Revidovat stav dětských hřišť

Předkladatel: Ing. arch. Markéta Havlíčková

Navrhuji zrevidovat stav dětských hřišť – vybavení herními prvky, stav oplocení, aktuální stav odpočinkového mobiliáře, stav zeleně.

V další fázi naplánovat veřejná setkání s občany na jednotlivých hřištích.

Dále návrh doplnění konkrétními prvky….objednání (bude trvat min. 6 – 8 týdnů). Návrh opravy či rozšíření oplocení.
Otázka materiálového provedení dopadových ploch.
Příprava, aby na jaře příštího roku mohly být prvky instalovány a hřiště připraveny na novou sezónu.

Rada města ukládá:

- řediteli technických služeb prověřit stav dětských hřišť v území Českého Brodu a předložit hodnocení stavu.