Archiv pro štítek: rozpocet

Český Brod 2022

V posledních měsících jsme zaznamenali neobvykle velkou aktivitu ze strany vedení města. Začaly se rychle dělat chodníky, plánují se silnice, nové herní prvky na dětské hřiště, probíhají schůzky s obyvateli Liblic a začalo se řešit strategické plánování budoucnosti našeho města přímo na náměstí u kostela. Ano, volby jsou hned po prázdninách a tentokrát nechce pan starosta s místostarostou nic podcenit. Všude sliby, rozjíždějí se projektové dokumentace na vše možné. Že by předvolební kampaň? Jenom musíme doufat, že taková snaha a péče o občany vydrží i po volbách. A jestli se snaží z velké části proto, že se bojí, aby je opozice u voleb neporazila, tak je to jedině dobře, i to je smyslem existence opozice.

náměstí

Pravdou je, že se poslední roky vedení města začalo více snažit. Rozjíždějí a připravují se projekty, které jsou pro město důležité a bez kterých bychom se nehnuli z místa. Vodohospodářské stavby, přístavba školy, nová školka U Letadýlka s větší kapacitou, křižovatka u nádraží, nové náměstí apod. Vypadá to, že se po dlouhých letech konečně bude Český Brod moci nadechnout a rozvíjet se. S novou výstavbou přibydou i noví obyvatelé, což přinese více peněz do rozpočtu, bude se zvyšovat občanská vybavenost a kvalita života ve městě. Konečně. Plně podporujeme zdravý růst města.

Otázkou však je, proč se výše uvedené zásadní akce podmiňující řádný chod a rozvoj města neřešily daleko dříve, ale jsou na pořadu dne až nyní. Minimálně 15 let se ví o chátrající školce za hranicí životnosti, o nedostatečných kapacitách ve školách a jídelnách, nedostatku kvalitní pitné vody, narůstající dopravě ve městě, nedostatku parkovacích míst, apod. Za posledních 20 let se ze zásadních projektů realizovalo snad jen „Přednádraží“, oprava kina a v posledních letech opravy školních jídelen, výdejen, což završil tzv. „Školní restaurant“. Jestli jsme na něco zapomněli, podívejte se do Katalogu projektů, kterým nás město nedávno obdarovalo.

Tyršova

Zajímavé je srovnání počtu obyvatel s okolními obcemi a městy. Např. Kounice v roce 1991 měly 954 obyvatel, tento rok 1598. Úvaly v roce 1991 měly 4604 obyvatel, tento rok 7035. Český Brod v roce 1991 měl 7031 obyvatel a nyní v roce 2022 máme dle Českého statistického úřadu 7071 obyvatel. Proč se mnohé obce rozvíjí a naše krásné město s tak obrovským potenciálem už 30 let stagnuje?! Ano, můžeme jezdit na koupaliště do Úval, k doktorovi do Kolína, za kulturou do Prahy a na dětské hřiště třeba do Kounic.. je to ale dlouhodobě tristní vizitka vedení našeho města. To se musí změnit!

Ing. Jaroslav Kokeš, Mgr. Jiří Havlíček

Katalog projektů města 2022

Poprvé ve volebním roce 2018 nám pan starosta Nekolný představil Katalog projektů 2007 – 2017. Tento volební rok vychází Katalog projektů 2017 – 2021. Tentokrát má v úvodu hezkou fotku i pan místostarosta Klinecký. V katalogu je souhrn úplně všech investic, které se uskutečnily. Otázkou je, zda-li je takový katalog k něčemu potřeba. A také jestli to není jen předvolební reklama ODS a TOP 09, která je placená z veřejných financí. Navíc o většině investic se pravidelně dokola dočítáme v tomto zpravodaji, který obsahuje pouze články o prosperitě města. Články, které se nehodí, tak se často nezveřejní. Sami jsme se zde setkali s tvrdou cenzurou.

