Volební program Sdružení Nezávislých Kandidátů „Českobroďák SNK“ 2018

Návod jak volit v komunálních volbách, naleznete ZDE

Program Českobroďáka SNK není nereálný. Projekty lze začít realizovat ihned, avšak některé větší budou během na delší trať, a to s ohledem na špatnou finanční situaci města či časovou náročnost. Nicméně je třeba nestát a jednat! Jsme si jistí, že při řádném hospodaření s veřejnými penězi můžeme i naše město posunout do 21. stol. Když to jde jinde, tak to půjde i u nás. 

Letos se v Brodě účastní voleb 9 subjektů. Pět z nich je v současném vedení města nebo je s ním nějakým způsobem úzce spjato (příjemce dotací). Ve volebních kampaních omílají spolupráci a jako problém vidí zpravidla jen křižovatku u ZZN a parkování. Pokud vám současný stav ve městě a poměry vyhovují, tak jsou ideální volbou, neboť se na radnici prakticky nic nezmění a město pojede v zajetých kolejích dle hesel „Ruka ruku myje“ a „Kuba o tom ví“. :)

Předchozí odstavec berte trochu s nadsázkou. Jsme na malém městě a většinou se všichni známe. Jsme rádi, že se letos do voleb angažuje tolik uskupení a kandidátů. Většinou jde o osoby, za kterými stojí kus práce a chtějí přispět našemu městu. Přejeme všem kandidátům hodně štěstí v komunální politice i v osobním životě. A voličům, aby zvolili moudře a ne modře :)

BEZPEČNOST    KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN   ZDRAVOTNÍ PÉČE   FINANCOVÁNÍ MĚSTA     DOPRAVA       VODA
KULTURA, SPORT a VZDĚLÁVÁNÍ

Město má stále stejné problémy jako před čtyřmi roky, kdy jsme díky Vám vyhráli volby, ale nedostali jsme možnost náš program realizovat. Čtyři roky jsme trpělivě upozorňovali na nedostatky, kterých je v činnosti současného vedení města dost. Rovněž jsme pracovali v odborných komisích a výborech. Stále máme zájem problémy města, ve kterém žijeme, řešit, a proto před Vás opět předstupujeme. Základním stavebním kamenem městského úřadu musí být starosta a místostarosta, kteří naplno „kopou“ za město a jeho občany a nejsou v neustálém střetu zájmů vzhledem k organizacím, ve kterých působí. Zejména, pokud jsou tyto organizace částečně financovány z veřejného rozpočtu!

BEZPEČNOST
Bezpečnost občanů je pro nás stěžejní záležitostí, neboť pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb člověka. Nedostatky vidíme v přístupu k městské policii (dále také MP), která by měla být efektivněji řízena, úkolována a kontrolována! Město Český Brod je jako zřizovatel MP zodpovědné za kvalitu její práce a spoluzodpovědné za bezpečnost obyvatel města!
Již v roce 2014 jsme na zasedání zastupitelstva navrhli a všeobecnou shodou odsouhlasili přestěhování městské policie do vhodnějších prostor. Tyto by měly být v rámci náměstí, viditelně označené cedulí Městská policie, celodenně přístupné občanům, kteří potřebují jakoukoliv pomoc, všem na očích, což je důležité i z preventivních či kontrolních důvodů.

Usnesení zastupitelstva jsou pro město závazná. Bohužel po celé čtyřleté volební období nebylo město schopno městskou policii přestěhovat do vhodných prostor. Strážníci nadále zůstávají „schovaní“ v nevyhovujícím prostoru v 1. patře budovy městského úřadu, který je po 17. hod. zamčený. Dozvonit se či dovolat se jim na linku 156 nelze. Považujeme to za výsměch občanům města ukázku toho, jak se vedení města řídí přijatými usneseními svých zastupitelů.

Dále jsme velice aktivně spolupracovali na Koncepci městské policie. Podařilo se nám do ní protlačit zásady správné aktivní služby strážníka městské policie, principy fungování městské policie apod. Obsáhlá koncepce je sice napsána, ale na způsobu služby zdejších strážníků se dosud nic nezměnilo. Pěší hlídky nejsou téměř vůbec vidět, vozidlo MP je v pozdějších nočních hodinách zamčené za vraty úřadu, veřejný pořádek se prakticky neřeší, aktivita na kamerovém dohledu je minimální… Nicméně starosta a místostarostové jsou s prací strážníků spokojeni. Výdaje na MP jsou pro rok 2018 cca 8 mil. korun, jejich práce musí být vidět!

