Pokračování projektové přípravy novostavby MŠ Kollárova – informace

Předkladatel: Ing. arch. Markéta Havlíčková

Město Český Brod má zpracovanou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a výběr zhotovitele na novostavbu mateřské školy Kollárova.
Bylo zadáno energetické posouzení navrženého technického řešení a návrh úprav obsahujících obnovitelné zdroje. Bylo schváleno podání žádosti o dotaci.
Je třeba projekt posunout dál. 
Chtěla bych probrat další postup – zapracování změn vyplývající z energetického posudku / dopracování zadání pro následné výběrové řízení na projektové práce na dokumentaci pro provedení stavby nebo je představa soutěžit zhotovitele včetně zpracování DPS?

Rada města ukládá:

*  bez usnesení