Archiv pro štítek: 2021

Restaurant

Jednání zastupitelstva 1. prosince 2021

Na zářiovém jednání zastupitelstva si vedení města díky „svým“ zastupitelům prohlasovalo tzv. Investiční úvěrový rámec ve výši 250.000.000,- V podstatě si vedení města chce vzít od banky půjčku čtvrt miliardy na pokrytí různých investic, jako je např. dostavba ZŠ Žitomířská, výstavba nové školky „U Letadélka“, oprava střechy penzionu Anna, vodohospodářské stavby, opravy komunikací apod. Všechny tyto investice jsou důležité a již měly být realizovány před mnoha lety. Díky hospodaření města se v minulosti ze zásadních staveb pouze upravil prostor před vlakovým nádražím a postupně se opravují budovy v areálu zlikvidované nemocnice. O objektech občanské vybavenosti (koupaliště, bazén, kluziště, parky, víceúčelové veřejné sportoviště…) ani mluvit nemůžeme. V Brodě bohužel téměř nic není. Navíc vláčíme dlouhé roky dluh převyšující 50 milionů a další desítky milionů si město půjčuje od 1.SčV, a.s., která spravuje vše kolem vody v našem městě.

Nicméně jsme se na prosincovém jednání zastupitelstva dozvěděli, že stejně žádná vybraná banka není ochotna financovat takový přemrštěný úvěrový rámec, který požaduje město Český Brod. Zásadní otázkou je, proč nás chce ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN uvrhnout do takto extrémních dluhů?! Vysvětlovali nám to krom jiného tím, že je naše město ve výborné finanční kondici, na což si nechali i vypracovat posudek od jimi (městem) zaplaceného „experta“. Každému normálně uvažujícímu člověku je ale jasné, že toto nemá se „zdravými dluhy“ nic společného! Navíc hrozí, že s naším hospodařením a výbornou finanční kondičkou se z těchto dluhů město už nevzpamatuje. 

Jídelna

Na červnovém jednání zastupitelstva jsme jednoznačně odhlasovali, že nedojde ke sloučení školní jídelny v ul. B. Smetany s novým školním restaurantem, který se nachází v areálu nemocnice. Stará školní jídelna totiž funguje bez problémů dlouhá léta pod 1. ZŠ Žitomířská. Kolektiv kuchařek v posledních letech výborně reprezentoval město v soutěžích mezi školními jídelnami, děti i rodiče jsou s kvalitou jídel spokojeni. Tak proč ničit něco, co dobře funguje? Nyní vedení města předložilo na jednání bod, díky kterému dojde již od 1.1.2022 ke sloučení školních jídelen pod novým školním restaurantem, v čele s novým ředitelem. Pro sloučení poslušně, bez jediného slova, hlasovalo celé vedení města se „svými“ zastupiteli. Výsledkem je, že všechny kuchařky i s paní vedoucí podaly výpověď.

Restaurant

„Za bolševika ve vedoucích funkcích ve státní správě pracovali lidé neschopní a v současné době ve vedení pracují lidé všehoschopní.“

Českobroďák SNK

peníze

250 milionů na dluh…jen tak?

Pan starosta Jakub Nekolný předložil na jednání zastupitelstva bod s žádostí o předschválenou půjčku městu až 250 000 000 Kč. Po množství dotazů, bohužel jen ze strany členů Českobroďáka, byl bod schválen. Smutné na tom je, že téměř všichni koaliční zastupitelé hlasovali PRO, aniž by k tomu cokoliv řekli nebo k tomu měli nějaký názor. Dle usnesení by se 1.12. měla podepsat smlouva s bankou na půjčku 250mil Kč.

finance

Argument pana starosty a pana ekonoma Tesaře byl zdražování stavebních materiálů, růst inflace a jednodušší administrativa.

A nás napadají jednoduché otázky proč, a hlavně proč tak rychle?

Podívejme se na stručná fakta.

Banka předschválí rámec 250mil Kč. Úrok, který zaplatíme za půjčené peníze, banka městu určí, až v době, kdy budeme peníze čerpat. Nic nám negarantuje. Takže úrok argumentem být nemůže.

Stavební firmy městu nacení svou práci a materiál také v době, kdy budeme projekty realizovat. Takže zdražování se nevyhneme, čili opět argument lichý.

Zjednodušená administrativa by snad mohla být prvním uznatelným argumentem. Na náš dotaz, zda banka někdy městu bránila v poskytnutí úvěru, však pan starosta řekl, že nebránila. Banky mají peněz dost a půjčují rády. Takže opět lichý argument.

V celém městě je vidět dlouhodobý nedostatek financí. Ve městě jsou často vidět špatné silnice, chodníky, stará nefunkční kanalizace nebo nedostatek kvalitní pitné vody. Chybí tu škola, školka je na spadnutí. Občanská vybavenost je ve městě tristní, s dětmi rodiče často raději jezdí na hřiště do jiných měst a obcí, sportoviště pro veřejnost a neorganizovanou mládež tu takřka nejsou. O koupališti, kluzišti či krytém bazénu si můžeme nechat jen zdát. Město Český Brod má nyní dluh 51,5 mil Kč. A i nám je jasné, že bude potřeba realizovat výše zmíněné investiční akce půjčkou. Podle městem najatého ekonoma jsme ve vynikající finanční kondici. S tím nelze souhlasit. Vynikající finanční kondici si představujeme jinak.

Ano, každé čerpání úvěrového rámce by mělo projednat zastupitelstvo s vazbou na konkrétní investiční akci. Chceme, aby peníze byly spravedlivě využity pro většinu občanů města.

A naše řešení? Jednejme o půjčce vždy v době, kdy jí budeme potřebovat a nechme jí schválit na konkrétní akci. Tak jako tomu bylo doposud. Předschválený limit nám nepřináší žádný užitek navíc, spíš nahrává netransparentnosti. Proč chce pan starosta zrovna 250mil Kč, na jaké projekty a proč tak rychle? To jsou otázky, na které nebyl schopen odpovědět.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Ing. Lucie Baslová, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

Jaroslav Kokeš k zastupitelstvu z 21. dubna 2021

Odešel jsem předčasně z jednání a udělal jsem chybu, že jsem neodešel hned při projednávání prvního bodu o rozpočtu. Paní ing Jedličková mi skákala do řeči a pan starosta umí číst myšlenky, protože věděl, na co se chci zeptat. To je úroveň diskuze řídícího zastupitelstvo. Pan starosta na moji adresu říká, co předvádím na jednáních tohoto orgánu. Je nutné říci, že jaký pán takový krám. Vaše některé výroky vůbec nepatří na zastupitelstvo. Laskavě mě již nepoučujte jak se mám chovat. Vy nejste starosta, aby jste vychovával zastupitele. Stačí když svým koaličním partnerům říkáte jak mají hlasovat. Zamyslete se nad svým vlastním chováním. Vy tvrdíte, že zastupitelé mají v diskuzi přednost před občany a hned vzápětí to porušíte. Viz diskuze p. Ing Petráska mladšího. Vám jde hlavně o to, aby opoziční zastupitele za vás někdo zkritizoval a pošpinil. Vy necháte ve Zpravodaji otisknout článek s urážkami a sprostým osočováním opozičních zastupitelů a hned vzápětí upravíte podmínky pro uveřejnění článků do tohoto periodika s okamžitou platností. Následně jste nezveřejnili náš článek, kterým jsme se mohli od Petráskových lží očistit. Zavádíte cenzuru, která byla velice dobře uplatňována za bolševika. Českobroďák začal pravidelně psát články ze zastupitelstva a to se vám nehodí. Před volbami bude polovina zpravodaje sloužit ODS a TOP 09 k jejímu prezentování co vše dělá pro občany. A už jste s tím zviditelněním ODS začal na dubnovém zasedání zastupitelstva panem Rejzkem. Doporučuji, aby jste na sněmu ODS navrhl vypustit z názvu slovo demokratická, protože se v Brodě stáváte stranou diktátorskou. Většinu zastupitelů Českého Brodu jste si zavázal podpisem tzv. koaliční smlouvy, ve které jste každému cosi nasliboval. To rozhodně není úkol Koaliční smlouvy. Za to pak koukají do stolu a jen zvedají ruce jak potřebujete. Např. při volbě radního Kvasničky nebo při podržení Ing. Petráska v redakční radě zpravodaje i přes jeho vážná pochybení. KDE JE SLIB ZASTUPITELE O HLASOVANÍ DLE VLASTNÍHO SVĚDOMÍ A VĚDOMÍ. JSOU TO JEN FRÁZE A PRÁZDNÁ SLOVA. Ani si tím zastupitelé města neuvědomují, že se stávají vašimi vazali místo rovnocennými partnery. Toto máme podobné s celostátní politikou. A to je špatné pro celé město.

Když jsem vás pane starosto žádal o smlouvy se Skolaretem, tak jsem chtěl kompletní platné smlouvy JAK JSEM VÁS ŽÁDAL V EMAILU a ne to co jste mi natřikrát poslal.
To je vizitka vašeho chování k opozičním zastupitelům a konkrétně k mojí osobě.. JSTE SLABÝ, KDYŽ LŽETE, PROTOŽE NEJSTE DOST SILNÝ, ABY JSTE ČELIL PRAVDĚ. Obhajovat takovéto smlouvy je vizitka vaší manažerské neschopnosti. Jestli si někdo myslí, že se Kokeš v 78 letech chce zviditelňovat, tak je naivní. Před třemi lety jsem něco podobného prožíval na zdejším tenise. Také jsem si vyslechl, že šířím špatnou atmosféru apod. Ty co se dostali do vedení dnešního tenisu dokázali za 3 roky snížit základnu téměř na 50 % sestupují v soutěžích mládežnických družstvech, a pohled do klubových peněz by byl jistě také moc zajímavý. To je klubismus, který si oni představovali mít na tenise.
Neudělám vám radost, abych ze zastupitelstva odstoupil, o to vám asi jde. Do příštího volebního období bych to rád vydržel, když mi bude přát zdraví. Proto znovu říkám. Tak jak budu mluvit na zastupitelstvu je vyloženě moje vizitka. To mohou občané zhodnotit ve volbách a ne vy pane starosto. Chovejte se příkladně vy a také tak se budou chovat vaši oponenti.

Pane řediteli Slavíku. Vám se omlouvám za výrok, že nejste dobrý pedagog. Přesto doteď nechápu vaši obhajobu smluv, kterým chybí datace a podpisové doložky. Jaké má smlouva náležitosti vám může vysvětlit pan advokát Klinecký. Rovněž nechápu, že vy jako ředitel školy, morální autorita města, souhlasíte s tím, že nám je na zastupitelstvu sprostě nadáváno kvůli našemu hlasování a že jsou o nás zpravodajem šířeny prokázané lži, a to bez možnosti veřejné obhajoby v tomtéž městském periodiku. Co by měl víc pan Petrásek udělat, aby jste zvedl ruku pro jeho odvolání? Chápu, jste jenom „zaměstnancem města“, který je kromě pracovní smlouvy vázán i smlouvou koaliční. Dle mého názoru by ředitelé příspěvkových organizací města neměli vůbec sedět v zastupitelstvu města, neboť z logiky věci nepůjdou nikdy proti svému chlebodárci. Měl by jste více času na řešení šikany ve škole, aby děti nemusely odcházet do jiných měst na základní školu.

MLUVIT PRAVDU CHCE ODVAHU A NA LHANÍ JE POTŘEBA DOBRÁ PAMĚŤ. 

Ing. Jaroslav Kokeš – zastupitel

finance

Dubnové jednání zastupitelstva

Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtového opatření. Zde jsme se od radního města Ing. Majera dozvěděli, že město musí drasticky šetřit a provést zásadní škrty v rozpočtu. Kromě špatného hospodaření vedení města je na vině i covidová krize. Následně bylo zastupitelům řečeno, že městu chybí 11 mil. na provozní výdaje úřadu.

drobné mince

     V rozpočtovém opatření bylo několik zarážejících položek. Město v rámci šetření škrtlo téměř milion korun na realizaci průjezdového radaru na silnici I/12, který měl zpomalit dopravu, a to prioritně v místě, kde spousta lidí z Brodu přechází či přejíždí hlavní silnici směrem do Zahrad a Dolánek. Zde se v minulosti stala spousta smrtelných nehod. O zabezpečení křižovatky se jedná už několik let. Navíc radar si na sebe brzy vydělá. Oproti tomu byl rozpočtovým opatřením vyčleněn jeden milion veřejných prostředků přímo pro Sokol, a to na rekonstrukci části sklepa, což je aktuálně pro občany města zbytná věc. Na veřejné sportoviště či dětská hřiště vedení města vyčlenilo pouze 100.000,- Kč.

 Výše uvedené finanční toky byly kritizovány zastupiteli Českobroďák SNK. Téměř nikdo z koaličních zastupitelů neřekl ani slovo a všichni zvedli ruku pro takto sestavené rozpočtové opatření. Je vidět, že nedávno podepsali koaliční smlouvu, která je zavazuje k poslušnosti. Nicméně světe div se, 30. dubna byla městem vypsána veřejná zakázka na „Úsekové měření rychlosti na I/12“. Tady je vidět, jak to v praxi chodí. Jeden den něco zastupitelé schválí, aby to za týden bylo úplně jinak. V tomto případě se nakonec vedení města rozhodlo správně a Českobroďák je za to chválí. Doufejme, že se přechod přes „státovku“ stane brzy bezpečnější.

Suterén Sokolovny

            Jedním z bodů byl i náš návrh na odvolání Ing. Petráska z redakční rady českobrodského zpravodaje. V diskuzi k tomuto bodu pan Petrásek potvrdil, že některá jeho vyjádření v březnovém zpravodaji nebyla pravda. Lze si vše poslechnout na zveřejněném záznamu z jednání. Stejně však byl kolegy z vedení města tzv. podržen a z redakční rady odcházet nemusí. Drtivá většina koaličních zastupitelů tím dala najevo, že s chováním Ing. Jaroslava Petráska ml. souhlasí a že lze ve zpravodaji otisknout cokoliv, když se to tedy zrovna vedení města hodí. Kritika od opozičních zastupitelů nejspíš kazí koncept tohoto krásného periodika. Ale podle tiskového zákona být otištěna musí!! I když jsme byli opakovaně vyzýváni, abychom mlčeli, tak nepřestaneme a na nešvary vedení města budeme poukazovat.

