat komfort problémových a rizikových osob.

Již nyní je zajištěn stabilní nepřetržitý provoz MP. Při jakémkoliv protiprávním jednání neváhejte kdykoliv zavolat na telefon, který mají strážníci neustále u sebe 736 675 756.

Zároveň pro jakékoliv podněty k činnosti městské policie je Vám k dispozici níže uvedený můj kontakt. Děkuji občanům za spolupráci.

Ing. Evžen Pospíšil
Radní a zastupitel pověřený řízením městské policie
Pospisil@cesbrod.cz, tel.: 724 518 684

ZZN – pumptrack pro brodské děti, bezdomovce a feťáky

Českobroďák SNK měl před čtyřmi lety jako jediný v programu veřejné sportoviště (včetně skateparku) pro děti, mládež a dospělé, kteří nechtějí být organizováni v oddílech Slavoje či Sokola a chtějí se někde scházet, zacvičit si apod. Obdobné areály mají v mnoha městech a obcích, tak proč ne u nás v Brodě. Dokonce byl na jednání zastupitelstva schválen náš návrh, aby se zhotovilo veřejné sportoviště přímo v místech po bývalém koupališti. Starosta přislíbil, že tam bude veřejné setkání, kde si lidé sami řeknou, co by všechno v těchto prostorách mohlo být za sportovní aktivity a atrakce. K veřejnému setkání nikdy nedošlo.

titulní foto

Nicméně vedení města (ODS, TOP09, STAN a KDU-ČSL) nechtělo být v tomto směru neustále pozadu a vymyslelo „veřejné sportoviště“ pro děti a mládež, tzv. pumptrack, který pronajalo a umístilo do areálu bývalého ZZN. Možná dobrá myšlenka, ale jak to dopadlo?

Zastupitelé Českobroďáku SNK se tam zašli podívat. Udělali jsme pár fotek a seznámíme vás s realitou.

To, co se děje s areálem ZZN, je hrozné. Uplynulo téměř pět let od jeho koupě a kromě parkoviště je zde akorát tak feťácké doupě a zázemí pro bezdomovce. Technické služby se snaží uklízet halu, v níž je nainstalován samotný pumptrack, což je jistě stojí nemalé peníze a váže to zaměstnance TS, kteří by se jinak mohli zabývat např. údržbou chodníků či zeleně. Nicméně to nic nemění na tom, že to v uvedených prostorách vypadá jak v hororu a je to tam nebezpečné pro děti i dospělé. Pomalu jsme si prošli blízké okolí pumptracku, kam všude se mohou bez jakýchkoliv bariér či problémů dostat návštěvníci sportoviště. Jen jsme si museli dávat pozor, kam šlapeme nebo o co se opíráme. Spousty odpadků, kusů oblečení, zbytky jídla, prázdné láhve, fekálie, improvizované postele, matrace a všemožný jiný bordel se nachází hlavně v části, která není z parkoviště vidět, nicméně je tam snadný a rychlý přístup přímo od pumptracku. Nikde v Českém Brodě není v současné době takové riziko, že se potkáte s injekční stříkačkou, jehlou nebo se někdo může zranit např. o starý stavební materiál (nejspíš odpadávající nebo demontující se) ze sila a přilehlých staveb. Pojďme se ještě podívat na druhou stranu ZZN, přes parkoviště, kde minulou zimu vedení města zpřístupnilo část objektu bezdomovcům. „Skvot“ je luxusní hotel proti tomu, co naši představitelé vytvořili v ZZN za zázemí pro různé živly. Nebudeme popisovat, podívejte se na fotku. Další věcí je osazenstvo, které se schází kolem budovy bývalého sila a okolí. Jsou to často naši brodští uživatelé či distributoři návykových látek a s nimi i další mladí lidé z města. Nikdo z nich tam kvůli pumptracku není.

titulní fotka 2

V současné době vidíme na sociálních sítích a na plachtách po městě představitele vedení našeho města, kteří pod značkou Lepší Brod (TOP09 a STAN), lidem vštěpují volební heslo: „Necháme Český Brod vyrůst“. Tak prosíme vás, tímto směrem rozhodně ne!! Pan radní za uskupení Lepší Brod píše ve svém volebním profilu: „Moje místo je areál bývalého  ZZN. Je to úžasný prostor v podstatě v centru města, s krásnou budovou starého sila, které mi připomíná Verneovky, které jsem jako kluk četl. Mám rád industriální památky,  zejména ty, které našly nové využití“. Nezlobte se, ale za úžasný prostor to může označovat pouze člověk, který celou věc vůbec nevidí a neřeší z hlediska bezpečnosti a pouliční kriminality. Buďme, prosím, realisti s nohama na zemi. Přes veškeré krásné plány v daleké budoucnosti, vedení města ze ZZN udělalo poměrně nebezpečnou část Českého Brodu, do které ještě láká naše děti, aby si tam chodily hrát a sportovat. Nedoporučujeme tam chodit ani dospělým, natož dětem a mládeži. Přímo u pumptrackové dráhy mají lůžka bezdomovci a uživatelé návykových látek, hrozí zde dospívajícím dětem první kontakt s rizikovými osobami, drogami, jehlou apod. Jak to vedení města mohlo nechat zajít tak daleko a proč to ponechává v tomto stavu? Proč zde cíleně nezakročuje městská policie, které velí starosta města (ODS)?

