Archiv pro štítek: finance

peníze

250 milionů na dluh…jen tak?

Pan starosta Jakub Nekolný předložil na jednání zastupitelstva bod s žádostí o předschválenou půjčku městu až 250 000 000 Kč. Po množství dotazů, bohužel jen ze strany členů Českobroďáka, byl bod schválen. Smutné na tom je, že téměř všichni koaliční zastupitelé hlasovali PRO, aniž by k tomu cokoliv řekli nebo k tomu měli nějaký názor. Dle usnesení by se 1.12. měla podepsat smlouva s bankou na půjčku 250mil Kč.

finance

Argument pana starosty a pana ekonoma Tesaře byl zdražování stavebních materiálů, růst inflace a jednodušší administrativa.

A nás napadají jednoduché otázky proč, a hlavně proč tak rychle?

Podívejme se na stručná fakta.

Banka předschválí rámec 250mil Kč. Úrok, který zaplatíme za půjčené peníze, banka městu určí, až v době, kdy budeme peníze čerpat. Nic nám negarantuje. Takže úrok argumentem být nemůže.

Stavební firmy městu nacení svou práci a materiál také v době, kdy budeme projekty realizovat. Takže zdražování se nevyhneme, čili opět argument lichý.

Zjednodušená administrativa by snad mohla být prvním uznatelným argumentem. Na náš dotaz, zda banka někdy městu bránila v poskytnutí úvěru, však pan starosta řekl, že nebránila. Banky mají peněz dost a půjčují rády. Takže opět lichý argument.

V celém městě je vidět dlouhodobý nedostatek financí. Ve městě jsou často vidět špatné silnice, chodníky, stará nefunkční kanalizace nebo nedostatek kvalitní pitné vody. Chybí tu škola, školka je na spadnutí. Občanská vybavenost je ve městě tristní, s dětmi rodiče často raději jezdí na hřiště do jiných měst a obcí, sportoviště pro veřejnost a neorganizovanou mládež tu takřka nejsou. O koupališti, kluzišti či krytém bazénu si můžeme nechat jen zdát. Město Český Brod má nyní dluh 51,5 mil Kč. A i nám je jasné, že bude potřeba realizovat výše zmíněné investiční akce půjčkou. Podle městem najatého ekonoma jsme ve vynikající finanční kondici. S tím nelze souhlasit. Vynikající finanční kondici si představujeme jinak.

Ano, každé čerpání úvěrového rámce by mělo projednat zastupitelstvo s vazbou na konkrétní investiční akci. Chceme, aby peníze byly spravedlivě využity pro většinu občanů města.

A naše řešení? Jednejme o půjčce vždy v době, kdy jí budeme potřebovat a nechme jí schválit na konkrétní akci. Tak jako tomu bylo doposud. Předschválený limit nám nepřináší žádný užitek navíc, spíš nahrává netransparentnosti. Proč chce pan starosta zrovna 250mil Kč, na jaké projekty a proč tak rychle? To jsou otázky, na které nebyl schopen odpovědět.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Ing. Lucie Baslová, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš