Archiv pro štítek: čbz

Lidový dům v Českém Brodě

Někteří současní i minulí představitelé Českého Brodu by byli rádi, kdyby se toto téma již nikdy neotvíralo. Říkají, že se hrabu v minulosti. Ano, je to minulost, která se nám každým rokem vzdaluje dál a dál. Je zde ještě velká skupina občanů, kteří mají k Lidovému domu a nemocnici vztah, který si budovali v průběhu celého života a toto téma jim není vůbec lhostejné. Pak zde roste velká skupina nových obyvatel Českého Brodu, kteří o těchto zásadních brodských objektech nemají žádné povědomí. Všem připomenu trochu nedávné historie, z které bychom se měli hlavně do budoucna poučit. Obě tyto stěžejní stavby potkal stejný osud jako koupaliště „Kutilka“, o kterém jsme psali v minulém čísle zpravodaje.

U Černého koněLidový dům, adresou Prokopa Velikého čp. 105, byl pro kulturní potřeby města upraven v roce 1968. Uvnitř je velký společenský sál. Konaly se zde velké městské kulturní akce jako např. plesy, koncerty a taneční. Součástí objektu je i restaurace U Černého koně. Celé generace obyvatel města zde prožily velkou část svého kulturního života. Tento stánek brodské kultury však vzal za své, když na brodskou radnici usedla ODS. Lidový dům nová reprezentace města od roku 1998 pronajala firmě Ameba s.r.o. za 18.000,- měsíčně. Tržní odhad kupní ceny této nemovitosti byl na přelomu milénia 4.800.000,- Kč. V roce 2001 byla část objektu včetně restaurace prodána firmě Ameba za 1.150.000,- Kč a další část včetně společenského sálu byla prodána o několik let později za cenu 1.255.000,- Kč. Takto se u nás v Českém Brodě hospodařilo s tak významným majetkem. Jednateli a společníky ve firmě Ameba s.r.o. byl současný starosta p. Nekolný, dále p. Fořt a p. Thomes, v té době radní a zastupitelé města. V roce 2006 jsem na členy Rady města podal kvůli Lidovému domu trestné oznámení. Policisté však nezjistili podezření ze spáchání trestného činu a oznámení tzv. „založili“.

Lidový dům
Už málo lidí si pamatuje podrobnosti těchto událostí.. V posledních letech byl „Liďák“ využíván jako herna s forbesy a ubytovnou. Českému Brodu od doby jeho prodeje chybí vlastní kulturní sál na pořádání velkých kvalitních akcí. Pěkná restaurace s kuchyní a zahrádkou mohla být městem rovněž využita pro potřeby města a občanů. Pronájem z bytů v patře by se také hodil. Za zasedání zastupitelstva bychom nemuseli platit nájem v Sokolovně, apod. Nyní je Lidový dům na prodej za 24.900.000,- Kč.
Orwel: „Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo, říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“

Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel Českobroďák SNK

finance

Dubnové jednání zastupitelstva

Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtového opatření. Zde jsme se od radního města Ing. Majera dozvěděli, že město musí drasticky šetřit a provést zásadní škrty v rozpočtu. Kromě špatného hospodaření vedení města je na vině i covidová krize. Následně bylo zastupitelům řečeno, že městu chybí 11 mil. na provozní výdaje úřadu.

drobné mince

     V rozpočtovém opatření bylo několik zarážejících položek. Město v rámci šetření škrtlo téměř milion korun na realizaci průjezdového radaru na silnici I/12, který měl zpomalit dopravu, a to prioritně v místě, kde spousta lidí z Brodu přechází či přejíždí hlavní silnici směrem do Zahrad a Dolánek. Zde se v minulosti stala spousta smrtelných nehod. O zabezpečení křižovatky se jedná už několik let. Navíc radar si na sebe brzy vydělá. Oproti tomu byl rozpočtovým opatřením vyčleněn jeden milion veřejných prostředků přímo pro Sokol, a to na rekonstrukci části sklepa, což je aktuálně pro občany města zbytná věc. Na veřejné sportoviště či dětská hřiště vedení města vyčlenilo pouze 100.000,- Kč.

 Výše uvedené finanční toky byly kritizovány zastupiteli Českobroďák SNK. Téměř nikdo z koaličních zastupitelů neřekl ani slovo a všichni zvedli ruku pro takto sestavené rozpočtové opatření. Je vidět, že nedávno podepsali koaliční smlouvu, která je zavazuje k poslušnosti. Nicméně světe div se, 30. dubna byla městem vypsána veřejná zakázka na „Úsekové měření rychlosti na I/12“. Tady je vidět, jak to v praxi chodí. Jeden den něco zastupitelé schválí, aby to za týden bylo úplně jinak. V tomto případě se nakonec vedení města rozhodlo správně a Českobroďák je za to chválí. Doufejme, že se přechod přes „státovku“ stane brzy bezpečnější.

Suterén Sokolovny

            Jedním z bodů byl i náš návrh na odvolání Ing. Petráska z redakční rady českobrodského zpravodaje. V diskuzi k tomuto bodu pan Petrásek potvrdil, že některá jeho vyjádření v březnovém zpravodaji nebyla pravda. Lze si vše poslechnout na zveřejněném záznamu z jednání. Stejně však byl kolegy z vedení města tzv. podržen a z redakční rady odcházet nemusí. Drtivá většina koaličních zastupitelů tím dala najevo, že s chováním Ing. Jaroslava Petráska ml. souhlasí a že lze ve zpravodaji otisknout cokoliv, když se to tedy zrovna vedení města hodí. Kritika od opozičních zastupitelů nejspíš kazí koncept tohoto krásného periodika. Ale podle tiskového zákona být otištěna musí!! I když jsme byli opakovaně vyzýváni, abychom mlčeli, tak nepřestaneme a na nešvary vedení města budeme poukazovat.

Podrobnosti naleznete na webu snk.ceskobrodak.cz a facebooku Spět ke zdravému městu.

 Zastupitelé Českobroďák SNK

Český Brod – CENZURA ve zpravodaji

Reakce na „výplod“ Ing. Petráska ml. v ČBZ březen 2021

Starosta města Bc. Nekolný často porušuje pravidla, která striktně redakční rada zpravodaje vyžaduje po ostatních občanech – po redakční uzávěrce ve zpravodaji uveřejňuje články, kterými reaguje na naše příspěvky. Je to značně nefér k politickým oponentům a zcela proti pravidlům. Již v minulosti pan starosta veřejně na jednání zastupitelstva přislíbil, že takto činit nebude! V březnovémčísle se k němu přidal další člen redakční rady Ing. Petrásek ml. (leader koaliční strany Pro Brod) a rovněž bez ohledu na pravidla, která mu to zakazují, reaguje na náš článek.Jde tu o princip, kdy vrchní autorita města veřejně zneužívá svého postavení starosty a ještě navíc to umožňuje dalším!

Ing. Petrásek psal, že „zastupitelé Českobroďáka bez jakéhokoliv slova vysvětlení hlasovali proti…“ není to pravda, za Českobroďáka měl dlouhé vysvětlení Bc. Málek při projednávání tohoto bodu. Lze si pustit záznam. Petrásek se dále zapřísahá, že nadávky nebyly kvůli projednávanému bodu a že padly až po jednání zastupitelstva směrem k panu Havlíčkovi. Opět to není pravda. Ihned po tomto bodu, který se týkal Sokola, byla vyhlášena na chvíli přestávka v jednání. V první minutě této přestávky napochodoval náčelník brodských Sokolů ke stolu opozice a hlasitě řekl: „všichni tady u toho stolu jste čůr…“ a zase rychle odešel do předsálí, kde Českobroďáku nahlas nadával do srá.. apod. Několik dalších zastupitelů toho bylo svědkem. Dále v článku pan Petrásek vyjadřuje lítost nad tím, že byl kdy součástí Českobroďáka a že se za to stydí. Ano, v minulém volebním období byl za naše sdružení v zastupitelstvu města. Také jsme se styděli za to, že po nějaké době začal hlasovat dle osobních zájmů jako zástupce Sokola, ne jako zastupitel hájící zájmy města, a ne dle programu, se kterým se do zastupitelstva dostal. Měli jsme „koule“ na to se s ním ve slušnosti rozejít, aniž by to narušilo naše přátelské vztahy. Petrásek občanům v minulém příspěvku zpravodaje prokazatelně a bez ostychu lhal.

Náš zastupitel Mgr. Havlíček při osobní schůzce s Ing. Petráskem opravdu nic nenamítal proti rekonstrukci v Sokolovně. Samotné hlasování každého zastupitele by se však mělo skládat z nastudování podkladů, pochopení širších souvislostí a zvážení různých úhlů pohledu, přínosů či ekonomické zátěže. Každý zastupitel by pak měl hlasovat ne na základě kamarádských vztahů, ale v zájmu města a jeho občanů.

Podrobnosti naleznete na našem webu snk.ceskobrodak.cz a facebooku Spět ke zdravému městu.

Zastupitelé SNK Českobroďák: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Lucie Baslová, Ing. Jaroslav Kokeš

Odvolání Jaroslava Petráska ml. z redakční rady českobrodského zpravodaje

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 21.04.2021

Doporučení radě města odvolat Ing. Jaroslava Petráska ml. z redakční rady českobrodského zpravodaje

Doporučení radě města jmenovat do redakční rady českobrodského zpravodaje pana Václava Hájka

Předkládá: Ing. Jaroslav Kokeš

Zpracoval: Ing. Jaroslav Kokeš

Konzultováno: Mgr. Jiří Havlíček, Bc. Metoděj Málek, Ing. Lucie Baslová, Václav Hájek

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města doporučuje radě města:
1) odvolání Ing. Jaroslava Petráska ml. z redakční rady českobrodského zpravodaje, a to kvůli hrubému porušení pravidel pro publikování a zneužití postavení člena redakční rady
2) jmenování pana Václava Hájka členem redakční rady českobrodského zpravodaje

Důvodová zpráva:

1) Na jednání zastupitelstva dne 10.2.2021 byl projednáván bod o poskytnutí příslibu synergie pro T.J.Sokol Český Brod. Zastupitelé Českobroďák SNK hlasovali proti či se zdrželi hlasování, všichni ostatní zastupitelé hlasovali pro příslib finančních prostředků. Ihned po tomto bodu byla vyhlášena přestávka. Během této přestávky přišel pan Ing. Petrásek ml. ke stolu, kde sedí opozice a hlasitě řekl panu Mgr. Havlíčkovi: „Všichni u tohoto stolu jste čůráci!“ Poté odešel do vestibulu sokolovny, kde označoval zastupitele Českobroďák SNK za „sráče“ apod., a to kvůli hlasování těchto zastupitelů. Pan Bc. Málek se pana Ing. Petráska zeptal, proč to bere tak osobně. Na to odpověděl, že to teď nehodlá řešit. Tomuto byli přítomni zastupitelé pan Martin Vlasák a slečna Karolína Blažková. Zastupitelé Českobroďáka SNK v březnovém čísle českobrodského zpravodaje (dále jen ČBZ) v rámci postřehů ze zastupitelstva zveřejnili i větu, že byli kvůli jejich hlasování sprostě uráženi náčelníkem sokola. V tomto samém březnovém čísle ČBZ byla panem Ing. Petráskem ml. zveřejněna reakce na článek zastupitelů Českobroďák SNK, ve které pan Ing. Petrásek ml. čtenářům bezostyšně lhal, a to zejména v této formulaci: „Mgr. Havlíček, kterému jsem po skončení zastupitelstva (tedy nikoliv na něm, jak je opět lživě psáno) do očí řekl, co si o jejich jednání myslím, neuměl použít jediný argument, který by jejich postup jakkoliv obhájil.“ Musíme zde uvést, že po skončení zastupitelstva pan Ing. Petrásek ml. vůbec s nikým z Českobroďák SNK nehovořil. Jeho příchod a rychlý odchod od stolu opozice, ihned ze začátku vyhlášené přestávky, je jasně zachycen na záznamu, který je pořizován na zastupitelstvu a zpřístupněn na webových stránkách města. Sprosté urážky náčelníka sokola směrem k zastupitelům Českobroďáka SNK slyšelo několik zastupitelů. Dále pak pan Ing. Petrásek ml. ve svém článku opakovaně urážel zastupitele Českobroďák SNK s očividným účelem co nejvíce poškodit samotnou opoziční stranu. V tuto chvíli nechceme řešit lži a překrucování faktů v článku pana Ing. Petráska ml., to ať si každý posoudí sám. Důležité je poukázat na selhání celé redakční rady v tom, že zcela proti pravidlům pro publikování umožnila zveřejnění článku, který měl velmi urážlivý a vulgární obsah. Zároveň umožnila zveřejnění článku, který byl redakční radě předložen po termínu, do kterého je možno zasílat články ke zveřejnění. Alarmující je na tomto fakt, že tato porušení redakční rada umožnila panu Ing. Petráskovi ml., který je členem této redakční rady. Kromě pana Ing. Petráska ml. se stejného pochybení dopustil opakovaně i starosta města Bc. Nekolný, který rovněž reagoval na náš článek po termínu. Nutno dodat, že příspěvek pana starosty alespoň nebyl urážlivý a vulgární.

Odvolání pana Ing. Jaroslava Petráska ml. z pozice člena redakční rady požadujeme zejména z těchto důvodů:
- jako člen redakční rady ČBZ reagoval v březnovém čísle ČBZ příspěvkem na článek Českobroďák SNK po termínu, který je striktně daný a po kterém se nesmí nikomu umožnit zveřejnění v daném čísle. Tímto porušil pravidla pro zveřejňování, která byla v té době platná na základě usnesení rady města č. 192/2015 ze dne 20.5.2015.
- jako člen redakční rady ČBZ umožnil zveřejnit příspěvek v březnovém čísle ČBZ, který je v celém kontextu, i některých jednotlivých konkrétností, velice urážlivý a vulgární, a to směrem k zastupitelům Českobroďák SNK. Pan Ing. Petrásek ml. veřejně označuje zastupitele za osoby „bez koulí“, označuje je za lháře a eunuchy. Tímto opět porušil pravidla pro zveřejňování, která byla v té době platná na základě usnesení rady města č. 192/2015 ze dne 20.5.2015.
- jako člen redakční rady závažných způsobem zneužil svého postavení tím, že si po termínu odevzdání umožnil zveřejnění svého vlastního článku, kterým reagoval na řádně zaslaný článek Českobroďáka SNK. V tomto svém článku úmyslně urážel členy zastupitelstva a prokazatelně zde lhal s úmyslem co nejvíce poškodit celou opoziční stranu a rovněž některé jejich členy. Velmi závažný je fakt, že tak činil z důvodu, že mu zastupitelé Českobroďák SNK neodhlasovali finance do jednoty, ve které je náčelníkem a ještě si dovolili na jeho sprosté chování upozornit.

Z výše uvedených důvodů by mělo zastupitelstvo doporučit radě města, aby odvolala pana Ing. Jaroslava Petráska ml. z redakční rady ČBZ. Důvody k tomu jsou velice vážné. Pan Ing. Petrásek ml. úmyslně porušil některá pravidla pro zveřejňování, která byla v té době platná na základě usnesení rady č. 192/2015. Vůbec nic na tomto nemění fakt, že rada města 19.3.2021 odsouhlasila nová pravidla pro zveřejňování v ČBZ, která redakční radě dávají v tomto směru podstatně větší oprávnění. Podotýkáme, že opoziční zastupitelé nemají možnost reagovat ihned na jakoukoliv kritiku a že tuto možnost by nemělo mít ani vedení města nebo dokonce další osoby. Zde by měla platit rovnost. ČBZ si všichni občané Českého Brodu platí nemalými finančními prostředky. Neměl by umožňovat neopodstatněnou politickou výhodu stranám, které jsou ve vedení města.

2) Doporučujeme radě města, aby jmenovala pana Václava Hájka členem redakční rady ČBZ. V minulosti působil dlouhá léta jako člen redakční rady ČBZ a má tím pádem potřebné zkušenosti a kvalifikaci. Pan Hájek je člověk spolehlivý a pečlivý, s vysokým morálním kreditem. Jistě dohlédne, aby se všichni řídili pravidly pro publikování a nevznikaly tak obdobné excesy jako v březnovém čísle, což hází velmi špatné světlo na náš zpravodaj i na osoby, které se pohybují kolem něj.
V minulosti nám bylo nabízeno ze strany pana starosty, abychom do redakční rady ČBZ nominovali zástupce z opozice, což bylo fér. Nyní bychom rádi této možnosti využili a doporučujeme zastupitele pana Hájka. Ten to s námi projednal a s nominací na člena redakční rady ČBZ souhlasí.

