Český Brod – CENZURA ve zpravodaji

Reakce na „výplod“ Ing. Petráska ml. v ČBZ březen 2021

Starosta města Bc. Nekolný často porušuje pravidla, která striktně redakční rada zpravodaje vyžaduje po ostatních občanech – po redakční uzávěrce ve zpravodaji uveřejňuje články, kterými reaguje na naše příspěvky. Je to značně nefér k politickým oponentům a zcela proti pravidlům. Již v minulosti pan starosta veřejně na jednání zastupitelstva přislíbil, že takto činit nebude! V březnovémčísle se k němu přidal další člen redakční rady Ing. Petrásek ml. (leader koaliční strany Pro Brod) a rovněž bez ohledu na pravidla, která mu to zakazují, reaguje na náš článek.Jde tu o princip, kdy vrchní autorita města veřejně zneužívá svého postavení starosty a ještě navíc to umožňuje dalším!

Ing. Petrásek psal, že „zastupitelé Českobroďáka bez jakéhokoliv slova vysvětlení hlasovali proti…“ není to pravda, za Českobroďáka měl dlouhé vysvětlení Bc. Málek při projednávání tohoto bodu. Lze si pustit záznam. Petrásek se dále zapřísahá, že nadávky nebyly kvůli projednávanému bodu a že padly až po jednání zastupitelstva směrem k panu Havlíčkovi. Opět to není pravda. Ihned po tomto bodu, který se týkal Sokola, byla vyhlášena na chvíli přestávka v jednání. V první minutě této přestávky napochodoval náčelník brodských Sokolů ke stolu opozice a hlasitě řekl: „všichni tady u toho stolu jste čůr…“ a zase rychle odešel do předsálí, kde Českobroďáku nahlas nadával do srá.. apod. Několik dalších zastupitelů toho bylo svědkem. Dále v článku pan Petrásek vyjadřuje lítost nad tím, že byl kdy součástí Českobroďáka a že se za to stydí. Ano, v minulém volebním období byl za naše sdružení v zastupitelstvu města. Také jsme se styděli za to, že po nějaké době začal hlasovat dle osobních zájmů jako zástupce Sokola, ne jako zastupitel hájící zájmy města, a ne dle programu, se kterým se do zastupitelstva dostal. Měli jsme „koule“ na to se s ním ve slušnosti rozejít, aniž by to narušilo naše přátelské vztahy. Petrásek občanům v minulém příspěvku zpravodaje prokazatelně a bez ostychu lhal.

Náš zastupitel Mgr. Havlíček při osobní schůzce s Ing. Petráskem opravdu nic nenamítal proti rekonstrukci v Sokolovně. Samotné hlasování každého zastupitele by se však mělo skládat z nastudování podkladů, pochopení širších souvislostí a zvážení různých úhlů pohledu, přínosů či ekonomické zátěže. Každý zastupitel by pak měl hlasovat ne na základě kamarádských vztahů, ale v zájmu města a jeho občanů.

Podrobnosti naleznete na našem webu snk.ceskobrodak.cz a facebooku Spět ke zdravému městu.

Zastupitelé SNK Českobroďák: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Lucie Baslová, Ing. Jaroslav Kokeš