Bezpečnost je naše priorita

Zástupci Českobroďáka SNK měli oblast bezpečnosti jako jednu ze svých priorit od roku 2014, kdy poprvé kandidovali do zastupitelstva. Po letošních, z našeho pohledu velmi úspěšných, volbách jsme od zahájení vyjednávání chtěli mít možnost více oblast bezpečnosti ovlivňovat. Standardně spadá řízení obecní (městské) policie do pravomoci starosty města, ale zastupitelstvo města může řízením pověřit jiného zastupitele. Tuto variantu jsme preferovali, jelikož na bedrech starosty města leží plno povinností a jsme přesvědčeni, že když se této oblasti bude věnovat jeden zastupitel, byť při svém zaměstnání, tak by to mělo přinést pozitivní výsledky.

požár ZZN

Jsou věci, které v oblasti bezpečnosti nemůžeme přímo ovlivnit – např. aktuální nedostatek zaměstnanců Policie České republiky. O to větší očekávání obecně musí být od naší městské policie. Městská policie nejsou jen strážníci, které potkáváte v ulicích našeho města, ale i zaměstnanci městského kamerového dohledu, kteří na více než 60 kamerách sledují dění ve městě. Jejich služby jsou důležité i ve chvílích, kdy se zpětně dohledávají viníci trestných činů a přestupků. Takto v poslední době mj. nalezli viníka krádeže z cykloboxů nebo vyšetřovatelům pomáhali při požáru v areálu bývalého ZZN.

nebezpečné místo

V dalším vývoji MP chci navázat ve spolupráci s dalšími zastupiteli na kroky zahájené v předchozím období, tj. zvýšit personální stav strážníků a jejich materiální vybavení. Je zapotřebí zakoupit, rozšiřovat a využívat radary, které budou kontrolovat rychlost bez nutnosti fyzické obsluhy strážníků. Kamerový systém rozšířit na místa, kde dochází k páchání protiprávního jednání a stávající kamery modernizovat. Postupně dojde k obměně používaného softwaru městské policie, který usnadní strážníkům práci a bude jednodušeji evidovat jejich činnost. Veškerá tato a další opatření budu směřovat k tomu, aby strážníci měli více prostoru být v ulicích města a dělat svoji práci. Pevně věřím, že se brzy se strážníky začneme častěji potkávat v rámci pěších hlídek, které budeme více směřovat na problémové lokality. Svoji činností by měli stále více narušovat komfort problémových a rizikových osob.

Již nyní je zajištěn stabilní nepřetržitý provoz MP. Při jakémkoliv protiprávním jednání neváhejte kdykoliv zavolat na telefon, který mají strážníci neustále u sebe 736 675 756.

Zároveň pro jakékoliv podněty k činnosti městské policie je Vám k dispozici níže uvedený můj kontakt. Děkuji občanům za spolupráci.

Ing. Evžen Pospíšil
Radní a zastupitel pověřený řízením městské policie
Pospisil@cesbrod.cz, tel.: 724 518 684