Suterén Sokolovny

Sokol Český Brod, město, peníze a urážky

Taktně jsme si dovolili reagovat článkem  v březnovém vydání Českobrodského zpravodaje (náš článek naleznete ZDE) na nezdvořilé chování při jednání zastupitelstva Města Český Brod ze dne 10. února 2021. Článkem nám odpověděl starosta města Český Brod Bc. Jakub Nekolný (článek naleznete ZDE) a z našeho pohledu zcela nesmyslně nepřiměřená reakce náčelníka T.J. Sokol Ing. Jaroslava Petráska ml. (článek naleznete ZDE).

„Níže v tomto textu naleznete skutečné vysvětlení uváděných nepravd.“

Velmi nás štve, že starosta města Bc. Nekolný často porušuje pravidla, která striktně redakční rada českobrodského zpravodaje vyžaduje po ostatních občanech – po redakční uzávěrce ve zpravodaji uveřejňuje články, kterými reaguje na naše příspěvky. Nikdo jiný tato výsostní práva nemá. Je to značně nefér k politickým oponentům a zcela proti pravidlům. Již v minulosti pan starosta veřejně na jednání zastupitelstva přislíbil, že takto činit nebude! V březnovém čísle se k němu přidal další člen redakční rady Ing. Petrásek ml. (leader koaliční strany Pro Brod) a rovněž bez ohledu na pravidla, která mu to zakazují, reaguje na náš článek. Jde tu o princip, kdy vrchní autorita města veřejně zneužívá svého postavení starosty a ještě navíc to umožňuje dalším! Je správné, aby takoví lidé byli v redakční radě?

K tomu co napsal náčelník T. J. Sokol Ing. Petrásek v reakci na článek Českobroďáka SNK. Za uplynulých 6 let jsme vždy podpořili veškeré městské finanční prostředky, které směřovaly pro provoz Sokola, nákupy pomůcek a mnohé rekonstrukce. Nebylo toho málo. Opravdu přejeme bratrům a sestrám ze Sokola, aby si zrekonstruovali i část sklepa, na který mají projekt. Ing. Petrásek nejspíš oběhnul a obvolal podstatnou většinu zastupitelů města a svoji vizi jim představil a nedá se s tím než souhlasit, o budovu Sokola se stará dobře. Jenomže má to jeden háček nebo spíš několik háčků. V materiálech určených zastupitelům k tomuto bodu nebyla uvedena žádost T.J. Sokol o dotaci na Národní sportovní agenturu (NSA), kde jsou stanoveny podmínky dotace. Navíc je nejasné financování, Sokol nemá vlastní prostředky a banka mu nepůjčí, NSA nemusí schválit dotaci v max. míře. Kdo to pak doplatí? Jaké je případné využití zrekonstruovaných prostor (sálu) nebo jak je velká členská základna a jak jsou využívány stávající cvičební sály, apod. A nyní k tomu hlavnímu problému. Je krize, město se potácí opět ve velkých dluzích, čaruje s čísly, dokonce „vybralo“ z velké části i fond pro sport a kulturu a celý kontokorent města. Jsme ve veliké finanční tísni, rozvoj města již delší dobu stojí. Letos se vedle jídelny financují i zásadní vodohospodářské stavby (pozdě ale přeci).

„Aktuální dluh Města Český Brod je téměř 55 milionů korun, rezervy nejsou.“

Náš zastupitel Mgr. Havlíček při osobní schůzce s Ing. Petráskem opravdu nic nenamítal proti rekonstrukci v Sokolovně. Samotné hlasování každého zastupitele by se však mělo skládat z nastudování podkladů, pochopení širších souvislostí a zvážení různých úhlů pohledu, přínosů či ekonomické zátěže. Každý by pak měl hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v zájmu města a jeho občanů.

