Archiv pro štítek: zastupitelstvo

Stezka do Přistoupimi

Předkladatel: Ing. arch. Markéta Havlíčková

Z Českého Brodu na Přistoupim vede velmi frekventovaná silnice III/1131. Pohybuje se zde hodně chodců a cyklistů. Jedná se o nebezpečný úsek. Cílem je zajištění bezpečné cesty podél komunikace. Podél silnice je stávající zeleným pás, který by zajišťoval vsakovací funkci dešťových vod a bezpečnostní předěl mezi automobilovou dopravou. Ideální uspořádání je silnice + zelený pás + stezka.
Trasa by vedla od odbočky do ul. Nad Malechovem po smíšení stezce pro pěší a cyklisty až na okraj Přistoupimi (etapa I.). Cesta by měla mít parametry sdružené cyklostezky, kde je společný pohyb chodců a cyklistů – šíře min. 3 m. Předpokládá se asfaltový povrch. Dále by se trasa napojila na stávající komunikace v Přistoupimi, po kterých se lze dostat k přejezdu přes I/12 a dále do druhé části obce a dál na Černokostelecko.
Na Brodské straně je pravděpodobné větvení pěší a cyklotrasy.
Etapa II. - prodloužení chodníku v ul. Prokopa Velikého a dále schůdky kolem pomníku obětem revoluce na slepou část ul. Nad Malechovem s obratištěm na konci nebo pěšinou kolem plochy BI (viz. územní plán).
Etapa II. - Cyklisté by mohli pokračovat podél hřbitova k ul. Hřbitovní nebo budoucí ulicí dle navrženého územního plánu. Tato část by případně mohla mít dočasný, nezpevněný charakter.
Délka chodníku navazující na konec v ul. Prokopa Velikého cca 50 m (předpoklad vykoupení přilehlé zahrádky a vybudování opěrné zídky), délka cyklostezky od ul. Nad Malechovem k Přistoupimi cca 600 m.
V příloze výkresy dopravy z územního plánu, kde je navrhována cyklostezka podél jatek a nouzovských rybníků. Zde je však vyšší zájem vzhledem k frekvenci užívání, přehlednosti a osobní bezpečnosti.
Pro vybudování je třeba jednat s obcí Přistoupim o případné participaci, definovat potřebnou šíři a zahájit výkup pozemků.

Rada města na jednání dne 29. 3. 2023 materiál projednala, přijala usnesení č. 145/2023 doporučila zastupitelstvu města souhlasit s investičním záměrem.

KOMPLETNÍ MATERIÁL VČETNĚ PŘÍLOH NALEZNETE NA UVEDENÉM ODKAZU: ZDE

Nové vedení města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod na svém včerejším ustavujícím zasedání zvolilo nové vedení města ve složení:

  • starosta Mgr. Tomáš Klinecký (Lepší Brod)
  • uvolněná 1. místostarostka Ing. arch. Markéta Havlíčková (Českobroďák SNK)
  • neuvolněný 2. místostarosta Ing. Milan Majer (ODS)

Nové vedení města - Český Brod 2022

Zvolení členové Rady města Český Brod jsou kromě výše uvedených:

  • ▪️ Pavel Kvasnička (Lepší Brod)
  • ▪️ PhDr. Vladimír Jakub Mrvík (Lepší Brod)
  • ▪️ p. Martin Sahula, DiS. (ODS)
  • ▪️ Ing. Evžen Pospíšil (Českobroďák SNK)

Finanční výbor povede Ing. Filip Ulík (Lepší Brod), Kontrolní výbor povede p. Václav Hájek (ANO 2011). Řízením Městské policie Český Brod byl pověřen Ing. Evžen Pospíšil (Českobroďák SNK).

