Podpořte nás u voleb 2014

Podpořte nás u voleb 2014 - Spět ke zdravému městu

Naše Sdružení Nezávislých Kandidátů je skupina občanů Českého Brodu a okolí, které spojuje stejná myšlenka… přestat jen nečinně přihlížet, ale aktivně přiložit ruku k dílu!

Není nám lhostejné jak je naše město řízeno a jak radnice hospodaří s penězi nás všech. Každý z nás by měl mít právo vidět do jeho hospodaření. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli kandidovat v komunálních volbách, které se konají 10. a 11. října tohoto roku.

098
059
014b_jarda

Nejsme na politice závislí, každý z nás je tzv. „životně aktivní“. Přesto chceme věnovat svůj čas, odbornost a hlavně chuť do lepšího fungování našeho města. Nejsme ovlivněni žádnou politickou stranou ani jinými subjekty existujícími v Českém Brodě. Jsme zodpovědní hlavně za práci, kterou vykonáváme nebo budeme vykonávat pro naše město, pro občany Českého Brodu, obyvatele přilehlých obcí i pro generace, které přijdou po nás.

K našim základním prioritám patří těchto šest následujících bodů:

  • BEZPEČNOST
  • FINANCOVÁNÍ MĚSTA
  • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  • VODA
  • KULTURA, SPORT A VZDĚLÁVÁNÍ
  • ZDRAVOTNÍ PÉČE

Český Brod má svou bohatou historii, ale neméně důležitá je i jeho budoucnost. Podpořte nás a sami se aktivně zapojte. Přivítáme Vaši podporu… SPĚJME KE ZDRAVÉMU MĚSTU! Pro další informace neváhejte napsat na dotaz@snk.ceskobrodak.cz

POZVÁNKA NA 35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD

Přijďte se podívat zasedání, na schvalování je toho opravdu hodně…

Starosta města si Vás dovoluje pozvat na 35. zasedání zastupitelstva města Český Brod, které se uskuteční ve středu 24. září od 18 hod., v obřadní síni českobrodské radnice, nám. Husovo 70.

Navržený program:

1)      Seznámení s výsledky kontroly MV ČR

2)      Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2014

3)      Narovnání vlastnických vztahů v obci a k.ú. Štolmíř (Státní statek Čáslav)

4)      Odkup pozemku v Klučovské ulici od Český drah, a.s.

5)      Souhlasná prohlášení – stavba trafostanice v k.ú. Štolmíř a k.ú. Český Brod

6)      Darovací smlouva – Dobiáš

7)      Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě – smlouva o poskytnutí dotace

8)      Plánovací smlouva – Hollasovi

9)      Polní cesta P8 – předávací protokol

10)   Připojení Tismic na kanalizaci města a ČOV

11)   Změna Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod

12)   Změna smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v ul. Kounická

13)   Změna smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v ul. Mozartova

Na program jednání zastupitelstva města bude dále zařazen bod: Zadávací řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282.

Finanční situace města

Je běžnou součástí vašeho rodinného rozpočtu finanční bilance? Lépe řečeno, máte přehled o svých příjmech a výdajích? Vyrovnaný rozpočet je cílem každé rodiny a stejně tak by měl být i města. Je důležité sledovat příjmy, výdaje a zároveň i míru zadlužení. Jako si běžná rodina půjčí na koupi bytu, ale naopak odolá půjčce na dovolenou, tak i město musí bedlivě zvážit, na co se vyplatí zvyšovat zadlužení a na co už ne.