Takže znovu:
Bezpečnost – to je především plně funkční Městská policie! Strážníci v ulicích a parcích, pěší hlídky, aktivní přístup ke službě, solidní přístup k občanům města, prevence a represe především v rámci řešení veřejného pořádku a dopravy.

FINANCOVÁNÍ MĚSTA
Dluh města je v současné době kolem 50 milionů korun. Když jsme kritizovali vysoké zadlužení města, město si zaplatilo komerční posouzení, které potvrzovalo slova starosty o finančně zdravém městě. Takže nezbývá než se ptát: Proč již dávno nemáme v Českém Brodě některé základní služby? Proč nejsou opravené chodníky a silnice, proč nestojí u nádraží a sídliště parkovací dům (lze využít dotace), proč se nechodíme celý rok koupat do krytého bazénu (lze využít dotace), proč není přiveden dostatek kvalitní vody, proč nemáme novou mateřskou školku v Kollárově ulici (lze využít dotace) a nejsou vybudována sportoviště a dětská hřiště pro veřejnost apod. Místo toho neustále slyšíme, jak na nic nejsou finance. V Českobrodském zpravodaji se naopak dočteme, jak je vše v pořádku a jak se na vše daří dotace čerpat…

Realita je taková, že např. tento rok město zakoupilo areál ZZN za údajně velmi výhodnou cenu 15 milionů korun. Znalec přitom odhadl objekt na 11,6 milionů korun!! Zakoupeno bylo bez dotace, zato s ekologickou zátěží. Další bezdotační investicí roku 2018 jsou tzv. „Stavební úpravy komunikačních prostor č. p. 282“ (nemocnice) za 25 milionů korun. Poukazovali jsme na drahé stavební práce, bezúspěšně. Město si vzalo další úvěr, opět se vysoce zadlužuje do let budoucích. Podporujeme investice, které jsou nutné (např. výstavba nové školky Letadýlko, parkovací domy), nebo mají pro širokou veřejnost společenský smysl (plavecký bazén, pohotovost ve městě). Město se musí snažit využít rozvojových operačních programů a různých dotačních titulů EU, kraje a jednotlivých ministerstev. Hodně projektů ve městě je vázáno na Středočeský kraj, s kterým si vedení města bohužel dlouhodobě nerozumí a tyto projekty váznou. Kdokoliv je ve vedení města, je povinen aktivně komunikovat s krajem a tím zajistit, aby se našim občanům lépe žilo.

Takže znovu:
Nezadlužovat neúměrně město! Maximálně využívat dotace! Preferujeme projekty, které mají širokou společenskou podporu! Je nutné začít aktivně komunikovat s krajem!

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Před minulými volbami jsme vystoupili s kritikou ohledně velkých problémů kolem nemocnice a jejího nájemce, který dlužil nemalé peníze našemu městu. Dlouhé roky se problém údajně nedal řešit, vedení města nájemci několik let nepochopitelně nechávalo nájem za 1,- Kč za rok apod. Když jsme se do toho obuli, najednou to šlo: provozovatel dostal ihned výpověď a nový nájemce platí řádně nájem! Kde jsou ty promrhané miliony?!
Z naší nemocnice (pod taktovkou ODS) v podstatě zbyla pouze LDN (léčebna dlouhodobě nemocných). Zde je více než 50 % pacientů z českobrodska. Těmto osobám se zdaleka nedostává péče v požadovaném standardu a českobrodská LDN má doslova hroznou pověst. Město by mělo jednat s provozovatelem o zlepšení péče, hlavně pak materiálního vybavení, jako jsou např. standardní polohovatelné postele apod. Město nyní investuje cca 25 milionů korun do projektu „Stavební úpravy komunikačních prostor č. p. 282“ – izolace suterénu, vstupní brána, vrátnice, rozvody a chodba s pohotovostvýtahem. Obrovská částka, žádná dotace. Pacientům na LDN to však nijak nepomůže.
Dále je potřeba v areálu nemocnice vytvořit podmínky novým praktickým lékařům pro děti a dospělé, včetně zubaře, protože těchto základních zdravotních služeb je v našem městě nedostatek a mnozí občané za běžným ošetřením musejí dojíždět jinam.
Problém vidíme rovněž v tom, že naše město nemá 24hodinovou pohotovostní službu 7 dní v týdnu. Se vším se musí jezdit na pohotovost do Kolína nebo do Prahy, kde musíme čekat dlouhé hodiny na ošetření. Pro každého občana, tím více pro rodiny s dětmi či pro seniory, je to velice nepříjemné. Pohotovostní služba je jistě finančně nákladná a rozhodující slovo mají zdravotní pojišťovny. Přesto bychom udělali maximum proto, abychom ji v Brodě měli. Český Brod – druhé největší město okresu, které je spádovou oblastí a rozrůstá se – by si jistě pohotovost zasloužil! Třeba opět zjistíme, že to zase takový problém není…!