Podrobnosti naleznete na webu snk.ceskobrodak.cz a facebooku Spět ke zdravému městu.

 Zastupitelé Českobroďák SNK

ZNÁME VÍTĚZE BROĎÁCI BRODU!

Hlasování prvního, pilotního ročníku, Broďáci Brodu je za námi a my známe jeho výsledky! Celkově se do ankety zapojilo 885 hlasujících. Z 300 tis. Kč, které byly vyčleněny na realizaci návrhů v participativním rozpočtu, budou realizovány dva návrhy po 150 tis. Kč.

Největší podporu od hlasujících získal návrh Ing. arch. Markéty Havlíčkové Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmířkterý se zaměřil na umístění drobného mobiliáře a kultivování pěších tras z Českého Brodu do Štolmíře. Podpořilo ho 370 tzn. 42% hlasujících. Je to jednoznačně nejlépe hodnocený návrh. Cena návrhu je stanovena na 150 tis. Kč.

O využití zbývající částky participativního rozpočtu 150 tis. Kč se podělil druhý nejlépe hodnocený návrh v pořadí Petra Fořta Park plný překvapení – projekt II. zemní trampolíny. S autorem tohoto návrhu jsme se dohodli na realizaci zabudování pouze dvou zemních trampolín a tím jsme ponížili původní rozpočet z 300 tisk Kč na 150 tis. Kč. Stále platí, že nové zemní trampolíny budou na místě starého kolotoče v městském praku v Jiráskových sadech. Počítá se také s úpravou povrchu kolem stávajících laviček v blízkosti zemních trampolín.

logo_header-3

Pravidla Postup_pravidla_PaR.pdf totiž říkají, že “pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh s omezeným rozpočtem”.

Pane starosto, jak hodnotíte první ročník a co říkáte výsledkům? „Osobně mě velmi příjemně překvapil vysoký počet podaných projektů i jejich nesporná kvalita. Konkurence v prvním ročníku byla opravdu tvrdá a vyčleněné finance stačí jen na realizaci pár projektů. Moc bych se přimlouval a budu to navrhovat na jednání rady města, abychom některé další nápady z participativního rozpočtu podpořili a realizovali přímo z městského rozpočtu. Totiž i projekty, které nedostaly takovou podporu a skončily v poli poražených, jsou velmi dobré a jistě by zpříjemnily život v našem městě. Stejně tak budu chtít na příští ročník vyčlenit více peněz, protože pilotní ročník považuji za velmi úspěšný a bylo by škodou v této aktivitě nepokračovat a dále ji nerozvíjet.“

„Mám velkou radost! Těším se na to, až se konečně zatraktivní vyhledávaná trasa. Jsem ráda, že se v rámci participativniho rozpočtu povede i realizace druhého návrhu, jelikož se o revitalizaci parku také dlouhodobě zajímám.“ Reagovala na výsledky Ing. arch. Markéta Havlíčková.

Úspěšné ohodnocení svého návrhu komentoval Petr Fořt slovy: „Jsem rád, že to tak dopadlo. Bylo by dobré neopouštět vizi obnovení celého parku. V areálu se podařilo vybudovat hřiště pro nejmenší, ale chybí aktivní zábava pro starší děti a dorost. Zemní trampolíny beru jako první krok k oživení a zkulturnění tradičního místa setkávání.“

Rádi bychom v příštím roce v procesu participativního rozpočtu pokračovali. Je pro nás důležitá zpětná vazba, ze které budeme vycházet při hodnocení a případně i úpravě pravidel Broďáci Brodu. Budeme rádi za vyplnění doplňkové ankety k hlasování, která je otevřená do 10. května.

Velice děkujeme všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili jako autoři, spoluautoři, konzultanti návrhů nebo jako hlasující. Děkujeme také za podněty během podávání vašich nápadů či během samotného hlasování. Řada návrhů bude zařazena do akčního plánu, jehož podmnožinou je zásobník projektů města. V nejbližších dnech budou vítězné návrhy předloženy radě města ke schválení. Dalším krokem bude úzká spolupráce s navrhovateli na realizaci jejich návrhů, kterou můžete sledovat v Galerii návrhů.

Souhrnný přehled výsledku hlasování na jdete na webu Broďáci Brodu. 

ZDROJ: Známe vítěze Broďáci Brodu! – Zdravý Brod – Aktuality – Město Český Brod (cesbrod.cz)