Archiv pro štítek: Málek

Zastavení prací na regulačním plánu

 Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 24. 06. 2020

Zastavení prací na regulačním plánu MPZ

Předkládá: Bc. Metoděj Málek

Návrh na usnesení:

71/2020 Zastavení prací na regulačním plánu Zastupitelstvo města:

  1.  rozhoduje o zastavení veškerých prací na regulačním plánu MPZ Český Brod.
  2.  rozhoduje o pořízení změny územního plánu v jeho textové části ve smyslu vyřazení povinnosti zpracovávat regulační plán, z důvodu odstranění stavební uzávěry, a to zkráceným postupem.

Na jednání zastupitelstva dne 24. června 2020 byl předkládán současným vedením města (Nekolný a Klinecký) návrh Regulačního plánu městské památkové zóny. V podobě, v které byl předložen na Zastupitelstvo města, byl neakceptovatelný pro většinu zastupitelů, jak z řad koalice tak i opozice. Regulační plán výrazně zasahoval do vlastnických práv dotčených obyvatel města. Často se jednalo o zcela nesmyslné návrhy řešení pana architekta Myšky. Na jednání zastupitelstva jsme se měli vypořádat s velkým množstvím zcela regulérních stížností a připomínek občanů na navrhované změny.

V průběhu jednání navrhl zastupitel Bc. Metoděj Málek zastavení prací na Regulačním plánu a uvedení v soulad s Územním plánem Města Český Brod. Cílem bylo rovněž odstranění stavební uzávěry v centru města, konkrétně v MPZ (městská památková zóna). Dle tvrzení vedoucího stavebního odboru města lze nesoulad odstranit do šesti měsíců.

Na této akci se opět ukázalo, jak lze plýtvat našimi penězi. Jedná se o utrácení statisíců a milionů korun z veřejného rozpočtu města za zbytečnosti, které navíc jdou ve velké míře proti zájmům občanů Českého Brodu.

Veškeré informace k Regulačnímu plánu naleznete na uvedeném webovém odkazu: https://www.cesbrod.cz/item/navrh-regulacniho-planu-mesta/category/regulacni-plan

Výsledek hlasování naleznete na obrázku níže. Neméně zajímavé je samotné jednání k uvedenému bodu. Záznam a zápis naleznete na uvedeném odkazu: ZDE

Zápis z jednání ZM: 12. ZM – 24.06.2020zA

Hlasování regulační plán 2020

Prohlášení – Volby 2018

Českobroďák SNK vedl povolební vyjednávání se všemi subjekty, které uspěly v komunálních volbách v Českém Brodě (kromě KSČM a Pro Brod). Poslední jednání proběhla dnes.

Naším cílem bylo prosadit některé priority z našeho programu, aniž bychom si narokovali pozice ve vedení města, ačkoliv jsme schopni vedoucí funkce obsadit. Dostali jsme od voličů důvěru v podobě 4 mandátů, a tak bychom si i tyto funkce mohli při jednání nárokovat.

Nyní s námi již nikdo nejedná a vše je tak v rukách koalice, která dnes oficiálně potvrdila dohodu.

V případě programové neshody nově rodící se koalice je naše uskupení nadále připraveno vyjednávat.

Bc. Metoděj Málek

Prohlášení SNK Českobroďák – Petrásek

Sdružení nezávislých kandidátů Českobroďák oznamuje, že nás po vzájemné dohodě opouští náš stálý člen pan Ing. Jaroslav Petrásek.

Pan Ing. Jaroslav Petrásek již nebude členem našeho uskupení sdružení nezávislých kandidátů SNK Českobroďák.

SNK Českobroďák
SNK Českobroďák

Tímto mu přejeme mnoho dalších nejenom politických úspěchů v rámci komunální politiky v Českém Brodě.

Bc. Metoděj Málek