Mimořádné jednání zastupitelstva 28.12.2020 – školní jídelna

Problémy se školním stravováním máme v Českém Brodě dlouhá léta. Když začalo vážně hrozit, že školní jídelnu zavře hygiena a paní vedoucí jídelny ze zoufalství nosila na zastupitelstvo fotografie dokazující špatný stav školní jídelny, teprve se vedení města začalo problémem zabývat. Jak je bohužel zvykem, započala řada nekoncepčních kroků, které ve finále stojí nemalé veřejné peníze. Nejprve se opravila stávající jídelna v ulici Bedřicha Smetany, poté se v nemocnici otevřela tzv. výdejna, kam dovážíme obědy z Milovic, načež se v areálu nemocnice buduje zcela nová jídelna, což je největší investiční akce za poslední léta (přes 90 mil). Již v roce 2020 se v této nové jídelně měli stravovat žáci zdejších škol. V listopadovém čísle zpravodaje byl článek pana starosty, kde konstatoval zkušební provoz nové jídelny během měsíce ledna, a že se mohou děti těšit na ostrý provoz od 1.2.2021.

centrální školní jídelna

16.12.2020 se Rada města usnesla a schválila výjimku ze směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na zajištění gastrovybavení v budově školní kuchyně a jídelny. Jak je možné, že na městě na konci roku zjistí, že nemáme gastrovybavení do nové jídelny v hodnotě téměř 2 mil bez DPH a narychlo schvalujeme výjimky, aby to šlo nakoupit bez řádného výběrového řízení?? Kvůli vyřešení tohoto závažného nedostatku bylo na 28.12.2020 svoláno mimořádné zastupitelstvo. Selhání vedení města v této záležitosti je zarážející a neomluvitelné.

výdejna jídel

Rada města doporučila zastupitelstvu dovybavení jídelny s předem vybraným dodavatelem do 31.1.2021. Diskutované byly některé položky jako např. postel do kanceláře ředitele jídelny za cca 25 tis, matrace za 10 tis apod. Vše hrazeno z rozpočtu města.

školní jídelna

Nakonec byl v průběhu jednání zastupitelům rozdán předem připravený text usnesení, který ruší usnesení rady města z 16.12.2020 a vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění gastrovybavení, a to formou poptávkového řízení. Vzhledem k tomu předpokládáme další prodloužení doby uvedení jídelny do provozuschopného stavu. Termín dokončení již byl 2x posunut.

Za vzniklou situaci se starosta omluvil a vzal odpovědnost plně na sebe. Což je sice hezké gesto, ale úplně k ničemu. Domníváme se, že nejdůležitější a nejnákladnější akce tohoto města by měla mít na starost osoba s dobrými organizačními schopnosti, která není již vyhořelá a zásadní práci pro občany města obětuje plné nasazení. Obecně platí, že naši politici nemají dostatek morálních hodnot na odstoupení ze svých dobře placených míst. ODS již naše město vede 22 let!

 Českobroďák SNK