Takže znovu:
Pohotovost v nemocnici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu! Lepší podmínky pro pacienty na LDN!

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Před minulými volbami nechal pan starosta posekat trávu kolem bývalého koupaliště a na plotě se objevila cedulka „Koupání na vlastní nebezpečí“. Jen vodu jaksi zapomněli napustit… Bylo to docela „vtipné“. Všichni jsme pochopili, že koupaliště tam již nebude. Jen škoda našich peněz, které město utratilo za projekty vztahující se „jako“ k obnově koupaliště. Přitom občané Brodu a okolí by možnost koupání mít měli. Je to jedna z věcí, po které voláme dlouhá léta!

Přicházíme s návrhem vybudovat krytý plavecký bazén s celoročním provozem na „zelené louce“. Prvotní investice je velká, avšak na obdobné projekty lze čerpat poměrně vysoké dotace. Provoz bazénu či koupaliště bývá ztrátový. Zde by jistě šlo použít část peněz ze štědrého fondu pro podporu sportu a kultury, který je tvořen daněmi z výherních automatů a který činí cca 7 milionů korun pro rok 2018.

bazen3

Důležitý je kvalitně zpracovaný projekt upřednostňující ekonomické řešení a moderní technologie. V Brodě nepotřebujeme veliký bazén s tobogány, restaurací, wellness apod. Potřebujeme jej využít k plavání, koupání a relaxaci pro širokou veřejnost, rodiče s dětmi, školy a školky, plavání pro nejmenší i seniory, různé kroužky, rehabilitace, sportovní plavání apod. Plavecký bazén (25m) s brouzdalištěm pro děti, vířivkou a saunami by měl být v budoucnosti nedílnou součástí našeho města. Lze se inspirovat v mnoha městech, která v nedávné době bazén vystavěla.
Vzhledem k finanční a časové náročnosti takovéhoto projektu je nutno akci rozdělit na dvě etapy. V prvé fázi vybrat, případně vykoupit, vhodný pozemek, vytvořit kvalitní propracovaný projekt, zajistit patřičné dokumentace, případně přizpůsobit územní plán apod. V druhé fázi realizovat výstavbu samotného bazénu. Nemusí se jednat o záležitost jednoho volebního období, a právě proto je nutné začít co nejdříve!

Takže znovu:
Krytý plavecký bazén v Brodě – koupání po celý rok!

DOPRAVA
Obchvat města - jediná účinná možnost, jak čelit narůstající tranzitní dopravě v Českém Brodě. Tato problematika je ze strany města dlouhá léta podceňována. Obchvat města by musel vybudovat Středočeský kraj. Komunikace mezi vedením města a Středočeským krajem je dlouhodobě špatná. Je třeba začít aktivně jednat a s co největší měrou se zasadit o to, aby v budoucnu naše město svůj obchvat mělo!

Křižovatka u nádražíléta se dokola diskutuje o této problémové křižovatce a stále se nic neděje. Je ideální varianta kruhového objezdu či inteligentní světelná křižovatka? Pojďme se již rozhodnout a něco s tím udělat! Nehod a zranění přibývá, jakákoliv změna bude lepší než současný stav!

Parkování u nádraží a na sídlišti – lidé parkují v ulicích poblíž nádraží, na sídlišti se oficiálně parkuje na chodnících – není kudy projít. Účinným řešením je například vystavění parkovacího domu v obou oblastech. Lze využít velké dotace.