katalog

Katalog obsahuje realizované investice, na kterých se podíleli mnozí zaměstnanci úřadu. Prioritu projektům určilo zastupitelstvo, zpravidla koaliční většina (ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Koaliční většina hlasuje o prioritách města podle toho, jak jim to pan starosta a místostarosta doporučí nebo možná i nařídí. Nemají ani moc na výběr, neboť k poslušnosti je váže tzv. koaliční smlouva, kterou všichni podepsali a nyní zvedají ruce, jak je potřeba, jak se jim řekne. Je to tak rozhodně jednoduší, nicméně je to proti slibu zastupitele, který by měl hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou zde pak i výrazné střety zájmů, kdy v zastupitelstvu, v koalici sedí lidé, kteří jsou díky své práci přímo napojeni na veřejný rozpočet města nebo čerpají tučné dotace od města pro jejich organizace a spolky. Bohužel v našem městě dlouhodobě platí, že ruka ruku myje a všichni se plácají po ramenou, jak se dílo daří. Pan starosta je takovým „nomenklaturním kádrem“ v ODS. Rychle se mu snaží přiblížit pan místostarosta, jehož strana TOP 09 se brzy stala takovým „béčkem“ ODS.

katalog1

Některé projekty v katalogu jsou správné, potřebné pro město a i opoziční zastupitelé jejich realizaci podpořili. Některé z nich naopak jsou téměř nepotřebné pro občany a mohly se zde ušetřit velké peníze. Náklady u mnohých projektů byly překročeny z mnoha důvodů, vícepráce, stavby se protahovaly, dostatečně nekontrolovaly, předávaly s vadami apod. Je spousta nedokonalostí v uvedených projektech a často se koncová cena díla dost prodražila oproti uváděným sumám v katalogu projektů. Katalog projektů nám ukazuje, kde všude by se často daly ušetřit nemalé peníze, kdyby se z radnice vše řádně řídilo a kontrolovalo. Ušetřené finance by se pak daly použít např. na vybudování nových povrchů silnic a chodníků, opravu náměstí nebo třeba zajištění veřejného koupání pro občany.

Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel Českobroďák SNK

peníze

250 milionů na dluh…jen tak?

Pan starosta Jakub Nekolný předložil na jednání zastupitelstva bod s žádostí o předschválenou půjčku městu až 250 000 000 Kč. Po množství dotazů, bohužel jen ze strany členů Českobroďáka, byl bod schválen. Smutné na tom je, že téměř všichni koaliční zastupitelé hlasovali PRO, aniž by k tomu cokoliv řekli nebo k tomu měli nějaký názor. Dle usnesení by se 1.12. měla podepsat smlouva s bankou na půjčku 250mil Kč.

finance

Argument pana starosty a pana ekonoma Tesaře byl zdražování stavebních materiálů, růst inflace a jednodušší administrativa.

A nás napadají jednoduché otázky proč, a hlavně proč tak rychle?

Podívejme se na stručná fakta.

Banka předschválí rámec 250mil Kč. Úrok, který zaplatíme za půjčené peníze, banka městu určí, až v době, kdy budeme peníze čerpat. Nic nám negarantuje. Takže úrok argumentem být nemůže.

Stavební firmy městu nacení svou práci a materiál také v době, kdy budeme projekty realizovat. Takže zdražování se nevyhneme, čili opět argument lichý.

Zjednodušená administrativa by snad mohla být prvním uznatelným argumentem. Na náš dotaz, zda banka někdy městu bránila v poskytnutí úvěru, však pan starosta řekl, že nebránila. Banky mají peněz dost a půjčují rády. Takže opět lichý argument.

V celém městě je vidět dlouhodobý nedostatek financí. Ve městě jsou často vidět špatné silnice, chodníky, stará nefunkční kanalizace nebo nedostatek kvalitní pitné vody. Chybí tu škola, školka je na spadnutí. Občanská vybavenost je ve městě tristní, s dětmi rodiče často raději jezdí na hřiště do jiných měst a obcí, sportoviště pro veřejnost a neorganizovanou mládež tu takřka nejsou. O koupališti, kluzišti či krytém bazénu si můžeme nechat jen zdát. Město Český Brod má nyní dluh 51,5 mil Kč. A i nám je jasné, že bude potřeba realizovat výše zmíněné investiční akce půjčkou. Podle městem najatého ekonoma jsme ve vynikající finanční kondici. S tím nelze souhlasit. Vynikající finanční kondici si představujeme jinak.