Náhodně jsme oslovili občany Českého Brodu a ptali se na zadlužení města. Většina ví, že město hospodaří se schodkem, ale konkrétní částku nedali dohromady. Víte jak je naše město zadlužené?
Paní Sahulová z finančního odboru města Česká Brod nám poskytla informace o přesném dluhu města. K 31. 12. 2013 dluží město Český Brod 57 915 800 Kč, což se občané můžou dozvědět v městem zřízeném rozklikávacím rozpočtu, který je od 2. 4. 2014 dostupný na webových stránkách města. Mimochodem, kdo z vás si už rozklikávácí rozpočet alespoň jednou otevřel? Kolik nás občany tento program stál, se nám nepodařilo dohledat. Čteme-li však na stránkách města, že „rozpočet zobrazuje jednoduchou a srozumitelnou formou stav a vývoj čerpání výdajů a plnění příjmů města“, nemůžeme s tím souhlasit. Rozklikávací rozpočet rozhodně jednoduché a srozumitelné informace neposkytl. Napište nám, zda a za jak dlouho se Vám podařilo najít přesnou výši zadlužení města v tomto „ jednoduchém a srozumitelném programu“.
Nám se přesnou výši dluhů najít nepodařilo, natož rozdělení, za co konkrétně dlužíme. Proto jsme se opět obrátili na finanční odbor města.

Závazky města:
2 125 800 Kč vodovod a kanalizace Liblice
9 000 000 Kč rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Krále Jiřího a Zborovská
16 790 000 Kč realizace intenzifikace čistírny odpadních vod
30 000 000 Kč rekonstrukce přednádraží

Za rok 2013 hospodaří město s historicky nejvyšším dluhem. Příjmy města v roce 2013 činily 176 863 000 Kč a výdaje celkem 197 076 000 Kč. Město má výdaje vyšší než příjmy, konkrétně o 20 208 000 Kč. Naposledy město hospodařilo s přebytkem v roce 2007. Od tohoto roku se zadlužení významně zvyšuje.

finanční situace města2014

Zadlužení není možné neustále zvyšovat. Městu se dlouhodobě s úspěchem daří čerpat různé dotace. Musíme si ale uvědomit, že každá dotace s sebou nese spoluúčast, která při hospodaření se schodkem vždy vede k zvýšení dluhů. Proto je důležité, aby se město zaměřilo na přísnou rozpočtovou politiku a efektivní využívání dotací. Vysoké finanční náklady mohou v budoucnu městu způsobit potíže a mohou vážně ohrozit financování běžného provozu města.

Město Český Brod investovalo od roku 2007 do 2014 téměř 350 mil., zbylých 807 mil. šlo na provozní výdaje úřadu. Zásadní otázka zní, kde přesně jsou tyto peníze, v kterých projektech skončily a jaké služby plní realizované projekty občanům? Proč z těchto peněz nebyl např. zabezpečen chod veřejného koupaliště a základní zdravotní péče v naší nemocnici? V nově zavedeném rozklikávacím rozpočtu či jinde na webových stránkách města se to jen těžko dozvíte, přestože byl otevřený úřad a informovanost občanů jedním z hlavních lákadel minulých voleb. Jedná se však o stěžejní informace, které bychom měli mít možnost snadno dohledat!

Ing. Lucie Šmejkalová a Ing. Michal Jedlička, Českobroďák SNK

Rozhodnutí o registraci SNK

K 24. červenci 2014 bylo Sdružení nezávislých kandidátů „Českobroďák SNK“  registrováno na místně příslušném úřadě v Českém Brodě.

Trocha statistických údajů:

  • 21 kandidátů
  • 39 listů petice podporujících kandidaturu SNK potřebných k registraci sdružení
  • 607 podpisů celkem

Děkujeme Všem za přízeň a přijďte k volbám.

Spět ke zdravému městu
Tým – Českobroďák SNK

rozhodnutí o registraci_obrazek

Poděkování

Vážení spoluobčané,
tímto Vám chceme poděkovat za vyjádřenou podporu. K dnešnímu dni máme na podpisové petici k zaregistrování Sdružení nezávislých kandidátů “Českobroďák SNK” přes 600 podpisů. Podpisové archy jsme odevzdali na Městský úřad v Českém Brodě k registraci.

Spět ke zdravému městu
Tým – Českobroďák SNK