Program 22. řádné schůze rady města, konané dne 01.11.2022

1. Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. LW22-411 a dodatek č.2 ke kupní smlouvě č. 5826/22 na prodej kulatiny a vlákniny se společností Wood & Paper, a. s. -4. Q 2022, do Labe Wood, s. r. o. a Mondi Štětí – schváleno – aktualizace na vyšší aktuální tržní ceny

2. Záměr na uznání vlastní honitby města Český Brod – schválena příprava záměru

3. Souhlas s podáním žádosti o podporu k projektu „Digitalizace procesů města Český Brod“ -   schválen souhlas s podáním žádosti o dotaci, díky které by mělo dojít k modernizaci IT vybavení včetně služeb pro občany města

4. ANNA Český Brod – schválení dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2022 – schváleno uzavření dodatku k dofinancování penzionu ANNA od Středočeského kraje, který rozděluje prostředky od ministerstva práce a sociálních věcí

5. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory – Žádost o souhlas s přijetím daru – schváleno

6. ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory – Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022 – schváleno

7. CVIK – souhlas se změnou závazných ukazatelů r. 2022 – schváleno

8. SŠMG – souhlas se změnou závazných ukazatelů r. 2022 – schváleno

9. MŠ Kollárova – žádost o změnu závazných ukazatelů r. 2022 – schváleno

10. MŠ Liblice – žádost o změnu závazných ukazatelů r. 2022 – schváleno

11. ZŠ Tyršova – převod finančních prostředků z RF do FRIM a čerpání fondu investic – schváleno

12. Stezka do Štolmíře – zrušení usnesení č. 377/2022, zrušení VZ a její opětovné vyhlášení – schváleno opětovné vyhlášení veřejné zakázky poté, co předchozí vítěz oznámil, že není schopen dílo realizovat

13. Revokace usnesení – vyhlášení záměru na zřízení práva stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice – schváleno – opravena částka znaleckého posudku a výčet pozemků

14. Vyhlášení záměru – pacht pozemku v k.ú. Český Brod (ČRS) – schváleno zveřejnění záměru na pronájem jednoho roku místnímu rybářskému svazu, jelikož v příštím roce bude třeba zajistit finanční prostředky pro budoucí úpravy

15. Dodávka elektřiny a zemního plynu na rok 2023 – schválena technická změna pověření na nového starostu

16. Oznámení ceny vody pitné předané VaK Nymburk pro rok 2023 – vzato na vědomí

17. VB ČEZ výměna vedení VVN – schváleno

18. Potvrzení o zániku zástavního práva a věcného práva zákazu zcizení a zatížení – schváleno poté, co pominuly závazky vůči městu

19. Zlepšení informovanosti předsedů komisí rady města a předsedů výborů zastupitelstva města – schváleno

20. Revitalizace dětských hřišť – uloženo řediteli technických služeb ověřit aktuální stav dětských hřišť a následně komise pro životní prostředí, parky a dětská hřiště ve spolupráci s občany navrhne rozvoj dětských hřišť.

21. Zřízení komisí rady města – rada města zřídila komisi bezpečnosti, komisi pro místní části, komisi pro regeneraci městské památkové zóny a veřejný prostor, komisi pro sport a volný čas, komisi pro školství a kulturu, komisi pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu, komisi pro životní prostředí, parky a dětská hřiště.

22. Jmenování předsedů a členů komisí rady města – rada města jmenovala předsedy komisí: Mgr. Jiřího Havlíčka v komisi bezpečnosti, Bc. Jiřího Stuchla v komisi pro místní části, PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka, Ph.D. v komisi pro regeneraci městské památkové zóny a veřejný prostor, Martina Sahulu, DiS. v komisi pro sport a volný čas, Tomáše Charváta v komisi pro školství a kulturu, Ing. Jana Přikryla v komisi pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu a PhDr. Jaroslava Najberta, Ph.D. v komisi pro životní prostředí, parky a dětská hřiště

23. Doplnění redakční rady Českobrodského zpravodaje – odvolala Ing. Aleše Kašpara a jmenovala Ing. arch. Markétu Havlíčkovou a Ing. Lucii Hovorkovou

24. Nařízení města o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2022 – 2023 – schváleno ve stejném znění jako v předchozím zimním období

25. Informace – Projekt Stolpersteine – bude dále ověřována možnost realizace těchto vzpomínkových kamenů na oběti holokaustu

26. Informace – prostředí čekáren u lékařů v městských objektech (pavilony E, F) – probírány možnosti zlepšení stavu

27. Informace – Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 3. 10. 2022

28. Informace – Zápis z kulturní komise ze dne 6. 10. 2022

Nové vedení města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod na svém včerejším ustavujícím zasedání zvolilo nové vedení města ve složení:

  • starosta Mgr. Tomáš Klinecký (Lepší Brod)
  • uvolněná 1. místostarostka Ing. arch. Markéta Havlíčková (Českobroďák SNK)
  • neuvolněný 2. místostarosta Ing. Milan Majer (ODS)

Nové vedení města - Český Brod 2022

Zvolení členové Rady města Český Brod jsou kromě výše uvedených:

  • ▪️ Pavel Kvasnička (Lepší Brod)
  • ▪️ PhDr. Vladimír Jakub Mrvík (Lepší Brod)
  • ▪️ p. Martin Sahula, DiS. (ODS)
  • ▪️ Ing. Evžen Pospíšil (Českobroďák SNK)

Finanční výbor povede Ing. Filip Ulík (Lepší Brod), Kontrolní výbor povede p. Václav Hájek (ANO 2011). Řízením Městské policie Český Brod byl pověřen Ing. Evžen Pospíšil (Českobroďák SNK).

ZDROJ: MĚSTO MÁ NOVÉ VEDENÍ Zastupitelstvo… – Město Český Brod | Facebook

Podpis koaliční dohody – Český Brod 2022

Vážení občané Českého Brodu,

před několika dny jsme vás informovali o dohodě volebních uskupení LEPŠÍ BROD, Českobroďák SNK a ODS na vytvoření většinové koalice a na uspořádání vedení, rady a dalších orgánů města Český Brod. Dnes tato uskupení společná jednání završila podpisem koaliční dohody obsahující programové priority, principy vzájemné spolupráce a dohodu na personálním zastoupení v orgánech města. Kandidátem na funkci starosty města je zástupce sdružení LEPŠÍ BROD Mgr. Tomáš Klinecký, kandidátkou na funkci uvolněné místostarostky města je zástupkyně Českobroďák SNK Ing. arch. Markéta Havlíčková a kandidátem na pozici neuvolněného místostarosty města je zástupce ODS Ing. Milan Majer. V 7 členné radě města bude mít LEPŠÍ BROD tři radní, Českobroďák SNK a ODS po dvou radních.

Podpis koaliční dohody Český Brod 2022

Ustavující jednání zastupitelstva, na němž dojde k volbě nového vedení města, se koná ve čtvrtek 20. října 2022 od 18:00 hod. v KD Svět v Českém Brodě. Jednání bude přenášeno online https://youtu.be/aaTczHV0uo4.

za sdružení LEPŠÍ BROD Mgr. Tomáš Klinecký, za Českobroďák SNK Ing. arch. Markéta Havlíčková a za ODS Český Brod Ing. Milan Majer.