Ano, každé čerpání úvěrového rámce by mělo projednat zastupitelstvo s vazbou na konkrétní investiční akci. Chceme, aby peníze byly spravedlivě využity pro většinu občanů města.

A naše řešení? Jednejme o půjčce vždy v době, kdy jí budeme potřebovat a nechme jí schválit na konkrétní akci. Tak jako tomu bylo doposud. Předschválený limit nám nepřináší žádný užitek navíc, spíš nahrává netransparentnosti. Proč chce pan starosta zrovna 250mil Kč, na jaké projekty a proč tak rychle? To jsou otázky, na které nebyl schopen odpovědět.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Ing. Lucie Baslová, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

finance

Dubnové jednání zastupitelstva

Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtového opatření. Zde jsme se od radního města Ing. Majera dozvěděli, že město musí drasticky šetřit a provést zásadní škrty v rozpočtu. Kromě špatného hospodaření vedení města je na vině i covidová krize. Následně bylo zastupitelům řečeno, že městu chybí 11 mil. na provozní výdaje úřadu.

drobné mince

     V rozpočtovém opatření bylo několik zarážejících položek. Město v rámci šetření škrtlo téměř milion korun na realizaci průjezdového radaru na silnici I/12, který měl zpomalit dopravu, a to prioritně v místě, kde spousta lidí z Brodu přechází či přejíždí hlavní silnici směrem do Zahrad a Dolánek. Zde se v minulosti stala spousta smrtelných nehod. O zabezpečení křižovatky se jedná už několik let. Navíc radar si na sebe brzy vydělá. Oproti tomu byl rozpočtovým opatřením vyčleněn jeden milion veřejných prostředků přímo pro Sokol, a to na rekonstrukci části sklepa, což je aktuálně pro občany města zbytná věc. Na veřejné sportoviště či dětská hřiště vedení města vyčlenilo pouze 100.000,- Kč.

 Výše uvedené finanční toky byly kritizovány zastupiteli Českobroďák SNK. Téměř nikdo z koaličních zastupitelů neřekl ani slovo a všichni zvedli ruku pro takto sestavené rozpočtové opatření. Je vidět, že nedávno podepsali koaliční smlouvu, která je zavazuje k poslušnosti. Nicméně světe div se, 30. dubna byla městem vypsána veřejná zakázka na „Úsekové měření rychlosti na I/12“. Tady je vidět, jak to v praxi chodí. Jeden den něco zastupitelé schválí, aby to za týden bylo úplně jinak. V tomto případě se nakonec vedení města rozhodlo správně a Českobroďák je za to chválí. Doufejme, že se přechod přes „státovku“ stane brzy bezpečnější.

Suterén Sokolovny

            Jedním z bodů byl i náš návrh na odvolání Ing. Petráska z redakční rady českobrodského zpravodaje. V diskuzi k tomuto bodu pan Petrásek potvrdil, že některá jeho vyjádření v březnovém zpravodaji nebyla pravda. Lze si vše poslechnout na zveřejněném záznamu z jednání. Stejně však byl kolegy z vedení města tzv. podržen a z redakční rady odcházet nemusí. Drtivá většina koaličních zastupitelů tím dala najevo, že s chováním Ing. Jaroslava Petráska ml. souhlasí a že lze ve zpravodaji otisknout cokoliv, když se to tedy zrovna vedení města hodí. Kritika od opozičních zastupitelů nejspíš kazí koncept tohoto krásného periodika. Ale podle tiskového zákona být otištěna musí!! I když jsme byli opakovaně vyzýváni, abychom mlčeli, tak nepřestaneme a na nešvary vedení města budeme poukazovat.

Podrobnosti naleznete na webu snk.ceskobrodak.cz a facebooku Spět ke zdravému městu.

 Zastupitelé Českobroďák SNK