ZDROJ: MĚSTO MÁ NOVÉ VEDENÍ Zastupitelstvo… – Město Český Brod | Facebook

Podpis koaliční dohody – Český Brod 2022

Vážení občané Českého Brodu,

před několika dny jsme vás informovali o dohodě volebních uskupení LEPŠÍ BROD, Českobroďák SNK a ODS na vytvoření většinové koalice a na uspořádání vedení, rady a dalších orgánů města Český Brod. Dnes tato uskupení společná jednání završila podpisem koaliční dohody obsahující programové priority, principy vzájemné spolupráce a dohodu na personálním zastoupení v orgánech města. Kandidátem na funkci starosty města je zástupce sdružení LEPŠÍ BROD Mgr. Tomáš Klinecký, kandidátkou na funkci uvolněné místostarostky města je zástupkyně Českobroďák SNK Ing. arch. Markéta Havlíčková a kandidátem na pozici neuvolněného místostarosty města je zástupce ODS Ing. Milan Majer. V 7 členné radě města bude mít LEPŠÍ BROD tři radní, Českobroďák SNK a ODS po dvou radních.

Podpis koaliční dohody Český Brod 2022

Ustavující jednání zastupitelstva, na němž dojde k volbě nového vedení města, se koná ve čtvrtek 20. října 2022 od 18:00 hod. v KD Svět v Českém Brodě. Jednání bude přenášeno online https://youtu.be/aaTczHV0uo4.

za sdružení LEPŠÍ BROD Mgr. Tomáš Klinecký, za Českobroďák SNK Ing. arch. Markéta Havlíčková a za ODS Český Brod Ing. Milan Majer.

Povolební vyjednávání 2022

Vážení občané Českého Brodu,

dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuálním vývoji povolebních vyjednávání v Českém Brodě.

Vzhledem ke stabilizaci města a potřebě široké shody na realizaci klíčových rozvojových projektů v Českém Brodě a také s ohledem na očekávaný ekonomický vývoj a růst cen energií s dopadem na hospodaření města rozhodla se volební uskupení LEPŠÍ BROD, Českobroďák SNK a ODS obnovit jednání o ustavení orgánů města za účasti těchto rozhodujících politických subjektů v nově zvoleném zastupitelstvu.

V minulých dnech jsme se dohodli na uspořádání vedení, rady a dalších orgánů města. Nyní pracujeme na koaliční dohodě obsahující programové priority a principy vzájemné spolupráce. Koaliční dohodu chceme veřejnosti představit ještě před ustavujícím jednáním zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 20. října 2022 v KD Svět v Českém Brodě.

Za sdružení LEPŠÍ BROD Tomáš Klinecký, za Českobroďák SNK Markéta Havlíčková a za ODS Český Brod Milan Majer.

Vyjádření Českobroďák SNK k povolebnímu vyjednávání 2022

Vážení spoluobčané, Vážení příznivci,                                  Dovolte nám krátký komentář k povolební situaci v našem městě. Prvotně dovolte, abychom vám poděkovali za ohromnou podporu v těchto volbách, ve kterou jsme, po osmi letech v opozici, ani nedoufali. Celkový počet obdržených hlasů výrazně převýšil i výherní rok 2014.

Vítězem voleb se stalo uskupení Lepší Brod se sedmi mandáty. My jsme druzí s pěti mandáty, třetí ODS také s pěti a pak dvě uskupení po dvou zastupitelích (Pro Brod – KDU ČSL, Nestraníci a ANO 2011 a nezávislí kandidáti). V sobotu večer i v neděli večer jsme se setkali jak s Lepším Brodem, tak s ODS. Lepší Brod na nedělním jednání vyjádřil jednoznačnou podmínku pro možnou spolupráci, a to požadavek na odstoupení řádně zvoleného zastupitele Ing. Jaroslava Kokeše ze zastupitelstva města. Rovněž měli problém s dalším našim zvoleným zastupitelem Ing. Pospíšilem. Takovéto “kádrování” není pro nás přijatelné. Naopak ODS vstřícně přistoupila na náš požadavek úplné změny ve vedení města a na druhém jednání navrhla , že by se starostou města stal Ing. Milan Majer (ODS), místostarostkou Ing. arch. Markéta Havlíčková (Českobroďák SNK). Rada města by byla složena ze tří zástupců z Českobroďák SNK i ODS a dalším koaličním partnerem by bylo ANO 2011 a nezávislí kandidáti (s jedním místem v Radě města).

Nyní bude projednáván podrobný koaliční program. Budeme rádi za veškeré podněty. Těšíme se na práci ve prospěch města Český Brod.

Společné prohlášení volby 2022