V této době bychom si měli zbytné investice odpustit a ne je poskytovat jiným subjektům, zvlášť když na ně nemáme. Měli bychom být zodpovědní a opatrnější k našim penězům. A když už bychom je měli investovat, tak do projektů, které budou sloužit všem občanům – např. nové veřejné sportoviště, zrekonstruovaný kvalitní park, opravy chodníků, silnic a kanalizace. Pořád jen slyšíme z vedení města, že na nic nejsou peníze. Je velice divné, že tentokrát pro miliony do Sokola hlasovali i všichni z TOP 09 a STAN. Na jaře se pomalu prali o to, aby nedali fotbalistům milion na nový trávník a teď všichni poslušně zvedají ruce pro opravu části sklepa v Sokole. Nyní již TOP 09 nechce za ty peníze zrekonstruovat náměstí nebo opravit některé tragické chodníky? Nyní už jim nevadí, že jdou opět velké veřejné finance do projektů spolků a neziskovek a ne do majetku města? Co problémy drtivé skupiny brodských občanů, nemají spíš tam směřovat veřejné prostředky…? V tomto případě nám jde o to, aby veřejné finanční prostředky, kterých není vůbec nazbyt, posloužili zpravidla všem a ne jen malé skupině vyvolených. Argumenty typu „dali jsme fotbalu a Slavoji, tak teď dáme miliony Sokolům“, nejsou v současné finanční situaci relevantní.

Suterén Sokolovny
Oprava suterénu sokolovny, kam se veřejnost nepodívá.

Ing. Petrásek píše, že „zastupitelé Českobroďáka bez jakéhokoliv slova vysvětlení hlasovali proti…“ není to pravda, za Českobroďáka měl dlouhé vysvětlení Bc. Málek při projednávání tohoto bodu. Lze si pustit záznam (záznam naleznete ZDE, začátek projednávání bodu je v čase 02:30:18). Petrásek se dále zapřísahá, že nadávky nebyly kvůli projednávanému bodu a že padly až po jednání zastupitelstva směrem k panu Havlíčkovi. Opět to není pravda. Ihned po tomto bodu, který se týkal Sokola, byla vyhlášena na chvíli přestávka v jednání. V první minutě této přestávky napochodoval náčelník brodských Sokolů ke stolu opozice a hlasitě řekl: „všichni tady u toho stolu jste čůr…“ a zase rychle odešel do předsálí, kde Českobroďáku nahlas nadával do srá.. apod. Několik dalších zastupitelů toho bylo svědkem. Dále v článku pan Petrásek vyjadřuje lítost nad tím, že byl kdy součástí Českobroďáka a že se za to stydí. Ano, v minulém volebním období byl za naše sdružení v zastupitelstvu města. Také jsme se styděli za to, že po nějaké době začal hlasovat dle osobních zájmů jako zástupce Sokola, ne jako zastupitel hájící zájmy města, a ne dle programu, se kterým se do zastupitelstva dostal. Měli jsme „koule“ na to se s ním ve slušnosti rozejít, aniž by to narušilo naše přátelské vztahy. K panu Ing. Jaroslavovi Petráskovi ml. se více nebudeme vyjadřovat, všichni ho známe, jak umí jednat s každým, kdo nesdílí jeho názory.

„Ing. Jaroslav Petrásek ml. občanům v minulém příspěvku českobrodského zpravodaje prokazatelně a bez ostychu lhal.“

Závěrem podotýkáme, že jsme se ještě nikdy s obdobným jednáním v rámci zastupitelstva nesetkali. Přicházíme i s vlastními body a nápady, z nichž jsou mnohé schváleny, bohužel jejich realizace je často zdlouhavá a závislá na vedení města. Na naši činnost se můžete podívat na webové stránce snk.ceskobrodak.cz. Kritizujeme a upozorňujeme na možné přešlapy, je to naše práce. Dostává se nám nazpět kritika a vysvětlování postojů vedení města. Vždy se tak dělo více méně korektně ve veřejném prostoru, žádné osobní útoky. Občané si pak vyberou, komu dají důvěru při volbách. Nyní se stal ale nebezpečný precedens. Jako jediní jsme nesouhlasili s poskytnutím příslibu peněz pro zdejší spolek a byli jsme velice hrubě na půdě zastupitelstva uráženi žadatelem o tyto dotace, a to ihned po projednaném bodě. Tato osoba je volebním leadrem koaliční strany Pro Brod, která má zastoupení v úzkém vedení (Radě) našeho města. Občané by měli zbystřit, protože toto není jen problém Českobroďáka s funkcionářem Sokola. Hází to velice špatné světlo na celé vedení města a způsoby rozdávání dotací. Trváme na tom, že je potřeba ve městě zásadních změn a výše uvedené je toho důkazem!

Zastupitelé SNK Českobroďák