Zahrady – silnice do zahrad a bezpečný přechod přes hlavní komunikaci Praha–Kolín – komunikace do Zahrad by měla být kvalitní, zejména kvůli jejich obyvatelům, pěší turistice či cykloturistice. Bezpečný přechod přes hlavní silnici a zpomalení dopravy v tomto úseku mělo být ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic již dávno realizováno, nemuseli by zde umírat lidé.
Silnice a chodníky – v Českém Brodě, ale i v Liblicích a Štolmíři jsou silnice, které ani nemají zpevněný povrch. Existuje řada chodníků v hrozném stavu, kde dochází ke zraněním chodců. Problematická až nemožná je schůdnost pro osoby se sníženými pohybovými schopnostmi. Některé chodníky nejsou schůdné kvůli trávě a plevelu, který zde roste. Kvalita silnic a chodníků by měla být mezi prioritami města. Zrovna tak jejich čistota. V tomto volebním období jsme na tyto problémy upozorňovali.

Takže znovu:
Bezpečná doprava, možnost parkování a kvalitní infrastruktura města pro všechny obyvatele!

VODA
V Českém Brodě je voda velmi tvrdá, což pro její uživatele představuje např. neustálý boj s vodním kamenem. Voda je bohužel i nekvalitní, proto se musí míchat s vodou z Kounic a chemicky upravovat. Navíc znepříjemňují občanům život i nepřiměřeně vysoké ceny vodného a stočného.
Nechceme přivádět větší množství nekvalitní tvrdé vody ze Zahrad a Štolmíře, nýbrž zvýšit odběr kvalitní vody, která k nám proudí z Kounic, resp. VaK Nymburk. Zároveň je třeba vyřešit místy katastrofální stav infrastruktury a zahájit postupnou obměnu starého vedení.

Vodohospodářský majetek si zvládneme spravovat sami, v rámci technických služeb či s českým provozovatelem. Nebudeme platit velké miliony nadnárodní firmě Veolia (vlastník 1.SčV, a.s.), která nyní provozuje vodovody a kanalizace v Českém Brodě. V dohledné době se tento poměrně velký problém musí vyřešit, neboť smlouva s Veolií brzy končí. Současné vedení města hodlá smlouvu prodloužit, my jsme však připraveni prosadit řešení dobré pro naše město a jeho občany.

Takže znovu:
Pryč s tvrdou vodou – chceme dostatek kvalitní vody pro město!

KULTURA, SPORT a VZDĚLÁVÁNÍ
Velmi štědrý Fond pro podporu kultury a sportu (cca 7 mil. Kč) se neustále rozděluje mezi stejné spolky, které si pravidelně žádají o peníze a které zvládnou složitou administrativu s tímto související. Tyto spolky i nadále musejí mít peníze na své fungování a je třeba je podporovat. Ale je nutné investovat i do nových městských sportovišť a dětských hřišť, která jsou volně přístupná pro každého! Jedná se o sportovní a společenské vyžití pro děti i dospělé mimo organizované spolky typu Slavoj či Sokol.
Chtěli bychom vybudovat víceúčelové místo, např. hřiště typu Skatepark s minirampou a důmyslně propracovanými a pospojovanými překážkami, basketbalovým košem, hrazdou, lezeckou stěnou apod. Místo, kde se dá jen tak posedět, může zde být i stánek s drobným občerstvením. Finančně a prostorově celkem nenáročné.

Hřiště se stanoveným provozním řádem. Obdobná hřiště mají velký počet příznivců v mnoha městech po celé republice. V Českém Brodě zatím nemáme žádné.

Chceme kvalitní vzdělávání pro naše děti. Je nutné dbát na kvalitu výuky a výchovné působení ve vzdělávacích institucích. Pro žáky i učitele je třeba zajistit vhodné pracovní prostředí – investice do budov a vybavení.

Takže znovu:
Peníze města nepatří jen vyvoleným, ale i pro aktivity široké veřejnosti!

Je nutné určit priority a poctivě pracovat. Je třeba přestat hledat důvody, proč nejde to či ono. Hledejme způsoby, jak na to! Kandidátní listiny některých stran v Brodě se pyšní různými řediteli, pedagogy, lékaři a vedoucími všeho druhu. Jsou tam jen proto, aby přilákali nějaké voliče navíc, nebo opravdu chtějí pracovat pro město? Českobroďák SNK a jeho kandidáti nejsou napojeni na penězovody, kterými si radnice dlouhodobě, pomocí veřejných prostředků, zajišťuje přízeň velké části svých voličů.

Je čas pro změnu, přijďte k volbám 5. – 6. 10. 2018

K volbám_ZDROJ: Reflex.cz

Kompletní volební program ke stažení Program 2018_FINAL_grafika