Chápeme, že v budoucnu bude část areálu využita pro účely kruhové křižovatky, to podporujeme. Improvizované parkoviště, proč ne. Ale samotné budovy v areálu musí být do doby nějaké zásadnější rekonstrukce uzavřené, nesmí tam být přístup. Jednoduše je to nebezpečné. Navíc pobídky formou zpřístupnění některých prostor bezdomovcům a uživatelům drog, nám do města mohou přinést velké problémy v podobě nových rizikových osob. S tímto negativním společenským jevem je spojena i další pouliční a jiná kriminalita. Tyto problémy tu již bohužel jsou. Nesmíme k tomu být tolerantní, natož tomu napomáhat. Areál zabezpečit, instalovat kamery a nechat zde často hlídkovat městskou policii. To samé platí o slepé koleji a prostorách celého nádraží. Lidé se zde zase musí začít cítit dobře a bezpečně.

Areál ZZN je potřeba řešit komplexně, určit si priority a funkční využití, které zde má být naplněno. Je zde třeba skloubit automobilovou dopravu, nové budovy, možnost parkování, pěší propojení, novou zeleň, atd. Různé plány a podněty jsme předkládali na stavební komisi, ale od toho je vedení města, aby toto zadalo a nesoustředilo se jen na „kruhák“. Za 5 let práce je to málo.

Areál ZZN a parkovací dům

Zastupitelstvo města dne 13. 12. 2017 odhlasovalo těsnou většinou 11 hlasů koupi areálu ZZN za 15 mil korun. Pan starosta (ODS) s panem druhým místostarostou (TOP 09) tvrdě obhajovali koupi tohoto bývalého zemědělského areálu, kterému dominuje obří silo. Majitel ZZN Polabí, a.s. nabídl areál městu údajně za velmi výhodnou cenu.

Koupit strategický areál téměř v centru města je bezpochyby dobrá věc, ale mohli jsme si to v současné finanční situaci dovolit a víme, co s ním? Obzvlášť v době, kdy musíme vystavět novou „školku u letadla“, je třeba přivést dostatek kvalitní vody do města, jsou nutné investice do dopravní infrastruktury, občané volají po některých základních službách, které v Brodě chybí…

Navíc se ukázalo, že výhodná koupě pro město to úplně není. Podle objektivního znaleckého posudku je tržní cena areálu 11,6 milionu korun. I přesto, že se město musí chovat jako řádný hospodář, areál jsme koupili za 15 miliónů (výběr z posudku na přiložených obrazcích). Za město o ceně vyjednával pan starosta. Proti byli i mnozí koaliční zastupitelé, neboť v koupi rovněž viděli plýtvání veřejnými prostředky.

V červnu jsme navrhovali, že účinným řešením problémů s parkováním na Škvárovně by byla výstavba parkovacího domu. Nyní vidíme, že ODS a TOP 09 mají ve volebním programu výstavbu parkovacího domu v areálu ZZN a dokonce Rada města již narychlo zadala Odboru rozvoje vypracovat projektovou přípravu.

Českobroďák SNK souhlasí se stavbou parkovacího domu v blízkosti nádraží (i když jsme měli na mysli místo podstatně bližší k nádraží). Jsme rádi, že se konečně plánuje projekt, který by mohl vyřešit problémy s parkováním na léta dopředu. Jen se bojíme, aby věc nebyla ušita horkou jehlou před volbami, bez hlubších koncepčních kroků. Jedná se přeci jenom o finančně nákladnou záležitost.

Bohužel jsme zjistili, že tato věc nebyla konzultována s odborníky z komise pro územní rozvoj a stavebnictví či ve finančním výboru. Ostatní zastupitelé města se o tom dozvídají z facebooku. Předpokládáme, že není vyhotovena či aktualizována územní studie, která by řešila budoucí uspořádání stávajících a nových objektů v areálu ZZN se zakreslením plánovaného parkovacího domu. Jaké budou pořizovací, případně provozní náklady? Nezatíží parkovací dům v areálu ZZN již tak problémovou křižovatku u nádraží, půjde z areálu ZZN v dopravní špičce jednoduše vyjet? Pro kolik vozidel bude dům a kolik se bude platit za parkování? Je umístění domu v areálu ZZN vhodné a bude řidiči vůbec využíván nebo budou raději parkovat nadále na Škvárovně? Je zapotřebí celou věc řešit v kontextu dalších dopravních opatření… samotné postavení parkovacího domu situaci s parkováním ve městě nevyřeší. A co parkovací dům u sídliště, bude následovat? Nechceme házet klacky pod nohy dobrému záměru a věříme, že to není opět jen „naoko“.